pensioenstelsel-wat-u-nu-moet-weten

Out of the Blue: Het nieuwe pensioenstelsel, wat moet u NU weten?

Het nieuwe pensioenstelsel heeft de afgelopen tijd al veel aandacht gekregen. Niet alleen bij ons, maar ook in de media. Het brengt ingrijpende veranderingen met zich mee in de maatschappij, maar zeer zeker ook voor veel organisaties. En dat is ons domein. Onze pensioenrecht specialisten Margot en Jan Gerrit hebben al veel vragen gekregen van verschillende kanten, zoals ondernemingsraden, werkgevers maar ook accountants en fiscalisten. In deze Out of the Blue nemen wij u mee in een aantal vragen die wij hebben ontvangen en geven u zo een kijkje in onze specialiteiten keuken.

Wat houdt het nieuwe pensioenstelsel kort in?

Wij zien als specialisten dat de antwoorden die worden gegeven al snel als veel, uitgebreid, of lastig worden ervaren. Daarom nu kort en krachtig! Het nieuwe pensioenstelsel introduceert een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van het oude stelsel. Het belangrijkste kenmerk is de overgang van een gegarandeerde pensioenuitkering naar een pensioen op basis van de ingelegde premie. Dit betekent dat het rendement op de ingelegde premie leidend is voor de hoogte van het uiteindelijke pensioen. Daarnaast wordt de AOW-leeftijd minder snel verhoogd en worden de regels rondom deeltijdpensioen flexibeler.

Wat is de rol van de ondernemingsraad bij het nieuwe pensioenstelsel?

De ondernemingsraad speelt een belangrijke rol bij het nieuwe pensioenstelsel. Zij hebben instemmingsrecht bij besluiten over de pensioenregeling en kunnen dus grote invloed uitoefenen op de uitvoering ervan. Het is essentieel dat de ondernemingsraad goed geïnformeerd is over de veranderingen en de gevolgen daarvan voor de werknemers. Onze specialisten kunnen ondersteuning bieden bij het informeren en adviseren van de ondernemingsraad over het nieuwe pensioenstelsel.

Welke verantwoordelijkheden heb ik als werkgever in het nieuwe pensioenstelsel?

Werkgevers hebben verschillende verantwoordelijkheden in het nieuwe pensioenstelsel. Primair ligt de financiële rol bij de werkgever. De financiële consequenties kunnen flink verschillen per bedrijf, hetgeen vooral afhankelijk is van de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand. Ook komen wij in de praktijk nog veel bijzondere regelingen tegen, die vaak uit het verleden stammen of voortvloeien uit overnames (voor het personeel of omtrent de overnameovereenkomst) of internationale activiteiten. Dit verschilt enorm per branche. Daarnaast dienen werkgever ervoor zorgen dat de nieuwe pensioenregeling voldoet aan de nieuwe wetgeving, rekening houden met bijzondere situaties en moeten zij hun werknemers tijdig informeren over de veranderingen. Het is dus belangrijk om tijdig te starten met de voorbereidingen, niet alleen om aan de nieuwe verplichtingen te voldoen, maar ook om wellicht nu nog wijzigingen door te voeren in de organisatie of regeling of aanpassingen te doen waarmee de wijziging straks eenvoudiger wordt.

Wat heeft de accountant hiermee te maken?

Accountants spelen een cruciale rol in het nieuwe pensioenstelsel. Ze zijn o.a. verantwoordelijk voor het controleren en beoordelen van de financiële informatie met betrekking tot pensioenen, waarbij ze de juistheid en volledigheid van de pensioenactiva, verplichtingen en kosten evalueren. Daarnaast adviseren ze organisaties over de impact van het nieuwe stelsel op hun financiële positie en risicobeheer, inclusief het identificeren van mogelijke gevolgen van veranderingen in de waarderingsmethoden en het inschatten van financiële risico’s.

Bovendien kunnen accountants werkgevers ondersteunen bij het verstrekken van inzicht en de financiële overzichten m.b.t. de veranderingen naar werknemers en het verstrekken van begrijpelijke informatie over de gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel. Hun expertise op het gebied van financiële verslaglegging, regelgeving en risicobeheer is van relevant bij een soepele overgang naar het nieuwe stelsel en het controleren van de financiële aspecten. Zij kunnen vaak met de werkgever en de pensioenrecht specialisten de werkgever begeleiden naar het nieuwe systeem.

Conclusie van onze specialisten

Kortom, het nieuwe pensioenstelsel brengt veranderingen met zich mee. Voor sommige organisaties kleine, maar voor andere bedrijven grote verandering en financiële gevolgen. Op 6 juli organiseren wij ons jaarlijkse Arbeidsrecht seminar. Hier zullen wij alvast kort stilstaan bij het nieuwe pensioenstelsel. Praktische vragen kunt u ook daar stellen, en op de borrel achteraf is er genoeg ruimte om samen na te praten.

Wilt u exact weten wat u te wachten staat met het nieuwe stelsel? En hoe u dit moet implementeren? Volg dan de uitgebreide cursus van de Blue Academy op 14 september waar Martijn Visser (Laater) en onze specialist Jan Gerrit Kroon zullen spreken. Hier gebruiken we een praktische handleiding voor werkgevers om te leren omgaan met het nieuwe pensioenstelsel. Aan de hand van voorbeelden werken we samen met u de verschillende mogelijkheden uit. U krijgt inzicht in de gevolgen van de keuzes die bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel mogelijk zijn.

Meer of concrete informatie nodig voor uw bedrijf, ondernemingsraad of klant? Wij lichten het graag toe in een oriënterend gesprek. Want, geloof het of niet, wij vinden pensioen(recht) wel leuk en ondersteunen u hier dus graag en met plezier bij!

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!