Nieuwe pensioen wet | WTP | Nieuw pensioenstelsel Nieuw pensioenstelsel 2023

Wat betekent de nieuwe pensioenwet (WTP) voor werkgevers? (1/6)

Toen ons huidige pensioenstelsel is ontworpen, zag de wereld er anders uit. Op dat moment waren er bijvoorbeeld veel meer jongeren dan ouderen en veel meer werkenden dan gepensioneerden. Ook hadden werknemers veel langer dezelfde baan en als ze al wisselden dan was het vaak binnen dezelfde branche. De huidige, nieuwe Wet toekomst pensioenen (WTP) brengt hier verandering in.

De laatste jaren zijn de pensioenpotten minder waard geworden door bijvoorbeeld de voorzichtige rente waarmee gerekend is en omdat de pensioenpotjes niet geïndexeerd worden. Omdat er steeds minder werkenden ten opzichte van het aantal gepensioneerden zijn, is de solidariteit tussen die leeftijdsgroepen is enorm onder druk komen te staan. Hierdoor wordt het stelsel wat er nu is te duur. Tijd voor verandering dus!

Wet toekomst pensioenen (WTP)

In 2019 is er een pensioenakkoord gesloten die de basis vormt voor de huidige Wet toekomst pensioenen (WTP). Op 22 december 2022 is de wet aangenomen in de Tweede Kamer en naar verwachting wordt er op 30 mei 2023 een finale beslissing gemaakt door de Eerste Kamer. De WTP is bedoeld om het pensioenstelsel toekomstbestendig te maken. Zo zou het dus individueler, eenvoudiger, koopkrachtiger moeten worden en de doelstelling is dat het meer gaat aansluiten op de huidige arbeidsmarkt.

Deze blog zal een aantal belangrijke wijzigingen bespreken die door de WTP zijn geïntroduceerd en van invloed zullen zijn op werkgevers.

Afschaffing uitkeringsovereenkomsten en een nieuwe vorm van premieovereenkomsten

In het oude pensioenstelsel is ongeveer 85% een uitkeringsovereenkomst (eindloon- en middelloonregelingen). In het nieuwe pensioenstelsel zijn uitkeringsovereenkomsten niet meer mogelijk, enkel premieovereenkomsten. De premieovereenkomst bestaat nu ook al, enkel de vorm zal daarvan wijzigen. Zo zal de inleg van premie veranderen.

Afschaffing doorsneesystematiek

Een andere belangrijke wijziging is de afschaffing van de doorsneesystematiek. Dit is het systeem waarbij alle werknemers dezelfde premie betalen voor dezelfde pensioenopbouw, ongeacht hun leeftijd of geslacht. Door de afschaffing van dit systeem wordt de pensioenopbouw meer leeftijdsafhankelijk en is er meer transparantie over de hoogte van de pensioenpremies.

Dat betekent dat een werknemer in zijn jonge jaren meer pensioen gaat opbouwen en naarmate je ouder wordt minder. Deze gelijke inleg geeft naarmate de leeftijd stijgt een steeds lagere pensioenopbouw. Dit heeft ‘degressieve pensioenopbouw’.

Flexibiliteit

Een belangrijke wijziging is de introductie van meer flexibiliteit. Zo wordt het mogelijk om een gedeelte van het pensioen flexibel op te nemen en kunnen werknemers zelf kiezen hoeveel risico ze willen nemen met hun pensioen. Ook wordt het makkelijker om de hoogte van het pensioen aan te passen aan de persoonlijke situatie van werknemers.

Verantwoordelijkheid van werkgevers

De WTP introduceert meer verantwoordelijkheid voor werkgevers omdat zij medeverantwoordelijk worden voor het beleggingsbeleid en de risico’s van de pensioenregelingen die zij aanbieden aan hun werknemers. Werkgevers worden verplicht om samen met de pensioenuitvoerder een pensioencontract op te stellen dat past bij de behoeften van hun werknemers. Bovendien moeten werkgevers actief communiceren met hun werknemers over de pensioenregeling en hen informeren over de hoogte van de pensioenpremies en het verwachte pensioenresultaat. Dit alles heeft als doel om werknemers meer inzicht te geven in hun pensioen en hen te helpen bij het maken van weloverwogen keuzes voor hun toekomstige financiële situatie.

Planning

De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 juli 2023, maar de daadwerkelijke uitvoering zal met gefaseerde besluiten gebeuren vanwege de enorme omvang en de lange voorbereidingstrajecten.

Conclusie over de WTP

De Wet Toekomst Pensioenen heeft als doel het pensioenstelsel in Nederland toekomstbestendig te maken en werknemers meer keuzevrijheid te bieden. Door meer flexibiliteit te introduceren en pensioenregelingen op maat mogelijk te maken, kan het pensioenstelsel beter worden afgestemd op de individuele behoeften van werknemers. Voor werkgevers betekent dit dat zij hun pensioenregelingen moeten aanpassen aan de nieuwe wetgeving en meer verantwoordelijkheid krijgen voor het pensioen van hun werknemers. Het is daarom belangrijk dat werkgevers zich goed laten informeren over de veranderingen en de mogelijkheden die de WTP biedt. Uiteindelijk zal de WTP bijdragen aan een betere arbeidsmarkt en meer tevreden werknemers die meer controle hebben over hun pensioen.

Er dwalen nog altijd veel vragen rond over het onderwerp pensioen. Heeft u advies nodig? Neem contact op met onze specialisten op het gebied van Arbeidsrecht.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!