Pensioenregelingen | Nieuwe pensioenstelsel | Pensioenstelsel 2023 | WTP

Werkgevers: aan de slag met de nieuwe pensioenregelingen (2/6)

Binnenkort treedt de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) in werking, met als doel het pensioenstelsel klaar te maken voor de toekomst. De WTP introduceert nieuwe regels voor pensioenopbouw en biedt werknemers meer keuzevrijheid. Werkgevers zullen zich moeten aanpassen aan deze nieuwe wetgeving en moeten hun pensioenregelingen daarop afstemmen.

In deze blog bespreken we de keuzes die werkgevers hebben bij het implementeren van de WTP en welke mogelijkheden er zijn om de pensioenregelingen zelf vorm te geven.

De basisregeling van de pensioenregelingen

De WTP streeft naar meer keuzevrijheid voor werknemers bij het opbouwen van pensioen, maar dit betekent niet dat werkgevers volledig vrij zijn in het aanbieden van pensioenregelingen. Er blijft een basisregeling bestaan die voldoet aan de wettelijke eisen. Als er daarnaast bijvoorbeeld sprake is van verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds, moeten werkgevers een pensioenregeling aanbieden die voldoet aan de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 of de Wet op het bedrijfstakpensioenfondsen.

De voorbereiding

Werkgevers en werknemersvertegenwoordigers moeten samen drie vragen beantwoorden:

  1. Welke welk type pensioencontract? Een flexibele of solidaire pensioenregeling? De regelingen hebben best wat overeenkomsten, maar een flexibele regeling biedt wat meer keuzevrijheid en de tweede wat meer solidariteit tussen de generaties. Zo kunnen deelnemers bij een flexibele regeling zelf kiezen voor meer of minder risico en bij pensionering kiezen voor een vaste of variabele uitkering. Bij een solidaire regeling zit een verplichte solidariteitsreserve, een soort buffer voor slechte tijden. Het een is niet beter dan het ander, het is maar net wat meer bij de werknemers in je bedrijf past. In traditionele sectoren zal men wat meer neigen naar de solidaire regeling, in nieuwe sectoren met veel doorstroom past het flexibele contract misschien beter.
  2. Hoe hoog wordt de toegezegde premie?
  3. Worden alle opbouwde pensioenrechten ingevaren in de nieuwe regeling?

De werkgevers die een verzekerde regeling hebben, moeten ook over naar een nieuw systeem. Dat houdt in dat voor iedereen straks dezelfde premie wordt ingelegd, in plaats van zoals nu hoe ouder hoe hoger. Dat is natuurlijk niet gunstig voor de groep die wel al jarenlang de lagere premie-inleg heeft gehad en straks niet meer de hogere premie krijgt. Werkgevers kunnen er daarom voor kiezen om voor bestaande gevallen de stijgende staffel (hoe ouder, hoe hoger de premie-inleg) intact te houden. In dat geval hoef je niet te compenseren. Nadeel is dat je dan twee regelingen naast elkaar hebt. Financieel adviseurs verwachten dat 20 procent van de werkgevers ervoor gaat kiezen om in één keer over te gaan naar het nieuwe contract en 80 procent ervoor kiest om de stijgende staffel te behouden naast het nieuwe contract voor nieuwe medewerkers.

Schema waar de werkgever rekening mee moet houden m.b.t. de pensioenregelingen:

GroepAangesloten bij een pensioenfondsEigen regeling
VerplichtVrijwilligGegarandeerde eind- of middelloonregelingBeschikbare premie met stijgende inleg
Bestaande medewerkersGeen initiatief vereist. Afspraken worden door sociale partners gemaaktIn 2022 actie nodig: kiezen om over te gaan naar een premieovereenkomst.Handhaven mogelijk tot 2027 of overstappen naar premieregeling met stijgende inleg totdat alle bestaande medewerkers weg zijnOvergangsregime. Stijgende inleg totdat alle bestaande medewerkers weg zijn.
Nieuwe werknemers tot 1-1-2027Geen initiatief vereist. Afspraken worden door sociale partners gemaaktKeus werkgever: indelen in bestaande regeling of in nieuwe regeling met vlakke inleg.Keus werkgever: indelen in bestaande regeling of in nieuwe regeling met vlakke inleg.Keus werkgever: indelen in bestaande regeling of in nieuwe regeling met vlakke inleg.
Welk nieuwe contract mogelijkAlle contractsvormenAlle contractsvormenBij gebruik overgangsrecht dan de flexibele premieregeling. Anders alle contractsvormen. Twee contractsvormen naast elkaar is ook mogelijk.Bij gebruik overgangsrecht dan de flexibele premieregeling. Anders alle contractsvormen. Twee contractsvormen naast elkaar is ook mogelijk.
Eerbiedige werking mogelijk?NeeJa. Wel in 2022 beslissing vereist.Ja, zie hierboven. Uiterlijke beslisdatum is 31-12-2026.Ja, zie hierboven. Uiterlijke beslisdatum is 31-12-2026.

Transitieplan

Alle keuzes en overwegingen moeten opgeschreven worden in een transitieplan. De overgang naar een nieuw systeem wijzigt de pensioenen voor werknemers en bij het maken van afspraken daarover inclusief eventuele compensatie moeten de belangen van alle groepen evenwichtig afgewogen worden.

De werkgever is verantwoordelijk voor het opstellen van een transitieplan. Sociale partners en uitvoerders zullen in de praktijk ook betrokken zijn bij het opstellen van het transitieplan. Alle keuzes, afwegingen en berekeningen die in het proces worden meegenomen moeten in het plan staan. Waarom wordt voor een bepaalde optie gekozen? En hoe draagt dit bij aan een evenwichtige belangenafweging zijn vragen die in het plan beantwoord moeten worden.
Onderwerpen die in een transitieplan moeten terugkomen:

  • Het gekozen pensioencontract
  • Informatie over hoe wordt omgegaan met bestaande pensioenafspraken, pensioenrechten en de overwegingen daarover (invaren).
  • Een overzicht van de effecten per leeftijdsgroep van de overstap op de gewijzigde regeling.
  • De gemaakte afspraken over de compensatie per leeftijdsgroep.
  • Een financieringsplan voor de compensatie waarbij inzichtelijk wordt gemaakt in welke mate elke bron ingezet zal worden. Ook wordt duidelijk gemaakt dat bij onvoorziene omstandigheden de arbeidsrechtelijke besluiten opnieuw tegen het licht moet worden gehouden.
  • Indien van toepassing: de gemaakte afspraken over initiële vulling van de solidariteitsreserve of de risicodelingsreserve.

Maatwerkregelingen

Naast de keuzes die werknemers hebben, is er ook ruimte voor maatwerkregelingen. Werkgevers kunnen in overleg met hun werknemers afspraken maken over de pensioenregeling, zoals het aanpassen van de pensioenpremie of het bieden van extra mogelijkheden voor deeltijdpensioen. Ook kunnen er afspraken worden gemaakt over pensioenregelingen voor ZZP’ers of werknemers met een tijdelijk contract.

Er dwalen nog altijd veel vragen rond over het onderwerp pensioen. Heeft u advies nodig? Neem contact op met onze specialisten op het gebied van Arbeidsrecht.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat
1
Heeft u zakelijke vragen? Neem contact met ons op.