Wet Toekomst Pensioenen | De Ondernemingsraad | PVT |Nieuwe Pensioenregeling | Pensioenstelsel | WTP

De gevolgen van de Wet Toekomst Pensioenen voor werknemers bij baanverandering en waardeoverdracht van pensioen (6/6)

De recente invoering van de Wet Toekomst Pensioenen heeft belangrijke veranderingen teweeggebracht in het pensioenlandschap. Eén aspect dat van invloed is op werknemers die van baan veranderen, is de mogelijkheid om hun opgebouwde pensioen over te dragen naar een nieuwe pensioenuitvoerder. In deze blog zetten we uiteen wat dit betekent voor werknemers en hoe de nieuwe wetgeving de waardeoverdracht van pensioen beïnvloedt.

Waardeoverdracht pensioenrechten

Momenteel hebben werknemers al de mogelijkheid om hun opgebouwde pensioenrechten over te dragen bij een baanwisseling. Deze waardeoverdracht kan plaatsvinden naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Echter, in het huidige pensioenstelsel met alleen premieregelingen zijn er bepaalde beperkingen en voorwaarden waarmee rekening moet worden gehouden.

In het nieuwe pensioenstelsel wordt de waardeoverdracht tussen pensioenuitvoerders bij een baanwisseling eenvoudiger, met name in het geval van premieregelingen. Dit betekent dat er geen noodzaak meer is voor het opschorten van de waardeoverdracht als een pensioenfonds in onderdekking verkeert. Bovendien is er geen uitzondering meer op het recht op waardeoverdracht als de werkgever meer dan € 15.000 zou moeten bijbetalen.

Wanneer een werknemer van baan verandert, heeft hij het recht om zijn opgebouwde pensioenaanspraken en rechten over te dragen naar zijn nieuwe pensioenuitvoerder. Of dit gunstig is voor de werknemer hangt af van zijn individuele situatie en de situatie bij zowel de oude als de nieuwe pensioenuitvoerder. Om dit te beoordelen, moet de werknemer een waardeoverdracht aanvragen bij de nieuwe pensioenuitvoerder, die vervolgens een offerte zal verstrekken. Op basis van deze offerte kan de werknemer besluiten of hij de waardeoverdracht wel of niet wil laten plaatsvinden.

Bedrijfstakpensioenfonds

Indien een werknemer van baan verandert, kan hij in de meeste gevallen de waarde van zijn pensioen laten overdragen naar de pensioenuitvoerder van zijn nieuwe werkgever. Dit kan echter alleen als zowel het oude als het nieuwe pensioenfonds een dekkingsgraad van minimaal 100% hebben. Dit betekent dat beide pensioenfondsen voldoende financiële middelen moeten hebben om aan hun pensioenverplichtingen te voldoen. Blijft een werknemer binnen dezelfde bedrijfstak werken en is deelname aan een pensioenregeling verplicht in die bedrijfstak? Dan verandert er voor de werknemer niets. De pensioenopbouw loopt gewoon door bij hetzelfde pensioenfonds.

Indexatie

Gaat een werknemer over naar een andere pensioenregeling? Dan kan hij meestal zijn opgebouwde pensioenrechten overdragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder. Dit wordt ook wel waardeoverdracht genoemd. Of dit mogelijk is en of het gunstig is, kan de werknemer navragen bij zijn pensioenfonds. Het is bijvoorbeeld verstandig om een offerte aan te vragen bij de nieuwe pensioenuitvoerder om de mogelijkheden en consequenties te beoordelen. Indien een werknemer ervoor kiest om de eerder opgebouwde pensioenaanspraken achter te laten bij zijn oude pensioenfonds, is het raadzaam om na te gaan of deze rechten worden geïndexeerd. Indexatie houdt in dat het pensioen wordt aangepast aan loon- en prijsontwikkelingen, zodat de koopkracht behouden blijft.

Te lage dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de waarde van de bezittingen van een pensioenfonds en de pensioenverplichtingen die het fonds heeft. Als een verzoek tot waardeoverdracht wordt afgewezen vanwege een te lage dekkingsgraad, ontvangt de werknemer automatisch bericht zodra de dekkingsgraad weer boven de grens van 100% ligt. Op dat moment kan het pensioenfonds alsnog meewerken aan de waardeoverdracht.

De Wet Toekomst Pensioenen beïnvloed!

De Wet Toekomst Pensioenen heeft de mogelijkheid van waardeoverdracht bij baanveranderingen beïnvloed. Werknemers kunnen hun opgebouwde pensioenrechten overdragen naar een nieuwe pensioenuitvoerder, maar de gunstigheid hiervan hangt af van de individuele situatie en de voorwaarden bij de betrokken pensioenfondsen. Het is belangrijk dat werknemers zich goed laten informeren en eventueel advies inwinnen bij hun pensioenfonds om de juiste beslissing te nemen met betrekking tot waardeoverdracht van hun pensioen.

U heeft onze gehele blog serie over de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen hier kunnen lezen. Zit u nog met vragen? Neem contact op met onze specialisten op het gebied van Arbeidsrecht.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat
1
Heeft u zakelijke vragen? Neem contact met ons op.