De Ondernemingsraad | PVT |Nieuwe Pensioenregeling | Pensioenstelsel | WTP | Wet Toekomst Pensioenen

Pensioenregeling wijzigen? De rol van de ondernemingsraad (5/6)

Een van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden voor werknemers is het pensioen. Een werkgever kan echter niet zomaar de pensioenregeling wijzigen zonder de instemming van de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT). In deze blog bespreken we de rol van de ondernemingsraad bij het wijzigen van de pensioenregeling en wat deze precies inhoudt.

Instemmingsaanvraag

Om de pensioenregeling te kunnen wijzigen moet de bestuurder van de organisatie hiervoor een instemmingsaanvraag indienen bij de ondernemingsraad. De OR kan alleen instemmen met de aanpassing van de pensioenregeling als ze snapt en begrijpt hoe de wijziging in elkaar zit en als ze het er mee eens kan zijn. Dit betekent dat het helder moet zijn wat de gevolgen zijn voor de werknemers. En ook op welke wijze er compensatie gaat plaatsvinden als er sprake is van een achteruitgang.

Overleg met de achterban

Als er tussen de OR of de PVT en de bestuurder een akkoord is, moet ook elke individuele medewerker nog instemmen met de nieuwe pensioenregeling. Dit kan betekenen dat er medewerkers zijn die het niet eens zijn met het onderhandelingsresultaat van de OR. In dat geval moet de werkgever individuele gesprekken aangaan en eventueel nieuwe onderhandelingen beginnen met die medewerkers die het niet eens zijn met het onderhandelingsresultaat.

De rol van de OR (of PVT) is dus om namens de individuele medewerkers te onderhandelen met de werkgever over de nieuwe pensioenregeling. Maar deze vertegenwoordigers moeten ook goed overleg organiseren met hun achterban en dat zijn alle medewerkers in de organisatie. Alleen zo kunnen zij als OR of PVT een onderhandelingsresultaat bereiken waar iedereen het mee eens kan zijn.

Het is ook in het belang van de bestuurder dat goede onderhandelingen worden gevoerd met de OR of PVT, zodat hij als werkgever geen individuele onderhandelingen met elke medewerker hoeft te voeren. Daarom is het belangrijk om als werkgever de rol van de ondernemingsraad of PVT te respecteren en serieus te nemen.

Rol van de ondernemingsraad bij cao-regelingen

Het is ook belangrijk om te weten dat als het pensioen is geregeld in de cao, maar er is geen verplicht bedrijfstakpensioenfonds van toepassing, de werkgever alsnog instemming moet vragen aan de ondernemingsraad voor aanpassingen in de pensioenregeling. Bij een verplicht bedrijfstakpensioenfonds is dat niet het geval. Dan wordt de pensioenregeling afgesproken door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in het pensioenfondsbestuur.

Het moge duidelijk zijn dat de rol van de ondernemingsraad bij het wijzigen van de pensioenregeling van groot belang is. Het is niet alleen belangrijk dat de OR begrijpt waarover ze praat. Ook dat er goede onderhandelingen worden gevoerd met de werkgever en dat er een breed draagvlak is onder de medewerkers voor de nieuwe pensioenregeling. Bij een cao zijn sociale partners betrokken die namens werkgever en werknemer spreken waardoor dit proces gemakkelijker zal zijn.

Individuele instemming van medewerkers vereist

Maar zelfs als er tussen de OR of de PVT en de Bestuurder een akkoord is, moet ook elke individuele medewerker nog instemmen met de nieuwe pensioenregeling. Dit kan betekenen dat er medewerkers zijn die het niet eens zijn met het onderhandelingsresultaat van de ondernemingsraad. Dan zit er niets anders op voor de werkgever dan individuele gesprekken aan te gaan en nieuwe onderhandelingen te beginnen met die medewerker(s) die het niet eens zijn met het onderhandelingsresultaat. Uiteraard is eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden dan ook een optie, dat onderwerp wordt behandeld in een aparte blog.

Goede onderhandelingen met de OR of PVT zijn in het belang van de Bestuurder. Zo worden individuele onderhandelingen met medewerkers vermeden en het draagvlak onder werknemers wordt vergroot. Dit voorkomt onrust en ontevredenheid op de werkvloer.

Conclusie rol van de ondernemingsraad

In conclusie heeft de ondernemingsraad een zeer belangrijke rol in de overgang van de pensioenregeling. Om de pensioenregeling te kunnen wijzigen, moet de Bestuurder van de organisatie hiervoor een instemmingsaanvraag indienen bij de ondernemingsraad. De ondernemingsraad kan alleen instemmen wanneer hij snapt en begrijpt hoe de wijziging van de pensioenregeling in elkaar zit en het er mee eens kan zijn. Dit geldt ook voor de PVT, wanneer er geen ondernemingsraad is.

Uiteindelijk moet elke individuele medewerker ook instemmen met de nieuwe pensioenregeling. Het betrekken van medewerkers bij de besluitvorming over de pensioenregeling vergroot het draagvlak onder de werknemers. Ook voorkomt het onrust en ontevredenheid op de werkvloer. Daarom is het belangrijk dat de ondernemingsraad of PVT goede onderhandelingen voert met de werkgever. En zo ook de belangen van de werknemers behartigt bij de besluitvorming over de pensioenregeling.

Er dwalen nog altijd veel vragen rond over het onderwerp pensioen. Heeft u advies nodig? Neem contact op met onze specialisten op het gebied van Arbeidsrecht.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!