Ga naar onze specialisaties

Een succesvolle realisatie van optimale deals voor onze klanten vereist grondige voorbereiding, een strategische benadering en zorgvuldige begeleiding. In nauwe samenwerking met onze bedrijfsovername specialisten voeren we doordachte onderhandelingen, waarbij we bijzondere aandacht schenken aan essentiële details. Zo leggen we als bedrijfsoverdracht adviseur een solide basis voor de toekomst, waarbij ons onschatbare juridisch advies centraal staat.

Een nauwgezette afhandeling is cruciaal bij het afronden van overname-transacties en een overnameovereenkomst opstellen. Als bedrijfsovername specialist waarborgt ons team een soepele afwikkeling van de deal, waarbij strikt wordt voldaan aan alle wettelijke vereisten. Als bedrijfsoverdracht adviseur bieden we gedegen begeleiding bij het voltooien van de overnameovereenkomst, bekend als het ‘ondertekenen’. Op deze manier zorgen we ervoor dat alle betrokken partijen volledig op de hoogte zijn van de overeengekomen voorwaarden en hun verantwoordelijkheden.

In ons juridisch advies hechten we veel waarde aan nauwe samenwerking met andere specialisten, zoals waarderingsdeskundigen, belastingadviseurs en accountants. Door hun expertise te integreren in ons proces van juridisch advies en het opstellen van de overnameovereenkomst, kunnen we scherpe onderhandelingen voeren, met speciale aandacht voor de cruciale details die de uitkomst van de transactie kunnen beïnvloeden. Zo verzekeren we dat ons juridisch advies als bedrijfsovername specialist een robuuste basis legt voor de toekomst van uw onderneming.

Welke termen komen er kijken bij een bedrijfsovername?

Binnen het domein van het juridisch advies en de daarmee samenhangende procedures is due diligence een onontbeerlijke pijler. Onze toegewijde bedrijfsovername specialist, oftewel bedrijfsoverdracht adviseur, voert een grondige due diligence uit, waarbij alle relevante informatie van het doelbedrijf nauwgezet wordt onderzocht en beoordeeld. Als bedrijfsovername specialist zijn we hierdoor in staat potentiële risico’s en kansen helder in kaart te brengen, wat van vitaal belang is voor het nemen van weloverwogen beslissingen gedurende het fusie- of overnameproces.

Een zorgvuldige afhandeling is van groot belang bij het succesvol afronden van een M&A-transactie. Onze ervaren bedrijfsovername specialisten en advocaten waarborgen een vlotte voltooiing van de overnamedeal en de overnameovereenkomst, waarbij strikt wordt voldaan aan alle wettelijke vereisten. Daarnaast bieden we als bedrijfsoverdracht adviseur gedegen begeleiding en juridisch advies tijdens het ondertekenen van de overnameovereenkomst, ook bekend als ‘signing’, om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen volledig op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken en hun verplichtingen.

Bedrijfsovername specialist voor uw onderneming

Juridisch advies voor uw bedrijfsovername

Blue Legal: bedrijfsoverdracht adviseur voor uw overnameovereenkomst
Of u nu het bedrijf verkoopt en streeft naar maximale waarde uit de deal, of het bedrijf koopt en op zoek bent naar een strategische aanwinst, als bedrijfsovername specialist biedt Blue Legal de juiste begeleiding, juridisch advies en gemoedsrust gedurende het proces. Ons doel in dit proces is het waarborgen van transparantie en duidelijkheid met betrekking tot ons juridisch advies over de bedrijfsovername en het personeel. Als advocaten in overnames hanteren we een heldere aanpak en strakke organisatie om ervoor te zorgen dat alle relevante informatie en belangen op tafel komen, met als uiteindelijk doel het opzetten van een solide contract en overnameovereenkomst.

Door gebruik te maken van ons uitgebreide netwerk van ervaren deskundigen op het gebied van waardering, belastingen en accountancy, zijn wij als bedrijfsoverdracht adviseur in staat om op elk moment het meest geschikte team samen te stellen voor de specifieke bedrijfsovernamebehoeften van onze klanten. Onze specialisten op het gebied van bedrijfsovernames streven ernaar om de meest gunstige transacties te realiseren, met voortdurende aandacht voor precisie en vakmanschap.

Jurgen van Asten

Advocaat, specialist op het gebied van bedrijfsovername

j.vanasten@blue-legal.nl
+31 (0) 76 521 35 36
Linkedin

Laatste blogs gerelateerd aan bedrijfsovername

Wet Vifo

Wet Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Vifo): gevolgen voor de overnamepraktijk

Het wetsvoorstel Vifo is vorig jaar mei afgedaan als hamerstuk door de Eerste Kamer en zal per 1 juni 2023 in werking treden. Hiermee wordt er beoogd een veiligheidstoets te bieden voor risico’s voor de nationale veiligheid die kunnen ontstaan door activiteiten zoals investeringen, fusies en overnames.

Blue Legal: Denken in oplossingen

Alleen als je je echt specialiseert, kun je de beste zijn. En dat kan alleen als je je vak ook echt leuk vindt. Blue Legal bestaat uit specialisten. Met plezier in hun werk. Specialisten, advocaten en juristen met oog voor de mens. Dat maakt ons anders.

De wereld, en dus ook uw markt, verandert razendsnel. Continu! Voorop lopen, beter zijn, winnen vraagt om focus en lef. Wij ondersteunen onze klanten daarbij. Onze waarde ligt tegenwoordig niet in wat we weten, maar wat we met onze specialistische kennis en ervaring voor u kunnen doen.

Lees meer over ons

Neem vrijblijvend contact met ons op

+31 (0) 76 521 35 36
Direct bellen
office@blue-legal.nl
Direct mailen
Verlengde Poolseweg 40, 4818 CL Breda (NL)
Routebeschrijving openen
Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!