Ga naar onze specialisaties

In het kort

 • De juiste strategie bij een reorganisatie
 • Het aanvragen van het reorganisatieontslag van personeel
 • Het opstellen van een plan voor het ontslaan van personeel bij een reorganisatie
 • Het uitvoeren van het plan voor het ontslaan van personeel bij een reorganisatie.

De wereld verandert continu, en bedrijven en organisaties moeten zich daarop aanpassen. Groei, inkrimping, andere processen, etc. Een reorganisatie is soms niet te vermijden. Dat raakt medewerkers die moeten vertrekken door het reorganisatie ontslag en het achterblijvend personeel. Een sterke en juiste aanpak en glasheldere communicatie is dan van levensbelang.

Die goede aanpak, die slimme strategie en deskundige hulp, dat zijn onze specialisaties als Blue Legal. Voor onze specialisten is reorganiseren vaak minder ingewikkeld dan velen denken. Het is echter wel ingrijpend en van belang voor het hele bedrijf, zoals voor het personeel bij een reorganisatie. Hoe u dit aanpakt? Op deze pagina zetten wij alles op een rijtje, zodat u een goede voorbereiding heeft en een helder beeld van de reorganisatie bij uw onderneming.

Ontslag bij reorganisatie: hoe pakt u het aan?

Het formele besluit tot reorganiseren is het begin. Binnen bet bedrijf moet het besluit tot stand komen. Daarbij moet rekening worden gehouden met iedereen die betrokken is en de rechten bij een reorganisatie. Hier moet goedkeuring voor komen van bijvoorbeeld de ontslagcommissie van de CAO of de dienst Juridische Zaken van het UWV. U moet onder andere bij het UWV zijn voor het aanvragen van het reorganisatie ontslag van personeel. Onderzoek dus op tijd alles wat mogelijk is en de stappen die nodig zijn. De juiste strategie en de handelwijze zijn erg belangrijk. Blue Legal helpt verder met de reorganisatie en, eventueel het bijkomende ontslag, van uw onderneming.

U dient aanvragen voor een reorganisatie ontslag voor personeel in bij het UWV met ontslagformulieren A, B en C. Een paar CAO’s hebben een andere route, via de zogenaamde ontslagcommissie.Wij controleren deze stap in altijd samen met u. U moet wellicht voor die tijd al contact hebben gezocht vakbonden en/of de OR. Binnen twee maanden krijgt u de uitslag van het UWV over het ontslag bij reorganisatie: goedgekeurd of afgekeurd. Voordat u deze aanvraag indient kunt u echter ook kijken of het personeel instemt met een overeenkomst voor vaststelling. U gebruikt het afspiegelingsbeginsel voor het bepalen van de ontslagvolgorde.

Een reorganisatie en daarbij komend ontslag heeft grote gevolgen voor onder andere het personeel. Daarom heeft het UWV bepaalde Uitvoeringsregels opgesteld over het “reorganisatie ontslag wegens bedrijfseconomische redenen”. Dit besluit moet volgens de reorganisatie regels zijn en een duidelijke onderbouwing hebben voor de noodzaak tot reorganiseren. Wanneer u in de voorfase al belangrijke zaken zoals de bedrijfsvesting al bij het bestuur/de OR heeft liggen, is er later bij het ontlaat bij reorganisatie meer duidelijkheid.

Toon belangstelling voor medewerkers die weggaan, maar ook aan het personal dat na het ontslag bij de reorganisatie dat wel blijft. Vanwege onder andere de baanzekerheid kan er angst ontstaan op het werk. Met als gevolg minder betrokkenheid en loyaliteit en meer verzuim.

Hulp bij ontslag bij reorganisatie van uw bedrijf

Planning & doorlooptijd:

 • Strategiebepaling
  evt. vakbonden/OR
  +/- 1 mnd
 • Indienen deel A
  vso aanbieden
  binnen +/- 7 dgn
 • Deel B + deel C indienen
  Aanvraag reorganisatie ontslag compleet
  na 14 dgn
 • Toestemming UWV
  Hoor/wederhoor
  +/- 1 mnd

Planning & doorlooptijd:

Strategiebepaling
evt. vakbonden/OR
Indienen deel A
vso aanbieden
Deel B + deel C indienen
Ontslagaanvraag compleet
Toestemming UWV
Hoor/wederhoor
+/- 1 mnd binnen +/- 7 dgn na 14 dgn +/- 1 mnd

Belangrijke termen bij reorganisatie bedrijf

Dit zijn de uitgangspunten voor tot het collectieve reorganisatie ontslag. Dit plan is het middel voor communicatie met het UWV, de OR en personeel.

  1. De bedrijfseconomische reden
  2. Voorgenomen bezuinigingsmaatregelen
  3. Al genomen bezuinigingsmaatregelen
  4. Prognose wanneer wordt uitgegaan van een situatie waarin wel op loonkosten bezuinigd wordt en een situatie waar dat niet in gebeurt
  5. Uitleg over de noodzaak
  6. Overzicht van functies waar arbeidsplaatsen vervallen

Stel ook een overzicht op van het personeel bij een reorganisatie met naam, functie, datum van indiensttreding en geboortedatum, ingehuurde en ingeleende krachten inbegrepen. Dit is handig voor het afspiegelingsbeginsel.

Tijdens een collectief ontslag/ reorganisatie ontslag kunnen vakbonden en ondernemingsraden meespelen. U dient bij de OR een adviesaanvraag in bij een collectief ontslag. De vakbond en OR moeten hier indien gewenst vertrouwelijk mee omgaan.

Om te bepalen welk personeel er voor ontslag bij reorganisatie in aanraking komt, is het afspiegelingsbeginsel voor het UWV belangrijk. Tijdens de afspiegeling wordt beslist in welke volgorde de onderneming afscheid neemt van het personeel bij een reorganisatie.

Een sociaal plan voor reorganisatie treft regelingen/voorzieningen voor personeel bij ontslag bij een reorganisatie. In zo’n plan staan de sociale en financiële effecten gevolgen van het reorganiseren. De werkgever moet aandacht besteden aan vertrekkend en blijvend personeel. Iedere medewerker die weggaat mag aansprak maken op de regelingen die zijn genoemd in het sociaal plan en heeft daar recht op.

Hoge kosten voor het personeel die lager moeten worden vaak genoemd als oorzaak voor reorganiseren. De transitievergoeding is 1/3 maandsalaris per dienstjaar dat er gewerkt is, wat de leeftijd of de lengte van het dienstverband ook is. Bereken per werknemer wat de transitievergoeding is. Deze transitievergoeding moet (op dit moment) bekostigd worden.

Jan Gerrit Kroon

25+ jaar ervaring als advocaat op het gebied van reorganisaties

j.g.kroon@blue-legal.nl
+31 (0) 76 521 35 36
Linkedin

Lees de serie blogs over reorganisatie: Blue Restructering

Laatste blogs gerelateerd aan reorganisatie

Ontslag bij reorganisatie | Blue Legal

Uw reorganisatie soepel laten verlopen? Dat doet u zo!

Soms blijkt dat na veel wikken en wegen, scenario’s onderzocht te hebben en andere oplossingen overwogen, dat reorganisatie van uw bedrijf het enige antwoord is. Daar komen de nodige vragen bij kijken op juridisch gebied, maar een reorganisatie is vaak minder ingewikkeld dan velen denken. Het is wel een ingrijpend besluit dat belangrijk is voor de gehele onderneming. Maar hoe pakt u dit aan? In dit artikel vertelt onze specialist op gebied van verzuim en ontslag, Babet Leenders, u er alles over.

Aankomende evenementen over arbeidsrecht

Alle seminars

Neem vrijblijvend contact met ons op

+31 (0) 76 521 35 36
Direct bellen
office@blue-legal.nl
Direct mailen
Verlengde Poolseweg 40, 4818 CL Breda (NL)
Routebeschrijving openen
Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!