Ga naar onze specialisaties

De wereld verandert permanent, en bedrijven en organisaties moeten zich permanent aanpassen. Groei, inkrimping, wijzigen, verhuizen, andere processen, etc. Soms is daarbij reorganiseren onvermijdelijk. Altijd raakt het medewerkers. En niet alleen de medewerkers die zullen moeten vertrekken, maar juist ook de achterblijvers. Vaak wordt veel te veel gefocust op die eerste groep, terwijl de medewerkers die blijven het werk zullen moeten doen in de toekomst. Zij zullen met argus-ogen kijken hoe de reorganisatie bij het bedrijf wordt aangepakt en zullen hun gevoel van veiligheid moeten behouden. Een goed, strak reorganisatie plan van aanpak en heel duidelijke communicatie is dan van levensbelang!

Die goede aanpak, die slimme strategie, een reorganisatieplan opstellen, een afspiegelingsbeginsel (UWV) maken en deskundig advies voor uw reorganisatie, dat zijn onze specialisaties. Voor onze specialisten is reorganiseren vaak minder ingewikkeld dan velen denken, ondanks de reorganisatie regels en eventueel reorganisatieontslag. Het is wel een ingrijpend besluit dat belangrijk is voor de gehele onderneming. Maar hoe pakt u dit aan? Op deze pagina zetten wij alles op een rijtje, zodat u zich goed kunt voorbereiden en een goed beeld heeft van het reorganisatieplan van aanpak, de regels, een reorganisatieplan opstellen en de doorlooptijd van het reorganiseren bij uw bedrijf.

Reorganisatie: plan van aanpak

We beginnen bij het begin van een reorganisatie plan van aanpak; het formele besluit tot reorganiseren. Binnen de onderneming moet het besluit tot stand komen rekening houdend met alle stappen en betrokkenen en moet hier uiteindelijk goedkeuring op komen door bijvoorbeeld de ontslagcommissie van de CAO of de dienst Juridische Zaken van het UWV. Zo zijn er wat reorganisatie regels. U moet onder andere voor het aanvragen van ontslag bij een reorganisatie bij het UWV zijn. Ook een afspiegelingsbeginsel (UWV) is van belang. Het is dus belangrijk in een vroegtijdig stadium alle mogelijkheden en stappen in het reorganisatie plan van aanpak te onderzoeken. De juiste strategie kiezen is belangrijk, evenals de reorganisatie van uw bedrijf op correcte wijze aanpakken met een reorganisatieplan opstellen. Blue Legal helpt u verder met de reorganisatie van uw bedrijf, bijvoorbeeld aan de hand van een checklist bij de reorganisatie, met als onderdeel de ondernemingsraad, een sociaal plan of het afspiegelingsbeginsel (UWV).

Aanvragen voor reorganisatie ontslag dient u in bij het UWV met ontslagformulieren A, B en C. Het kan zo zijn dat u voor die tijd al de vakbonden en/of de OR moet hebben gecontacteerd. In twee maanden keurt het UWV het ontslag bij reorganisatie goed of af, maar voordat u een ontslagaanvraag indient kunt u ook proberen of de medewerker(s) willen instemmen met hun reorganisatie ontslag door een overeenkomst voor vaststelling. Voor het vaststellen van de ontslagvolgorde gebruikt u een afspiegelingsbeginsel (UWV).

Aangezien er regelmatig ingrijpende gevolgen zijn voor veel mensen door een reorganisatie, heeft het UWV bepaalde Uitvoeringsregels opgesteld aangaande het “reorganisatie ontslag wegens bedrijfseconomische redenen”. Het besluit moet op deze reorganisatie regels aansluiten en moet duidelijk onderbouwen wat de argumenten zijn voor de noodzaak tot reorganiseren. Ook zal het proces veel soepeler verlopen wanneer in deze voorfase al verschillende essentiële zaken, zoals de peildatum, bedrijfsvesting, eventuele herplaatsing, etc., onder de aandacht worden gebracht in het bestuur en tevens in de ondernemingsraad bij een reorganisatie in uw bedrijf. Dit zorgt later in het proces bij ontslag bij reorganisatie voor meer duidelijkheid. Ook het afspiegelingsbeginsel (UWV) is een belangrijk onderdeel. Een helder reorganisatieplan opstellen helpt bij een reorganisatie plan van aanpak.

Het is belangrijk om belangstelling te tonen voor de medewerkers die weggaan. Maar ons advies bij het reorganisatie plan van aanpak van uw bedrijf: wellicht is het nog belangrijker om (positieve) aandacht te besteden aan het personeel dat wel blijft. Er kan angst op de werkvloer ontstaan vanwege bijvoorbeeld baanonzekerheid. Dit leidt wellicht tot geringere betrokkenheid, minder loyaliteit, toename in (ziekte)verzuim, etc.

Advies bij reorganisatie van uw bedrijf

Blue Restructuring

In het kort, met goede voorbereidingen en advies is een reorganisatie in uw bedrijf niet altijd lastig. Wij hebben op onze speciale Blue Restructering pagina meer informatie op papier gezet over het plan van aanpak, de reorganisatie regels, reorganisatie ontslag en het reorganisatieplan opstellen zodat het voor u nog makkelijker is. Wilt u meer blogs lezen over het onderwerp reorganiseren? Bekijk dan de blogreeks over “Reorganiseren: de blauwdrukken” waar we het onder andere hebben over het afspiegelingsbeginsel (UWV).

Waar moet ik zijn?
Aanvragen voor ontslag bij reorganisatie bij het UWV dient u in met ontslagformulieren deel A, deel B, deel C. Een paar CAO’s hebben een aparte route, via de zogenaamde ontslagcommissie. We controleren deze stap in de reorganisatie altijd samen met u.

Reorganiseren | reorganisatie plan van aanpak | reorganisatieplan opstellen | reorganisatie regels | reorganisatie ontslag | sociaal plan reorganisatie - Blue Legal

Hoe moet ik reorganisatie in mijn bedrijf aanpakken?
Kom voortijdig in actie /onderzoek wat mogelijk is: dat is belangrijk. Ook hier geldt: een goede voorbereiding is het halve werk. Denk aan het bepalen van de juiste strategie met een reorganisatieplan opstellen volgens de regels, de financiële omvang van het sociaal plan reorganisatie, de communicatie intern én extern (denk aan de ondernemingsraad), outplacement, het afspiegelingsbeginsel (UWV) en het precieze reorganisatie plan van aanpak en samenstelling voor bijvoorbeeld het reorganisatieontslag. Vaak betekent dat dat wij de reorganisatie voor het bedrijf doen, zodat directie en HR zich kunnen richten op het opzetten van de nieuwe organisatie en het vasthouden van de belangrijke medewerkers.

Reorganiseren | reorganisatie plan van aanpak | reorganisatieplan opstellen | reorganisatie regels | reorganisatie ontslag | sociaal plan reorganisatie - Blue LegalReorganiseren | reorganisatie plan van aanpak | reorganisatieplan opstellen | reorganisatie regels | reorganisatie ontslag | sociaal plan reorganisatie - Blue Legal

Wie moet ik raadplegen?
U moet wellicht de vakbonden of de OR raadplegen bij het reorganiseren. Hierbij gelden strenge reorganisatie regels, die niet alleen uit het arbeidsrecht voortkomen maar eveneens uit het medezeggenschapsrecht en met betrekking tot bijvoorbeeld de ondernemingsraad die betrokken is bij de reorganisatie. De financiële onderbouwing vraagt ook vaak input, bijvoorbeeld verklaringen, van een externe accountant. CAO’s kunnen verder specifieke instructies aanleveren voor bepaalde sectoren.

Planning & doorlooptijd:

 • Strategiebepaling
  evt. vakbonden/OR
  +/- 1 mnd
 • Indienen deel A
  vso aanbieden
  binnen +/- 7 dgn
 • Deel B + deel C indienen
  Aanvraag reorganisatie ontslag compleet
  na 14 dgn
 • Toestemming UWV
  Hoor/wederhoor
  +/- 1 mnd

Planning & doorlooptijd:

Strategiebepaling
evt. vakbonden/OR
Indienen deel A
vso aanbieden
Deel B + deel C indienen
Ontslagaanvraag compleet
Toestemming UWV
Hoor/wederhoor
+/- 1 mnd binnen +/- 7 dgn na 14 dgn +/- 1 mnd

Belangrijke termen bij reorganisatie bedrijf

Dit is een overzicht met uitgangspunten met betrekking tot het collectieve reorganisatie ontslag. Dit reorganisatieplan is het middel voor communicatie met het UWV, de OR en het personeel.

  1. De bedrijfseconomische reden
  2. Voorgenomen bezuinigingsmaatregelen
  3. Al genomen bezuinigingsmaatregelen
  4. Prognose als wordt uitgegaan van een situatie waarin wel op loonkosten wordt bezuinigd en een situatie waar dat niet in gebeurt
  5. Uitleg over de noodzakelijkheid
  6. Overzicht van functies waar arbeidsplaatsen komen te vervallen

Verder is het goed om in een reorganisatie plan van aanpak een overzicht van het personeel op te stellen met naam, functie, datum van indiensttreding en geboortedatum, ingehuurde en ingeleende krachten inbegrepen. Dit komt bijvoorbeeld van pas bij het opstellen van het afspiegelingsbeginsel (UWV).

Ons advies bij de reorganisatie van het bedrijf is deze informatie niet breed door de organisatie te verspreiden: het is vooral een document waarin alle relevante informatie staat en waaruit voor de formele stukken input gehaald kan worden. Het reorganisatieplan opstellen hoeft geen statisch stuk als resultaat te hebben. Dit mag veranderen afhankelijk van de (onverhoedse) gebeurtenissen.

Gedurende een collectief ontslag/ reorganisatie ontslag is het mogelijk dat de vakbond en ondernemingsraad van belang zijn, bijvoorbeeld bij het sociaal plan. U moet volgens de reorganisatie regels bij de ondernemingsraad een adviesaanvraag indienen als een collectief ontslag zich voordoet. De vakbond en ondernemingsraad moeten hier vertrouwelijk mee omgaan als daar het verzoek tot is.

Om te bepalen welke werknemers er voor ontslag in overweging worden genomen, is het afspiegelingsbeginsel (UWV) van belang bij een reorganisatie plan van aanpak. Gedurende de afspiegeling wordt beslist in welke volgorde het bedrijf afscheid neemt van het personeel.

Een sociaal plan voor reorganisatie treft regelingen en/of voorzieningen opgezet voor personeel dat wordt geraakt door de reorganisatie van het bedrijf. Een werkgever geeft door het sociaal plan reorganisatie aan hoe de sociale en financiële effecten van reorganisatie worden meegenomen. Volgens de reorganisatie regels moet een werkgever tijdens een collectief ontslag/ reorganisatie ontslag regelingen opzetten voor vertrekkend én blijvend personeel. Iedere werknemer die vertrekt mag aansprak maken op de voorzieningen die zijn opgenomen in het sociaal plan in de praktijk en heeft daar ook recht op.

Een argument om te reorganiseren is regelmatig de hoge personeelskosten die verlaagd moeten worden. De transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per dienstjaar dat er gewerkt is, ongeacht de leeftijd of de lengte van het dienstverband. Bereken per medewerker hoe hoog de transitievergoeding is. Deze transitievergoeding moet (op dit moment) volgens de reorganisatie regels sowieso bekostigd worden.

Belangstelling tonen voor het personeel dat vertrekt is van belang. Wellicht is het nog belangrijker om bij een reorganisatieplan opstellen (positieve) aandacht te schenken aan degenen die blijven. Er kan angst op de werkvloer ontstaan na de reorganisatie van het bedrijf vanwege baanonzekerheid bijvoorbeeld, dit kan leiden tot lagere betrokkenheid, minder loyaliteit, toename (ziekte)verzuim, etc.

Jan Gerrit Kroon

25+ jaar ervaring op het gebied van reorganisaties

j.g.kroon@blue-legal.nl
+31 (0) 76 521 35 36
Linkedin

Lees de serie blogs over reorganisatie: Blue Restructering

Laatste blogs gerelateerd aan reorganisatie

Ontslag bij reorganisatie | Blue Legal

Uw reorganisatie soepel laten verlopen? Dat doet u zo!

Soms blijkt dat na veel wikken en wegen, scenario’s onderzocht te hebben en andere oplossingen overwogen, dat reorganisatie van uw bedrijf het enige antwoord is. Daar komen de nodige vragen bij kijken op juridisch gebied, maar een reorganisatie is vaak minder ingewikkeld dan velen denken. Het is wel een ingrijpend besluit dat belangrijk is voor de gehele onderneming. Maar hoe pakt u dit aan? In dit artikel vertelt onze specialist op gebied van verzuim en ontslag, Babet Leenders, u er alles over.

Aankomende evenementen over arbeidsrecht

Alle seminars

Neem vrijblijvend contact met ons op

+31 (0) 76 521 35 36
Direct bellen
office@blue-legal.nl
Direct mailen
Verlengde Poolseweg 40, 4818 CL Breda (NL)
Routebeschrijving openen
Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!