Ga naar onze specialisaties

In een continu veranderende wereld moeten bedrijven en organisaties zich voortdurend aanpassen. Groei, inkrimping, veranderingen, verhuizingen, en andere processen zijn vaak onvermijdelijk. Soms leidt dit tot een bedrijfsreorganisatie, wat altijd impact heeft op medewerkers. Het betreft niet alleen degenen die moeten vertrekken, maar ook degenen die achterblijven tijdens de reorganisatie. Om succesvol te zijn, is een goed doordacht en gestructureerd herstructureringsproces met oog voor de reorganisatie regels en heldere communicatie van essentieel belang.

Bij Blue Legal zijn we gespecialiseerd in de juiste aanpak en slimme strategieën, evenals het hanteren van het afspiegelingsbeginsel voor het UWV en deskundige hulp over reorganisatieregels voor uw bedrijf. Onze experts begrijpen dat een bedrijfsreorganisatie minder ingewikkeld kan zijn dan men vaak denkt, ondanks de complexe regels die ermee gepaard gaan. Het is een ingrijpende beslissing die van groot belang is voor uw hele onderneming. Maar hoe pakt u het herstructureringsproces het beste aan? Wij brengen alles voor u in kaart, zodat u goed voorbereid bent en een duidelijk overzicht heeft van alle regels die betrekking hebben op de reorganisatie van uw onderneming.

Welke regels komen er kijken bij een bedrijfsreorganisatie?

Laten we beginnen bij het begin: het formele besluit tot een bedrijfsreorganisatie. Binnen uw onderneming moet dit besluit zorgvuldig worden genomen, rekening houdend met alle stappen, betrokken partijen en rechten die bij een reorganisatie komen kijken. Uiteindelijk moet het besluit tot het herstructureringsproces worden goedgekeurd door instanties zoals de ontslagcommissie van de CAO of de Juridische Zaken van het UWV. Bij Blue Legal zijn we bekend met de reorganisatie regels en kunnen we u hierbij ondersteunen, bijvoorbeeld bij het aanvragen van ontslag bij een reorganisatie bij het UWV en het toepassen van het afspiegelingsbeginsel.

Het is cruciaal om in een vroeg stadium alle mogelijkheden en stappen grondig te onderzoeken in het herstructureringsproces. De juiste strategie kiezen en uw reorganisatie op een correcte manier aanpakken is van groot belang. Blue Legal staat klaar om u te helpen met uw bedrijfsreorganisatie.

Het opstellen van een plan voor communicatie met het UWV, de OR en de medewerkers is essentieel. Dit plan omvat:

 1. De bedrijfseconomische reden voor de reorganisatie.
 2. Voorgenomen bezuinigingsmaatregelen.
 3. Al genomen bezuinigingsmaatregelen.
 4. Een prognose van de situatie waarin wel op loonkosten wordt bezuinigd en een situatie waarin dat niet gebeurt.
 5. Een uitleg over de noodzakelijkheid van de reorganisatie.
 6. Een overzicht van functies waar arbeidsplaatsen komen te vervallen.

Het is ook aan te raden om een overzicht op te stellen van alle medewerkers die betrokken zijn bij het herstructureringsproces, inclusief hun naam, functie, datum van indiensttreding en geboortedatum, evenals eventuele ingehuurde en ingeleende krachten.

We adviseren om deze informatie niet wijdverspreid binnen de organisatie te delen. Het dient voornamelijk als een document met alle relevante informatie, waaruit input kan worden gehaald voor de formele stukken. Het plan kan en mag veranderen afhankelijk van onverwachte gebeurtenissen, zodat het geen statisch document hoeft te zijn.

Bij een reorganisatie moet u ontslagaanvragen voor uw personeel indienen bij het UWV volgens de reorganisatie regels. Hiervoor zijn ontslagformulieren A, B en C nodig. Het is mogelijk dat u vooraf contact moet opnemen met de vakbonden en/of de OR. Het UWV beoordeelt de aanvragen binnen twee maanden, maar voordat u een aanvraag indient, kunt u ook proberen om met de medewerkers tot overeenstemming te komen via een vaststellingsovereenkomst in het herstructureringsproces.

Om de volgorde van ontslag vast te stellen bij uw bedrijfsreorganisatie, maakt u gebruik van een afspiegelingsproces.

Het UWV heeft specifieke Uitvoeringsregels opgesteld met betrekking tot “ontslag wegens bedrijfseconomische redenen”, vanwege de ingrijpende gevolgen die een bedrijfsreorganisatie vaak met zich meebrengt voor veel mensen. Het besluit tot het herstructureringsproces moet voldoen aan deze reorganisatie regels en duidelijk onderbouwen waarom de noodzaak bestaat.

Een soepel verloop van het herstructureringsproces wordt bevorderd wanneer essentiële zaken, zoals de peildatum, locatie van het bedrijf, eventuele herplaatsingsmogelijkheden, enzovoort, al in de voorfase worden besproken met het bestuur en de ondernemingsraad van uw bedrijf. Dit zorgt voor meer duidelijkheid in latere fases van het herstructureringsproces. Het afspiegelingsproces vormt ook een belangrijk onderdeel van dit geheel.

Het tonen van belangstelling voor medewerkers die vertrekken bij een bedrijfsreorganisatie is vanzelfsprekend, maar wij adviseren dat het mogelijk nog belangrijker is om (positieve) aandacht te schenken aan de medewerkers die na het herstructureringsproces blijven. De werkvloer kan geplaagd worden door angst vanwege de onzekerheid over hun eigen baan. Dit kan leiden tot verminderde betrokkenheid, afnemende loyaliteit en een toename in (ziekte)verzuim, onder andere.

Veelgestelde vragen rondom het herstructureringsproces

Blue Restructering

Waar moet ik zijn?
Voor het indienen van ontslagaanvragen bij het UWV moet u volgens de reorganisatie regels gebruikmaken van de ontslagformulieren deel A, deel B en deel C. Sommige CAO’s hebben echter een aparte route, via een zogenaamde ontslagcommissie. Bij Blue Legal werken we nauw samen met u om deze stap in het herstructureringsproces te controleren en te waarborgen.

Hoe pak ik het herstructureringsproces in mijn bedrijf aan?

Het is essentieel om tijdig actie te ondernemen en te onderzoeken wat mogelijk is: dit is van groot belang. Een goede voorbereiding voor uw bedrijfsreorganisatie is hierbij cruciaal. Denk aan het bepalen van de juiste strategie, het onderzoeken van de reorganisatie regels, het financiële aspect van het sociaal plan voor de reorganisatie, interne en externe communicatie (waaronder overleg met de ondernemingsraad), outplacementmogelijkheden, het afspiegelingsproces, en de samenstelling van bijvoorbeeld het reorganisatieontslag.

Vaak betekent dit dat wij het herstructureringsproces voor het bedrijf uitvoeren, zodat de directie en HR zich kunnen richten op het opzetten van de nieuwe organisatie en het behouden van cruciale medewerkers tijdens het herstructureringsproces.

Reorganisatie regels | bedrijfsreorganisatie | reorganisatieproces – Blue LegalReorganisatie regels | bedrijfsreorganisatie | reorganisatieproces – Blue Legal

Wie moet ik raadplegen?

Bij een bedrijfsreorganisatie is het belangrijk om verschillende partijen te raadplegen. U moet wellicht de vakbonden of de ondernemingsraad (OR) betrekken. Hierbij zijn niet alleen strenge reorganisatie regels van toepassing, die voortkomen uit het arbeidsrecht, maar ook uit het medezeggenschapsrecht, vooral wanneer de OR betrokken is bij de reorganisatie. Daarnaast is de financiële onderbouwing essentieel en vereist vaak input, zoals verklaringen, van een externe accountant. Bovendien kunnen CAO’s specifieke instructies geven voor bepaalde sectoren. Wij staan klaar om u te helpen bij deze stappen en om het herstructureringsproces soepel te laten verlopen.

Planning & doorlooptijd:

 • Strategiebepaling
  evt. vakbonden/OR
  +/- 1 mnd
 • Indienen deel A
  vso aanbieden
  binnen +/- 7 dgn
 • Deel B + deel C indienen
  Aanvraag reorganisatie ontslag compleet
  na 14 dgn
 • Toestemming UWV
  Hoor/wederhoor
  +/- 1 mnd

Planning & doorlooptijd:

Strategiebepaling
evt. vakbonden/OR
Indienen deel A
vso aanbieden
Deel B + deel C indienen
Ontslagaanvraag compleet
Toestemming UWV
Hoor/wederhoor
+/- 1 mnd binnen +/- 7 dgn na 14 dgn +/- 1 mnd

Belangrijke termen bij een bedrijfsreorganisatie

Een sociaal plan voor reorganisatie omvat regelingen en/of voorzieningen die worden opgezet ten behoeve van medewerkers die worden getroffen door de bedrijfsreorganisatie. Via dit plan geeft de werkgever aan hoe de sociale en financiële gevolgen van de reorganisatie worden aangepakt. Conform de reorganisatie regels moet de werkgever voorzieningen treffen voor zowel vertrekkende als blijvende werknemers. Elke werknemer die vertrekt, heeft recht op en kan aanspraak maken op de voorzieningen die in het plan zijn opgenomen en die in de praktijk worden toegepast.

Bij het bepalen welke medewerkers voor ontslag in aanmerking komen tijdens een bedrijfsreorganisatie, speelt volgens de reorganisatie regels het afspiegelingsbeginsel een cruciale rol. Het afspiegelingsbeginsel houdt in dat de volgorde van het afscheid nemen van werknemers binnen het bedrijf wordt bepaald tijdens de reorganisatie.

Een vaak voorkomend argument voor een bedrijfsreorganisatie is de noodzaak om hoge personeelskosten te verlagen. De transitievergoeding, die ongeacht de leeftijd of lengte van het dienstverband 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar bedraagt, dient berekend te worden voor elke medewerker. Volgens de huidige reorganisatie regels moet deze transitievergoeding in ieder geval worden bekostigd.

Jan Gerrit Kroon

25+ jaar ervaring als advocaat op het gebied van reorganisaties

j.g.kroon@blue-legal.nl
+31 (0) 76 521 35 36
Linkedin

Lees de serie blogs over reorganisatie: Blue Restructering

Laatste blogs gerelateerd aan reorganisatie

Ontslag bij reorganisatie | Blue Legal

Uw reorganisatie soepel laten verlopen? Dat doet u zo!

Soms blijkt dat na veel wikken en wegen, scenario’s onderzocht te hebben en andere oplossingen overwogen, dat reorganisatie van uw bedrijf het enige antwoord is. Daar komen de nodige vragen bij kijken op juridisch gebied, maar een reorganisatie is vaak minder ingewikkeld dan velen denken. Het is wel een ingrijpend besluit dat belangrijk is voor de gehele onderneming. Maar hoe pakt u dit aan? In dit artikel vertelt onze specialist op gebied van verzuim en ontslag, Babet Leenders, u er alles over.

Aankomende evenementen over arbeidsrecht

Alle seminars

Neem vrijblijvend contact met ons op

+31 (0) 76 521 35 36
Direct bellen
office@blue-legal.nl
Direct mailen
Verlengde Poolseweg 40, 4818 CL Breda (NL)
Routebeschrijving openen
Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!