Terug naar overzicht

Ondernemingsrecht contracten

Ondernemingsrecht contracten

Hier vindt u een uitgebreid overzicht van alle contracten en documenten die essentieel zijn voor het effectief runnen van uw organisatie of bedrijf. Dit overzicht bevat essentiële contracten en documenten voor het beheer van uw bedrijf, waaronder inkoop- en verkoopovereenkomsten, distributie documenten voor transport en levering, incasso documenten en partnerschapscontracten voor zakelijke samenwerkingen. Hier vindt u ook algemene voorwaarden die de regels voor uw bedrijf en klanten vaststellen, evenals incasso-brieven voor het innen van achterstallige betalingen. Deze documenten zijn cruciaal voor juridische helderheid en het beschermen van uw bedrijf.

Uw partner in juridische zekerheid

Het is niet moeilijk een standaardcontract te maken. Het is ook niet moeilijk daar de juridisch goede bepalingen in te zetten. Wat wel moeilijk is, is ervoor zorgen dat de voor u juiste bepalingen erin komen te staan. En dat is precies waar wij goed in zijn: zorgen dat het goed geregeld is, zodat u kunt focussen op datgene waar u het beste in bent: uw eigen business!

Zonder analyse geen goed advies. En dus geen goed contract. Wij brengen altijd met u in kaart wat u nodig heeft, welke risico’s er zijn en wat voor uw organisatie echt relevant is. Daar hebben wij onze eigen unieke aanpak voor. Op onze manier werken mens en techniek nauw samen om tot hele smart contracts te komen. Zodat u altijd compliant bent. Op deze manier geniet ook u van de voordelen van een echt goede, gespecialiseerde bedrijfsjurist.

Ondernemingsrecht contracten

Aandelen en management
Aandeelhoudersbesluit buiten vergadering
Aandeelhoudersbesluit buiten vergadering Engelstalig
Aandeelhoudersbesluit emissie aandelen
Aandeelhoudersbesluit interim-dividend
Aandeelhoudersbesluit ontslag bestuurder
Aandeelhoudersbesluit vaststelling jaarrekening
Aandeelhoudersovereenkomst gelijkwaardige verhoudingen
Aandeelhoudersovereenkomst gelijkwaardige verhoudingen Engelstalig
Aandeelhoudersovereenkomst joint venture
Aandeelhoudersovereenkomst joint venture Engelstalig
Aandeelhoudersovereenkomst ongelijkwaardige verhoudingen
Aandeelhoudersovereenkomst ongelijkwaardige verhoudingen Engelstalig
Aankondiging uitgifte aandelen met voorkeursrecht
Concerngarantie voorbeeld
Beëindiging werknemersparticipatie
Intentieovereenkomst Aandelentransactie
Optieovereenkomst aandelen
Oprichting
Oproeping algemene vergadering
Oproepingsbrief algemene vergadering online
Notulen algemene vergadering (offline)
Handleiding overname na faillissement
Opdrachten
Opdrachtbevestiging inkoop diensten voorbeeld
Opdrachtbevestiging verkoop diensten voorbeeld
Algemene voorwaarden
Handleiding algemene voorwaarden
Handleiding algemene voorwaarden online
Algemene voorwaarden bemiddeling
Algemene voorwaarden bemiddeling Engelstalig
Algemene voorwaarden freelance werkzaamheden
Algemene voorwaarden levering diensten
Algemene voorwaarden levering producten
Algemene voorwaarden levering producten Engelstalig
Algemene voorwaarden opleiding en training
Algemene Voorwaarden SaaS-oplossingen
Algemene Voorwaarden software
Algemene Voorwaarden Werving Selectie
Algemene Voorwaarden Werving Selectie Engelstalig
Algemene voorwaarden zaalverhuur
General Terms and Conditions Software Delivery and Maintenance
Overeenkomst Stichting Derdengelden
Handleiding aandeelhoudersovereenkomst
Distributie
Franchise agreement (franchiseovereenkomst Engelstalig)
Franchiseovereenkomst
Koop-verkoopovereenkomst assurantieportefeuille
Koop-verkoopovereenkomst assurantieportefeuille met personeel
Koopovereenkomst Bedrijfsgebouw
Financieel
Akte openbare cessie van een vordering
Akte stille cessie van een vordering
Akte tot schuldoverneming
Bemiddelingsovereenkomst koop en verkoop
Bemiddelingsovereenkomst voorbeeld Engels
Contractovername voorbeeld
 Converteerbare lening
Geldleningsovereenkomst
Geldleningsovereenkomst met particuliere borgtocht
Geldleningsovereenkomst met positieve-negatieve hypotheekverklaring
Geldleningsovereenkomst met zakelijke borgtocht
Geldleningsovereenkomst oneigenlijke zekerheden
Negative pledge-verklaring
Overname geldlening
Pari passu-verklaring
Positieve negatieve hypotheekverklaring voorbeeld
Positive pledge-verklaring
Revenue-based financiering
Achtergestelde lening
Koop-verkoopovereenkomst assurantieportefeuille
Koop-verkoopovereenkomst assurantieportefeuille met personeel
Koopovereenkomst Bedrijfsgebouw
Huur
Opzegging huur 230a bedrijfsruimte door een huurder
Huurkoop van een onderneming
Opzegging huur 230a bedrijfsruimte door een verhuurder
Huurkoop bedrijfsruimte
Huurkoop chalet (roerende zaak)
Huurkoop woning voorbeeld
Huurovereenkomst kamerverhuur bepaalde tijd
Huurovereenkomst kamerverhuur onbepaalde tijd
Huurovereenkomst roerende zaken
Huurovereenkomst winkelruimte shop-in-shop
Huurovereenkomst winkelruimte shop-in-shop (onderhuur)
Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte geliberaliseerd bepaalde tijd
Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte geliberaliseerd bepaalde tijd Engelstalig
Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte geliberaliseerd onbepaalde tijd
Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte niet geliberaliseerd bepaalde tijd
Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte niet geliberaliseerd onbepaalde tijd
Huurkoop roerende zaken bedrijf
Huurkoop roerende zaken particulieren
Incasso
Dagvaarding
Aanmaning

Blue Legal: Denken in oplossingen

Alleen als je je echt specialiseert, kun je de beste zijn. En dat kan alleen als je je vak ook echt leuk vindt. Blue Legal bestaat uit specialisten. Met plezier in hun werk. Specialisten, advocaten en juristen met oog voor de mens. Dat maakt ons anders.

De wereld, en dus ook uw markt, verandert razendsnel. Continu! Voorop lopen, beter zijn, winnen vraagt om focus en lef. Wij ondersteunen onze klanten daarbij. Onze waarde ligt tegenwoordig niet in wat we weten, maar wat we met onze specialistische kennis en ervaring voor u kunnen doen.

Lees meer over ons

Neem vrijblijvend contact met ons op

+31 (0) 76 521 35 36
Direct bellen
office@blue-legal.nl
Direct mailen
Verlengde Poolseweg 40, 4818 CL Breda (NL)
Routebeschrijving openen