Overgang van onderneming, wie valt er nu precies onder ‘het overgenomen personeel’?

Die vraag lag begin dit jaar ter beantwoording voor aan de Rechtbank Midden- Nederland. Een belangrijke vraag omdat als gevolg van overgang van onderneming de werknemers van rechtswege (automatisch) met alle rechten en verplichtingen in dienst treden bij het overnemende bedrijf.

Bij de beoordeling of er sprake is van een overgang van onderneming dient bekeken te worden of de identiteit van de onderneming bewaard is gebleven. Uiteraard speelt dit alleen bij activa/passiva transacties en niet bij een aandelentransactie. Daarbij spelen alle omstandigheden van het geval een rol, waarbij de ene omstandigheid zwaarder weegt dan de andere. Bij een onderneming die als arbeidsintensief beschouwd kan worden en waar dus arbeidskracht de belangrijkste factor is, legt de omstandigheid dat een qua aantal en deskundigheid belangrijk deel van het personeel wordt overgenomen, veelal gewicht in de schaal.

In de betreffende casus bij de Rechtbank waren er naast werknemers echter ook ZZP’ers werkzaam die hun werkzaamheden op basis van een overeenkomst van opdracht verrichtten. Valt deze laatste groep ook onder ‘het personeel’?

In de voorliggende casus was de Rechtbank tot het oordeel gekomen dat er sprake was van een arbeidsintensieve dienstverlening en dat daarom de factor personeel een belangrijke rol speelt. Daarbij oordeelde de Rechtbank dat personeel niet beperkt is tot de werknemers die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn, maar dat daaronder ook ZZP’ers kunnen vallen. De deskundigheid van het personeel kan dan volgens de Rechtbank afgeleid worden uit de aard van de functies. Aangezien er bij de overname onder meer de bestuurder was overgenomen alsmede de sales verantwoordelijke en de financiële en technische leidinggevenden, was de Rechtbank van mening dat er een qua aantal en deskundigheid belangrijk deel van het personeel was overgenomen. De Rechtbank kwam daarmee tot de conclusie dat er sprake is van identiteitsbehoud en daarmee van overgang van onderneming.

Nu de overnemende partij echter slechts enkele werknemers had overgenomen, terwijl op basis van overgang van onderneming automatisch alle werknemers waren overgegaan, werd de overnemende partij veroordeeld tot toelating van alle werknemers en doorbetaling van hun loon.

Om die reden is het belangrijk om in de activa/passiva overeenkomst op te nemen hoe dit eventueel na een transactie geregeld wordt en voor wiens rekening en risico dergelijke gevolgen moeten komen. Zo is het mogelijk hierover een garantie of een vrijwaring op te nemen in de koopovereenkomst, om de risico’s hiervan voor de koper te beperken. Met het oog op het bovenstaande is de formulering daarin dermate belangrijk, dat het begrip ‘personeel’ op zodanige wijze wordt geformuleerd dat duidelijk is voor de partijen in de transactie dat ook ZZP’ers hieronder kunnen vallen. Bij Blue Legal hebben we de ervaring dat je bij een bedrijfsovername regelmatig op het snijvlak van het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht opereert. Om die reden werken bij een overname onze arbeidsrecht en ondernemingsrecht specialisten vaak samen om voor u het beste resultaat te bereiken.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!