Ga naar al onze Q&A's

Sinds 2005 onderscheiden wij ons als een gespecialiseerd niche-kantoor. Ons team, bestaande uit bedrijfsjuristen en advocaten, focust zich op ondernemingsrecht, arbeidsrecht, ICT-recht en privacy recht. Bij Blue Legal delen we onze kennis en creativiteit graag, zodat cliënten hier ook zelf mee aan de slag kunnen; ‘’Voorsprong door kennis’’. Vanuit die overtuiging informeren wij u regelmatig in onze seminars, organiseren we sparringsessies voor de vakmensen, specialisten en branchegenoten onder u en geven we kennissessies samen met andere specialisten. Deze Q&A’s over Arbeidsrecht zijn daar een ander voorbeeld van. Door onze kennis staat u straks weer een stapje verder!

Vakantiedagen: de 10 meest gestelde vragen

Vakantiedagen: het is een essentieel onderdeel van het arbeidsrecht dat zowel voor werkgevers als werknemers van belang is. Het is cruciaal om goed op de hoogte te zijn van de regels en vereisten om kostbare fouten en misverstanden te voorkomen. In onze Q&A’s over arbeidsrecht delen onze arbeidsrecht specialisten hun expertise en beantwoorden ze veelgestelde vragen. Deze Q&A richt zich op de meest voorkomende vragen over vakantiedagen. Hierbij komen onderwerpen aan bod zoals Wat zijn wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen, wanneer ze vervallen, hoe om te gaan met vakantiedagen en wat er gebeurt als de regels niet worden nageleefd. Met onze kennis en inzichten bent u volledig geïnformeerd over de regels rondom vakantiedagen.

1. Wat zijn wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen?

Op wettelijke vakantiedagen heeft een werknemer minimaal recht. Dit betreft vier keer de wekelijkse arbeidsduur per jaar. Bovenwettelijke vakantiedagen zijn de aanvullende dagen bovenop het minimum. De vakantiedagen worden in beginsel opgebouwd over de uren dat een werknemer loon ontvangt. In sommige gevallen bouwt een werknemer ook vakantiedagen op als hij geen loon ontvangt (bijvoorbeeld tijdens betaald ouderschapsverlof).

2. Wanneer vervallen/verjaren vakantiedagen?

Wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na afloop van het jaar waarin de dagen zijn opgebouwd (1 juli van het volgende jaar). Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren vijf jaar na het jaar waarin de dagen zijn opgebouwd. Dit is niet het geval, als de werknemer de uren in redelijkheid niet heeft kunnen opnemen waarvoor ze bedoeld zijn: herstel/loskomen van werk.

3. Heb ik als werkgever ook een zorgplicht t.a.v. vakantiedagen?

Zeker! Als een werkgever niet voldoende doet om de werknemer vakantie te laten opnemen, dan vervallen/verjaren de uren ook niet. Daarvoor geldt de volgende drietrapsraket:

  1. Informeer tijdig over aankomend verval/verjaring (doe dit elk jaar tijdig);
  2. Activeer de werknemer om ook daadwerkelijk vakantie op te nemen;
  3. Arrangeer dat de werknemer ook daadwerkelijk vakantie kan opnemen.

Als aan één van genoemde stappen niet is voldaan, dan houdt de werknemer aanspraak op de vakantiedagen.

4. Mag een werkgever bepalen wanneer een werknemer wel of niet vakantie opneemt?

De hoofdregel is dat de werknemer bepaalt wanneer hij vakantie opneemt. Wel kan een werkgever vooraf contractueel overeenkomen dat er een aantal dagen verplicht opgenomen moeten worden (bijvoorbeeld tijdens hemelvaart). Ook kan een cao verplichte dagen aanwijzen bij bijvoorbeeld een bedrijfssluiting. Het verplicht opnemen van vakantie wordt getoetst aan de belangen van werkgever en werknemer.

5. Kan een arbeidsongeschikte werknemer ook vakantiedagen opnemen?

Dat is mogelijk. Daarvoor is wel vereist dat de werknemer daadwerkelijk in staat is om vakantie op te nemen. Laat aanvragen bij arbeidsongeschiktheid dan ook niet zomaar staan, maar check altijd of de werknemer alsnog vakantie wil opnemen. Bij twijfel over de mogelijkheden is het raadzaam de bedrijfsarts om advies te vragen.

6. hoeveel uur moet een arbeidsongeschikte werknemer opnemen als hij vakantie wilt?

Het normale aantal uren per dag/week. Vaak wordt gedacht dat slechts over de re-integratie-uren vakantie opgenomen hoeft te worden. Dit is onjuist. Het uitgangspunt is het normaal aantal overeengekomen uren.

7. Hoe werkt het ten aanzien van de opbouw en het vervallen/verjaren van vakantiedagen bij arbeidsongeschikte werknemers?

Dit gaat op de normale wijze door. Een arbeidsongeschikte werknemer bouwt het volledig aantal uren op.

8. Mag ik met mijn werknemer afspreken dat vakantiedagen worden uitbetaald?

Ja en nee. Voor de wettelijke dagen geldt dat deze niet uitbetaald mogen worden, tenzij de werknemer uit dienst treedt. Voor bovenwettelijke vakantiedagen mogen vaak wel andere afspraken worden gemaakt.

9. Kan een werknemer vakantiedagen meenemen naar een nieuwe werkgever?

Ja, dat kan. De oude werkgever betaalt het ongebruikte vakantiesaldo uit en kan de werknemer voorzien van een schriftelijke verklaring over de resterende vakantiedagen en opbouw. De werknemer kan deze verklaring aan de nieuwe werkgever geven, die verplicht is om de werknemer in staat te stellen de wettelijke vakantiedagen op te nemen zonder behoud van loon. In de praktijk wordt hier weinig gebruik van gemaakt.

10. Hoe werkt het met vakantiedagen bij oproepkrachten?

Ook oproepkrachten of flexibele krachten hebben recht op vakantieopbouw. Voor dienstverbanden met een kleine arbeidsomvang (tot ongeveer 10 uur per week, afhankelijk van de situatie) is het mogelijk om met een all-in salaris te werken. Dit wil zeggen dat de vakantiedagen op voorhand worden uitbetaald. De werknemer kan dan vakantie opnemen, maar heeft in feite de waarde vooruitbetaald gekregen. Dit wordt in de praktijk vaak gehanteerd.

Het is van belang dat er tussen werkgever en werknemer een open communicatie speelt met betrekking tot vakantiedagen. Het is van belang dat alles goed vastgelegd is om boetes en conflicten te voorkomen. Zolang er een open cultuur heerst, duidelijk gecommuniceerd wordt en alles goed op papier staat is het lang zo lastig allemaal niet!

Het Arbeidsrecht is een veel bewegend onderwerp door nieuwe wetgeving en jurisprudentie. Daarom blijven wij onze kennis met u delen. We hopen dat u, gewapend met deze kennis, beter voorbereid bent! Zijn er na het lezen meer vragen ontstaan? Onze arbeidsrecht specialisten staan u graag te woord. U kunt ons vrijblijvend bellen.

Aankomende evenementen over arbeidsrecht

Alle seminars

Neem vrijblijvend contact met ons op

+31 (0) 76 521 35 36
Direct bellen
office@blue-legal.nl
Direct mailen
Verlengde Poolseweg 40, 4818 CL Breda (NL)
Routebeschrijving openen