Ga naar al onze Q&A's

Sinds 2005 onderscheiden wij ons als een gespecialiseerd niche-kantoor. Ons team, bestaande uit bedrijfsjuristen en advocaten, focust zich op ondernemingsrecht, arbeidsrecht, ICT-recht en privacy recht. Bij Blue Legal delen we onze kennis en creativiteit graag, zodat cliënten hier ook zelf mee aan de slag kunnen; ‘’Voorsprong door kennis’’. Vanuit die overtuiging informeren wij u regelmatig in onze seminars, organiseren we sparringsessies voor de vakmensen, specialisten en branchegenoten onder u en geven we kennissessies samen met andere specialisten. Deze Q&A’s over Arbeidsrecht zijn daar een ander voorbeeld van. Door onze kennis staat u straks weer een stapje verder!

Reorganisatie: de meest gestelde vragen

Reorganisatie: een belangrijk aspect van het arbeidsrecht. Het is van groot belang om goed geïnformeerd te zijn over de procedures en vereisten. In onze Q&A’s over arbeidsrecht delen onze specialisten hun kennis en beantwoorden ze veelgestelde vragen over reorganisatie. Deze Q&A behandelt de meest voorkomende vragen over reorganisatie processen. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder andere wat de meest voorkomende situaties zijn, of er nog deeltijd-ww bestaat, wat de rol van de ondernemingsraad is en wat een sociaal plan is. Met onze deskundige kennis en inzichten bent u volledig op de hoogte van de regels en processen rondom reorganisatie.

1. Wat zijn de meest voorkomende situaties waarin een reorganisatie voorkomt?

Denk hierbij aan werkvermindering, kostenstijgingen of omzetdalingen. Als gevolg hiervan kan de financiële situatie slechter worden en ontstaan en liquiditeitsproblemen of een bezuinigingsnoodzaak.

2. Wat voor maatregelen kunnen er genomen worden in een reorganisatie?

Dit kan heel verschillend zijn. Denk hierbij aan het schrappen van banen, het samenvoegen van afdelingen of een vestiging sluiten. Het doel is vaak een kostenreductie of een efficiency-slag.

3. Er is op dit moment toch een krapte op de arbeidsmarkt?

Hoewel dit zeker het geval is voor sommige functies en branches, komt het nu toch weer op vanwege de hiervoor genoemde situaties. In 2010-2013 was dit ook aan de orde.

4. Bestaat de werktijdverkorting, NOW of deeltijd-WW nog?

Nee deze regelingen zijn afgelopen of afgeschaft. Voor de corona bestond er nog een deeltijd-WW waarbij loonkosten deels opgevangen konden worden door het UWV zodat ontslagen voorkomen konden worden. In 2021 riep de regering dat deze regeling terug zou komen, maar dat is (nog) niet gebeurd.

5. Kan dan deeltijdontslag?

Hoewel het UWV hier geen vergunning voor verleend, kan een werknemer wel gedeeltelijk ontslagen worden. De uren en het salaris worden dan verminderd en voor dat gedeelte ontvangt de werknemer een transitievergoeding en kan hij/zij aanspraak maken op een WW-uitkering. Dit kan alleen met instemming van de werknemer.

6. Wat kost een collectief ontslag?

Houd rekeningen met de opzegtermijn, transitievergoeding, afspraken uit het sociaal plan, een outplacementbudget, compensatie voor juridische begeleiding en een eventuele tekenbonus.

7. Wat is de rol van een ondernemingsraad?

Een ondernemingsraad heeft een adviesrecht op een voorgenomen reorganisatie. Als een bedrijf met meer dan 50 werknemers geen ondernemingsraad heeft, ben je verplicht om het personeel te raadplegen als het om een grote reorganisatie gaat. Ons advies is om de ondernemingsraad tijdig te betrekken bij de plannen. De vakbonden moeten geraadpleegd worden als er sprake is van meer dan 20 ontslagen.

8. Wat is een sociaal plan?

Als er ontslagen vallen in een reorganisatie kan er een regeling gemaakt worden. In die regeling worden afspraken gemaakt over de procedures, zoals herplaatsing, vrijwillig vertrek en boventalligheid. Daarnaast worden hier vaak afspraken over de financiële compensatie opgenomen. In een sociaal plan kunnen afwijkende regels van de wet worden afgesproken in overleg met de vakbonden.

Het is belangrijk dat alle procedures en veranderingen goed gedocumenteerd zijn om juridische problemen en conflicten te vermijden. Als er een cultuur van transparantie heerst, duidelijk wordt gecommuniceerd en alle relevante informatie goed is vastgelegd, wordt het proces van reorganisatie aanzienlijk makkelijker voor alle partijen.

Het Arbeidsrecht is een veel bewegend onderwerp door nieuwe wetgeving en jurisprudentie. Daarom blijven wij onze kennis met u delen. We hopen dat u, gewapend met deze kennis, beter voorbereid bent! Zijn er na het lezen meer vragen ontstaan? Onze arbeidsrecht specialisten staan u graag te woord. U kunt ons vrijblijvend bellen.

Aankomende evenementen over arbeidsrecht

Alle seminars

Neem vrijblijvend contact met ons op

+31 (0) 76 521 35 36
Direct bellen
office@blue-legal.nl
Direct mailen
Verlengde Poolseweg 40, 4818 CL Breda (NL)
Routebeschrijving openen