Hoe bereid je een organisatie voor op een beursgang? - Blue Legal

Hoe bereid je een organisatie voor op een beursgang?

Er kunnen verschillende redenen zijn een gang naar de beurs te overwegen.

De belangrijkste reden voor een bedrijf om naar de beurs te gaan is doorgaans de zoektocht naar geld. Met het geld van aandeelhouders is er meer budget om bijvoorbeeld nieuwe manieren te vinden om producten te ontwikkelen, om uit te breiden of om een overname te financieren.

Eenmaal op de beurs is het voor een partij ook weer makkelijker om in de toekomst extra geld aan te trekken, bijvoorbeeld via een kapitaalverhoging of via het uitgeven van leningen. Dit verbetert de kaspositie van een bedrijf.

Daarnaast kan een beursgang – zeker voor een jong en dynamisch bedrijf – een mogelijkheid bieden om meer naamsbekendheid te krijgen. Een notering aan de beurs vergroot de zichtbaarheid op de markt en kan zo een positief effect hebben op de geloofwaardigheid.

De overgang van een private onderneming naar een beursgenoteerde onderneming in publieke handen is een ingewikkeld en tijdrovend proces. Het ‘beursklaar’ maken van de onderneming vergt een goede voorbereiding, vaak met het reorganiseren en/of herstructureren van de onderneming in de aanloop naar een beursgang (rekening houdend met de reorganisatie regels).

Verder zal de onderneming zich moeten instellen op de vereisten uit de Wet op het financieel toezicht (Wft) zoals de verplichting van de onderneming om halfjaarlijkse financiële verslaggeving en tussentijdse (kwartaal)berichten te publiceren, het onverwijld publiceren van voorwetenschap en het bij de AFM melden van elke wijziging in de aandelen en stemmen waarover een bestuurder of commissaris beschikt.

Een beursvennootschap dient voorts (normaliter) te voldoen aan de regels uit de Corporate Governance Code. Deze Code bevat principes en best practice-bepalingen die de verhoudingen reguleren tussen het bestuur, de commissarissen en de aandeelhouders. In het jaarverslag moet gemotiveerd worden toegelicht waarom de Code op bepaalde aspecten niet wordt nageleefd. Dat heet het ‘pas toe of leg uit’-beginsel.

Over het algemeen zullen de statuten van de onderneming moeten worden aangepast, zodat die voldoen aan de eisen van een beursvennootschap. Hierbij zullen ook mogelijke beschermingsconstructies worden overwogen die kunnen worden ingezet om een overname door middel van een vijandig openbaar bod te voorkomen of om te voorkomen dat aandeelhouders op andere wijze controle kunnen verwerven.

Met publieke aandeelhouders en een beurskoers die de waarde van die aandelen bepaalt, wordt de communicatie van de onderneming met de buitenwereld veel belangrijker dan vóór de beursgang.

Een beursvennootschap is onderworpen aan veel meer en stringentere wet- en regelgeving dan een private onderneming. De beursgang leidt dan ook verzwaring en uitbreiding van de taken van degene(n) die zich binnen de onderneming bezig houdt met compliance vraagstukken (met een compliance check) en juridische zaken.

De voorbereiding van een beursgang dient dan ook zorgvuldig te gebeuren, om te voorkomen dat men op een later tijdstip voor -mogelijk onoverkomelijke- verrassingen komt te staan.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!