Wijziging arbeidsvoorwaarden: De OR is aan zet 5/7

De OR aan de onderhandelingstafel?

Het komt in alle ondernemingen wel voor: De ondernemer wil arbeidsvoorwaarden gaan wijzigen. Dat kan uiteraard niet zomaar. Niet alleen de cao is daarbij van belang, maar er is ook een rol weggelegd voor de ondernemingsraad (OR). Zoals in de vorige blog al is genoemd, heeft de OR instemmingsrecht met betrekking tot het vaststellen, wijziging of intrekken van bepaalde regelingen. Deze staan opgesomd in de wet. De hoofdgedachte is dat de OR enkel instemmingsrecht heeft als het gaat om secundaire arbeidsvoorwaarden die niet in de cao zijn geregeld. Secundaire voorwaarden zijn de extra voorwaarden, aanvullend op bijvoorbeeld het salaris en het aantal uren dat iemand gaat werken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het wijzigen van een vakantieregeling.

Over enkele regelingen bestaat er onduidelijkheid over de vraag of het een primaire arbeidsvoorwaarde is of een secundaire. Denk bijvoorbeeld aan regelingen op grond van een pensioenovereenkomst of het wijzigen van een beloningsysteem. Wilt u weten hoe het hiermee zit? Lees gauw verder!

Regelingen op grond van een pensioenovereenkomst

Onder regelingen op grond van een pensioenovereenkomst wordt verstaan regelingen opgenomen in een uitvoeringsovereenkomst of een uitvoeringsreglement die van invloed zijn op de pensioenovereenkomst. Dit zijn bijvoorbeeld regelingen over de wijze waarop de verschuldigde premie wordt vastgesteld, de maatstaven voor en de voorwaarden waaronder toeslagverlening plaatsvindt en de keuze voor onderbrenging bij een bepaalde pensioenuitvoerder.

Het wijzigen van beloningssystemen

Niet alle wijzigingen die betrekking hebben op beloningssystemen zijn instemmingsplichtig. Wijzigingen die te maken hebben met de hoogte van een beloning, waaronder ook bonussen, zijn bijvoorbeeld niet onderhevig aan het instemmingsrecht van de OR. Maar wat dan wel? Wanneer een ondernemer bijvoorbeeld besluit om de wijze waarop beloningen worden berekend aan te passen, dan zou zo’n besluit instemmingsplichtig kunnen zijn. Een voorwaarde daarvoor is dat het systematiek van de totstandkoming van de beloning wordt aangetast en daarmee ook de onderlinge rangorde van de beloningen. Dus als persoon X bijvoorbeeld in eerste instantie een hogere bonus kreeg dan Y, maar de gevolgen van het besluit meebrengen dat Y een hogere bonus krijgt, dan is de onderlinge rangorde aangepast. In dat geval heeft een OR instemmingsrecht.   

Dit is de vijfde blog in de reeks ‘Inspraak kan lonen’. Wilt u meer weten over medezeggenschap, klik dan hier om onze Blue Paper medezeggenschap te raadplegen. Bij vragen helpt Blue Legal u graag!

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!