Ga naar al onze Q&A's

Sinds 2005 onderscheiden wij ons als een gespecialiseerd niche-kantoor. Ons team, bestaande uit bedrijfsjuristen en advocaten, focust zich op ondernemingsrecht, arbeidsrecht, ICT-recht en privacy recht. Bij Blue Legal delen we onze kennis en creativiteit graag, zodat cliënten hier ook zelf mee aan de slag kunnen; ‘’Voorsprong door kennis’’. Vanuit die overtuiging informeren wij u regelmatig in onze seminars, organiseren we sparringsessies voor de vakmensen, specialisten en branchegenoten onder u en geven we kennissessies samen met andere specialisten. Deze Q&A’s over Arbeidsrecht zijn daar een ander voorbeeld van. Door onze kennis staat u straks weer een stapje verder!

Ketenaansprakelijkheid: de 10 meest gestelde vragen

De ketenregeling is een belangrijk aspect binnen het arbeidsrecht dat zowel werkgevers als werknemers raakt. Het is van belang om goed geïnformeerd te zijn over de regels en verplichtingen om onnodig dure fouten en misverstanden te vermijden. In de Q&A’s over arbeidsrecht delen onze specialisten in arbeidsrecht hun kennis en beantwoorden de meest voorkomende vragen. In deze Q&A zullen de meest gesteld vragen over de ketenregeling worden behandeld. Dit omvat onderwerpen zoals wat een ketenregeling is, of er uitzonderingen zijn, wanneer de ketenregeling begint te tellen en wat er gebeurt als de ketenregeling wordt overschreden. Met onze deskundige kennis bent u goed up-to-date op de complexiteiten van de ketenregeling.

1. Wat is de ketenregeling?

De ketenregeling is een wettelijke regeling in Nederland die bepaalt hoeveel tijdelijke arbeidscontracten een werkgever achtereenvolgens mag aanbieden voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

2. Hoeveel tijdelijke contracten mag een werkgever aanbieden voordat een vast contract verplicht is?

In de meeste gevallen mag een werkgever maximaal drie opeenvolgende tijdelijke contracten aanbieden binnen een periode van maximaal drie jaar voordat een vast contract verplicht wordt. In cao’s kan hiervan worden afgeweken.

3. Wanneer begint de ketenregeling te tellen?

De ketenregeling begint te tellen vanaf het moment dat een werknemer in dienst treedt bij een werkgever. Dit geldt voor opeenvolgende contracten met dezelfde werkgever.

4. Zijn er uitzonderingen op de ketenregeling?

Ja, er zijn enkele uitzonderingen op de ketenregeling. Bijvoorbeeld in bepaalde seizoensgebonden sectoren, of wanneer er sprake is van een BBL-leerling. Ook geldt de ketenregeling in principe niet voor werknemers onder de 18 jaar.

5. Wat als de werknemer eerst als uitzendkracht heeft gewerkt?

Het is goed om te weten dat de ketenregeling ook van toepassing is als een medewerker dezelfde of soortgelijke werkzaamheden verricht voor zogenoemde “opvolgende werkgevers”. Dit is onder meer het geval bij uitzending en vaak ook bij bedrijfsovernames of een doorstart na faillissement.

6. Wat gebeurt er als de ketenregeling wordt overschreden?

Als de ketenregeling wordt overschreden, kan de werknemer aanspraak maken op een vast contract. Dit kan grote gevolgen hebben voor een werkgever.

7. Kan de ketenregeling worden doorbroken/omzeild?

De keten wordt doorbroken als er zes maanden lang geen arbeidsovereenkomst is gesloten. Dan tellen de eerdere arbeidsovereenkomsten in principe niet mee en kan een werkgever opnieuw beginnen met tellen. Omzeilconstructies worden door rechters vrijwel altijd vernietigd.

8. Geldt de ketenregeling ook voor zzp'ers?

Nee, de ketenregeling is doorgaans niet van toepassing op zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel), omdat zij als zelfstandige ondernemers worden beschouwd en niet onder het arbeidsrecht vallen. Let op: als een zzp’er toch feitelijk als werknemer wordt beschouwd, dan geldt met terugwerkende kracht ook de ketenregeling.

9. Hoe bereken ik de keten, als een werknemer bijvoorbeeld twee maanden uit dienst is geweest en vervolgens weer in dienst treedt?

Als de tussenliggende periode tussen de arbeidsovereenkomsten niet langer is dan zes maanden, dan telt de periode gewoon door in de keten. Kort gezegd: het verleden en de twee maanden tellen mee voor de berekening van de totale duur van de keten.

10. Kunnen we nog wijzigingen verwachten met betrekking tot de ketenregeling?

Er ligt een concept wetsvoorstel om de ketenregeling aan te passen. Het gaat daarbij om een verlenging van de tussenpoos van zes maanden naar vijf jaar. Het kabinet hoopt daarmee misbruik van de tussenpoos te beperken. Deze wetgeving zal op z’n vroegst per 1 januari 2026 in werking treden, als het voorstel doorgang vindt.

De benadering bij de ketenregeling in het arbeidsrecht vereist helderheid en open communicatie. Hierbij is het essentieel om de vastgestelde procedures nauw te volgen om sancties en conflicten te vermijden. Het is van groot belang dat werkgevers hun verantwoordelijkheden en beperkingen binnen deze regelgeving begrijpen. Door respect en inzet te tonen, kunnen de uitdagingen die de ketenregeling met zich meebrengt, succesvol worden aangepakt.

Het Arbeidsrecht is een veel bewegend onderwerp door nieuwe wetgeving en jurisprudentie. Daarom blijven wij onze kennis met u delen. We hopen dat u, gewapend met deze kennis, beter voorbereid bent! Zijn er na het lezen meer vragen ontstaan? Onze arbeidsrecht specialisten staan u graag te woord. U kunt ons vrijblijvend bellen.

Aankomende evenementen over arbeidsrecht

Alle seminars

Neem vrijblijvend contact met ons op

+31 (0) 76 521 35 36
Direct bellen
office@blue-legal.nl
Direct mailen
Verlengde Poolseweg 40, 4818 CL Breda (NL)
Routebeschrijving openen