Should I stay or should I go? - Brexit   - Blue Legal

Should I stay or should I go? – Brexit  

Het kan niemand ontgaan zijn. Het Verenigd Koninkrijk gaat “ons” verlaten en daar is al menig letter over op papier gezet. Maar wat gaat dat nu voor de overnamepraktijk en op arbeidsrechtelijk gebied betekenen?

De verwachting is dat de Brexit gaat zorgen voor een terugloop van het aantal grensoverschrijdende fusies en overnames. Ook de waarde van in het Verenigd Koninkrijk gevestigde bedrijven zal vermoedelijk in het algemeen omlaag gaan.

Specifiek voor de overnamepraktijk en de arbeidsrechtelijke praktijk zullen de gevolgen merkbaar zijn op een aantal vlakken, zoals bijvoorbeeld:

  • Toezicht op fusies en overnames (M&A) in verband met mededinging.
  • Activa/passivatransacties.
  • De registratie van intellectuele eigendommen.
  • De aanvraag van werk- en woonvergunningen voor werknemers.
  • Vangnetbepalingen, zogenoemde ‘material adverse effect’-clausules, in overnamecontracten.

De komende Brexit zal naar verwachting in elk geval aanvankelijk een daling met zich meebrengen op het gebied fusies en overnames met een Brits tintje. Dit is het gevolg van de onzekerheid over de toekomstige betrekkingen van het Verenigd Koninkrijk met de EU en de (juridische en fiscale) consequenties hiervan. Maar het kan ook een kans betekenen voor de strategische investeerder die handig gebruik weet te maken van schommelingen in wisselkoersen en aandelenkoersen. Zoals we al gezien hebben aan de verhuizing van het hoofdkantoor van Unilever van Londen naar Rotterdam, leidt de Brexit ook tot een geografische herstructurering van bedrijven.

Voor de arbeidsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke praktijk is het dus zinvol in de aanloop naar de feitelijke Brexit voor te sorteren op de mogelijke gevolgen. In de komende blogserie zullen we aandacht besteden aan een aantal kwesties die op deze gebieden kunnen spelen rondom de Brexit. Wij zullen daarbij onder meer ingaan op:

  • de juridische gevolgen voor bestaande contracten,
  • de impact op de fusie- en overnamepraktijk,
  • data- en privacyprotectie,
  • personeelsbeleid,
  • veranderende regelgeving.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op!

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!