Buitengerechtelijke incassokosten in een B2B-relatie

Recent heeft de Hoge Raad een beslissing genomen over de hoogte en toewijzing van de buitengerechtelijke incassokosten in een business-to-business relatie. Eindelijk is er duidelijkheid over de buitengerechtelijke incassokosten.

Wat was het probleem? Partijen hadden een overeenkomst gesloten met betrekking tot de koop en levering van goederen. Hiervoor zijn facturen verstuurd, die onbetaald zijn gebleven. De schuldeiser heeft de zaak uit handen gegeven aan een advocaat. Na sommatie, waarbij de hoofdsom, vermeerderd met rente en de vastgestelde buitengerechtelijke kosten werd gevorderd, heeft de schuldenaar een bepaald (maar niet het volledige) bedrag voldaan. De schuldeiser stelde zich op het standpunt dat door de betaling van de buitengerechtelijke incassokosten, de rente en een deel van de hoofdsom er nog een deel van de hoofdsom openstond.

Kosten in de zin van art. 6:44 BW

De kantonrechter was echter van mening dat buitengerechtelijke kosten geen ‘kosten’ zijn in de zin van art. 6:44 BW. De betaling strekt in mindering op de verschenen rente en de hoofdsom en dus niet op de gevorderde (en overeengekomen hogere) buitengerechtelijke incassokosten. De kantonrechter meende dat de buitengerechtelijke incassokosten slechts vastgesteld konden worden op € 300,-.

Vallen de buitengerechtelijke incassokosten wel of niet onder het begrip ‘kosten’? Als dit namelijk wel zo is, dan kunnen deze incassokosten eerst voldaan worden en kan de betaling van de schuldenaar dus ook in mindering worden gebracht op de buitengerechtelijke incassokosten.

Mede naar aanleiding van de tekst van artikel 6:44 BW, wordt door de Hoge Raad geoordeeld dat de buitengerechtelijk incassokosten vallen onder het begrip ‘kosten’ en deze eerst voldaan dienen te worden. Art. 6:44 BW is onder andere bedoeld om de schuldeiser tegen schade te beschermen.

Matiging door de rechter

In principe mag de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten contractueel overeengekomen worden in een B2B-relatie en dus zelf bepaald worden door partijen. Er is namelijk contractvrijheid in een B2B-relatie. Het kan dus voorkomen dat partijen zeer hoge buitengerechtelijke incassokosten overeenkomen.

De Hoge Raad heeft zich nu uitgelaten over het feit of deze buitengerechtelijke incassokosten gematigd mogen worden. Op grond van de wet heeft een rechter de bevoegdheid om de buitengerechtelijke incassokosten te matigen, indien deze volgens hem onredelijk zijn. De rechter kan deze kosten echter niet dusdanig matigen dat deze kosten lager zijn dan wat ‘gewoonlijk’ volgens het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten (BIK) in rekening wordt gebracht.

Al met al grijpt de rechter dus ook terug op de staffel van BIK en heeft het exorbitant verhogen van de buitengerechtelijke incassokosten geen zin. Het is dan ook raadzaam om in uw algemene voorwaarden aan te sluiten bij de staffel van BIK. In het geval u te veel afwijkt van de staffel zal de rechter in een procedure alsnog matigen.

Op www.blue-docs.nl kunt u algemene voorwaarden vinden waarin bovengenoemde rechtspraak correct is opgenomen. Zo weet u dat u altijd goed zit.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!