De bestuurder en de overname

De bestuurder en de overname, deel 1.

Bij de overname van een (grotere) onderneming, is het voor de koper van belang te weten wie de personen zijn die het management van de onderneming vormen. Een voorbeeld is de bestuurder in een overname. Het is namelijk vaak van belang de (statutair) bestuurder(s) na de overname nog voor een bepaalde periode voor de onderneming te behouden, vanwege de kennis van de onderneming en / of diens managementkwaliteiten.

Managementovereenkomst en de overname

Grofweg kunnen in de hoedanigheid van de statutair directeur / manager twee situaties bestaan: de situatie waarin de directeur een aandelenbelang heeft in de vennootschap en de situatie waarin dat niet zo is. Vanuit juridisch oogpunt zullen wij in een serie blogs de wereld van de managementovereenkomsten belichten. In deze eerste blog maakt u kennis met de verschillende achtergronden van de statutair directeur / manager en de titulair directeur / manager. We beperken ons daarbij tot de besloten vennootschap (B.V.) omdat die in het MKB nu eenmaal het meest voorkomt.

De statutair directeur

Een directeur van een vennootschap kan statutair directeur zijn of titulair directeur. Een statutair directeur is een directeur die door de raad van commissarissen (RvC) of door de aandeelhoudersvergadering (AVA) op grond van de statuten is aangesteld. De statutair directeur is officieel bestuurder van de rechtspersoon. Het ontslag van de statutair directeur loopt net als zijn benoeming: via een besluit van de RvC of de AVA. Wie statutair directeur is bij een vennootschap, is terug te vinden in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel (KvK).

De statutair directeur werkt op basis van een arbeidsovereenkomst óf op basis van een overeenkomst van opdracht. Hierover in een volgende blog meer.

De statutair directeur is bevoegd om de rechtspersoon te vertegenwoordigen. . Hij kan zelfstandig bevoegd zijn, maar het kan ook zo zijn dat hij beperkt of enkel samen met een andere bestuurder (of een andere derde) bevoegd is. Wil de rechtspersoon daar naar derden toe een beroep op kunnen doen, dienen die beperkingen te zijn vastgelegd bij de KvK.

De titulair directeur

De titulair directeur wordt niet aangesteld door de RvC of de AVA. Formeel geldt hij ook niet als bestuurder van de onderneming. De titulair directeur werkt enkel op basis van een arbeidsovereenkomst.

De titulair directeur is niet net zoals de statutair directeur automatisch bevoegd tot het vertegenwoordigen van de vennootschap. Daarvan is alleen sprake wanneer hij daartoe een volmacht heeft. In principe enkel wanneer die volmacht bij de KvK is ingeschreven, geldt die ook tegenover derden. Echter ook wanneer de titulair directeur de schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft gecreëerd kan de vennootschap gebonden zijn aan de transactie die door de titulair directeur is verricht.

Ontslag van de titulair directeur loopt niet via de RvC of de AVA, maar via dezelfde weg als het ontslag van elke andere werknemer.

In de volgende blog gaan wij in op de rechtsverhouding tussen de statutair directeur en vennootschap.  Heeft u vragen over dit onderwerp? Ons team van ondernemingsrecht specialisten beantwoord graag al uw vragen. Neem gerust contact op!

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!