Procederen of tijdig het tij keren?

Procederen? Of tijdig het tij keren? Altijd samen op weg naar optimaal resultaat

Zoals iedereen weet is er een groot verschil tussen ‘gelijk hebben’ en ‘gelijk krijgen’, ook bij het procederen. Door onze jarenlange ervaring weten wij bovendien ook dat ‘gelijk’ ook altijd even scherp is. Voor ons staat altijd het klantbelang voorop. U heeft het belang, wij hebben de kennis en ervaring om dat zo sterk mogelijk neer te zetten. Samen met u bepalen wij de beste aanpak voor het beste resultaat.
En dat is nu eenmaal enorm afhankelijk van de situatie, het belang, de feiten, het bewijs en het contract. En zo kunnen wij nog vele voorbeelden noemen…

Wij hebben daarom zowel specialisten voor de inhoud, als voor het procederen. In een procedure komen die 2 natuurlijk samen, maar ook in de voorfase is uitwisseling van kennis van essentieel belang. Daarom werken wij altijd in teamverband: dat zorgt voor die extra scherpte!

De grootste kans op succes is niet altijd een procedure. Soms moeten we vlijmscherp gaan, zonder andere keuze. Dat betekent dat we heel kritisch zijn, ook naar onszelf en u. Want, ook al zijn we dan soms de boodschapper van slecht nieuws.. Het gaat om uw belang en daar staan we voor!

De scherpe en kritische benadering van Blue Legal

Onze scherpe en kritische benadering roept soms vragen op, omdat dit vaak anders ligt. We lichten het hier graag nog wat verder toe. Bij Blue Legal weten we als geen ander dat soms geschillen onvermijdelijk zijn en een rechtszaak de enige weg lijkt om rechtvaardigheid te verkrijgen. Wanneer u bijvoorbeeld vol overtuiging bij ons aanklopt met de wens om te procederen, staan wij klaar om u met onze expertise en ervaring bij te staan! Onze specialisten zijn erop gericht om de klant succesvol door het complexe juridische landschap te loodsen, de rechtszaal te betreden en de discussie met vertrouwen aan te gaan. Zowel met de rechter als de wederpartij. Maar bij Blue Legal gaan we verder dan alleen het maken van processtukken. Onze aanpak begint met het nauwgezet in kaart brengen van de feiten, omstandigheden en bewijsstukken die van belang zijn!

Procederen of niet?

Snel handelen is van groot belang, en daarom zetten we, waar nodig, ons brede team vol specialisten in om ervoor te zorgen dat deadlines gehaald worden en onze klanten de beste juridische hulp ontvangen. Natuurlijk komt bij de beslissing om te procederen of niet meer kijken dan enkel het verlangen naar gerechtigheid. We analyseren kritisch of de klant de situatie in zijn geheel overziet, en of een schikking uiteindelijk niet meer voordelen zou opleveren dan een langdurige procedure. Het is natuurlijk zo dat de uitkomst van een proces nooit volledig voorspelbaar is en afhankelijk is van diverse oncontroleerbare factoren. Het zijn de nuances die niet alleen de kansen bepalen, maar ook de geloofwaardigheid van een partij in de rechtszaal.

In elke procedure staan de eigenschappen van zowel objectieve feiten als subjectieve waarheid centraal. Of het nu gaat om samenwerking met de klant, communicatie met de tegenpartij, de daadwerkelijke procedure zelf of het uiteindelijke vonnis… Een doordachte pleitnota van de kernaspecten van de zaak is van essentieel belang om de kansen van onze klanten nauwkeurig in te schatten en te benutten. Het hebben van gelijk is namelijk geen garantie voor succes in de rechtszaal.

Onze specialisten zijn vriendelijk, maar vooral ook ijzerscherp zijn in iedere zaak. Ook bij het procederen. We stellen doortastende vragen, zelfs over zaken die de u wellicht niet direct als cruciaal beschouwt. Dit laat ons de verschillende opties helder in kaart te brengen, zodat u een weloverwogen keuze kan maken tussen procederen en schikken.

Niet alle situaties lenen zich voor een schikking, dat begrijpen we maar al te goed. In dergelijke gevallen biedt onze grondige analyse van feiten en omstandigheden duidelijkheid over de haalbaarheid van een rechtszaak. Onze processtukken richten zich dan op het benadrukken van de sterke punten van de rechtspositie van onze klanten, met als doel de rechter te overtuigen van de toepassing van de gewenste juridische principes.

In de praktijk

Een klant kwam bij ons met het verzoek om in een incassoprocedure zo snel mogelijk de openstaande facturen te incasseren. De klant was boos omdat hij hard had gewerkt en de wederpartij steeds de indruk wekte tevreden te zijn over zijn werk, maar uiteindelijk niet betaalde waar hij recht op had. Aan ons werd de zaak telefonisch geschetst als dat er een overeenkomst was die via e-mail tot stand was gekomen, dat de facturen daarom betaald moesten worden en dat door de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden er ook incassokosten direct bij de zakelijke wederpartij te vorderen waren.

Bij bestudering van de aangeboden stukken bleek dat er nooit een formeel akkoord op de gezonden offerte van de wederpartij was gekomen en dat na de offerte nog vragen om opheldering van bepaalde geoffreerde posten was gevraagd waarop door cliënte niet was gereageerd.

Ook waren de algemene voorwaarden wel meegezonden bij de offerte, maar niet van toepassing verklaard in enig contact tussen partijen. Maar aan de andere kant waren er wel werkzaamheden verricht waarover de wederpartij tevreden was, maar waarvoor de wederpartij gewoonweg minder wilde betalen dan geoffreerd was.

Wij hebben een analyse gemaakt waardoor onze klant inzicht kreeg in de eigen juridische positie en dat hij in de totstandkoming van de overeenkomst zelf steken had laten vallen. Daarnaast wist de klant na de analyse op welke manier hij bij een volgende overeenkomst tot een volledig akkoord en toepasselijkheid van de algemene voorwaarden moest komen. In deze kwestie realiseerde de klant zich dat voor de lange termijn een schikking en goede afspraken voor de toekomst hem meer zouden brengen dan een harde opstelling in een procedure. En aangezien de wederpartij er ook zo in stond heeft deze zaak uiteindelijk geresulteerd in schikking voor de verrichte werkzaamheden en een duurovereenkomst voor samenwerking tussen partijen voor de komende vijf jaren waar beide partijen zeer tevreden over waren. Eind goed al goed!

Dus… Procederen of niet?

Bij Blue Legal deinzen we niet terug voor een juridische uitdaging! Ook niet voor het procederen. We zetten onze knowhow in om voor u tot de beste oplossing te komen. Onze aanpak draait om diepgaande analyse, begrip met een vleugje empathie, en een goed doordachte strategie. Dit alles met het doel om u te helpen de juridische doelen te bereiken en een stevig fundament te leggen voor de toekomst. Bij Blue Legal is uw zaak onze zaak.

Kortom, wij doen het samen met onze specialisten voor u! Van de specialisten voor de praktijk. En dat is waar onze kracht ligt. Wij doen het samen. Samen hebben wij de kennis die u nodig heeft.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!