dagvaardingsprocedure-niet-betalende-debiteur

Blogreeks; uw debiteur heeft niet betaald, wat nu? Deel 1, dagvaardingsprocedure

Wacht u allang op betaling van diverse facturen? Heeft u de incassoprocedure al doorlopen, maar heeft u nog steeds geen betaling ontvangen? Dan is het tijd voor actie! Bij Blue Legal maken het gehele proces met u mee. De advocaten hebben wij ook al in huis. Wij pakken dit traject snel en goed voor u op. Een ‘boefje’/debiteur zal dan ook sneller betalen als er advocaat aan de andere kant staat. De echte ‘boefjes’ weten namelijk dat wij snel en professioneel door kunnen pakken. Er zijn dan ook verschillende mogelijkheden om alsnog uw vordering op te eisen van uw debiteur. Voorbeelden daarvan zijn het leggen van conservatoir beslag, het aanvragen van faillissement en het starten van een dagvaardingsprocedure. In deze blog zullen we ingaan op het opstarten van een dagvaardingsprocedure, de mogelijkheden die het biedt, de risico’s en de kosten die erbij komen kijken.

De dagvaardingsprocedure

Heeft u besloten om uw gelijk bij de rechter te halen? Dan starten wij een dagvaardingsprocedure. Procederen brengt diverse voordelen met zich mee, maar ook risico’s en kosten. Het is enigszins in het duister tasten, want u vraagt de rechter een oordeel te vellen over uw conflict zonder dat de uitkomst daarvan altijd duidelijk is.

Een dagvaardingsprocedure kan zowel bij de kantonrechter als bij de civiele rechter moeten worden opgestart. Dit hangt af van de hoogte van de vordering. Bij vorderingen van meer dan € 25.000,- gaat u naar de civiele rechter en bij vorderingen minder dan €25.000 naar de kantonrechter. Een belangrijk verschil tussen deze twee is dat er bij de kantonrechter geen advocaat vereist is om als uw gemachtigde op te treden, terwijl dit bij een civiele rechter wel een vereiste is.

Om een dagvaardingsprocedure te starten, moet een dagvaarding eerst betekend worden aan de tegenpartij, die in een procedure officieel ‘gedaagde’ wordt genoemd. De dagvaarding wordt opgesteld door ons en wij zullen contact opnemen met een deurwaarder om deze te laten betekenen aan de gedaagde. Zo neemt de gedaagde kennis van de procedure. Hierna dienen wij de dagvaarding aan te brengen bij de rechtbank. Zo stelt u de rechtbank op de hoogte van de procedure. In de dagvaarding wordt een roldatum vermeld. Op deze datum moet de gedaagde zich schriftelijk of mondeling melden bij de rechtbank. Dat gebeurt doorgaans schriftelijk.

De roldatum

Op de roldatum wordt de dagvaarding door de rechter behandeld. De rechter kijkt onder andere naar de geldigheid van de dagvaarding en er wordt gecheckt of de gedaagde heeft gereageerd. Als de gedaagde zich niet heeft gemeld, resulteert dit vrijwel altijd in een verstekvonnis. Dat is een veroordeling van de gedaagde die niet in de procedure is verschenen. U wordt dan automatisch in het gelijk gesteld.

Als de gedaagde zich wel heeft gemeld, vraagt hij/zij vaak nog om een termijn om een conclusie van antwoord in te dienen. Dit is meestal een termijn van 4 weken. Een partij kan soms om langer uitstel vragen. Na ontvangst van de conclusie van antwoord beslist de rechter de vervolgstappen. Dat kan soms een schriftelijke ronde zijn, waarbij partijen de gelegenheid krijgen om nog een keer op elkaar te reageren. In de meeste gevallen plant de rechter bij incassozaken direct een mondelinge behandeling in. Vóór een mondelinge behandeling krijgt de eisende partij nog de gelegenheid om nadere stukken in te dienen naar aanleiding van de conclusie van antwoord.

Tijdens die mondelinge behandeling worden beide partijen fysiek verwacht. Het is niet verplicht om naar de zitting te komen, maar het kan in het nadeel van de gedaagde werken indien hij niet komt opdagen. De rechter zal tijdens een mondelinge behandeling eigenlijk altijd sturen naar een schikking en zal vragen of partijen bereid zijn om naar de gang te gaan om er samen uit te komen. Partijen die hiervoor kiezen proberen dan buiten de rechtszaal een oplossing te vinden. Wordt er dan samen een oplossing gevonden, dan wordt deze schikking in een proces-verbaal opgenomen, waardoor dit ook een bindende afspraak wordt. Dit heeft dan dezelfde rechtsgevolgen als een uitspraak van een rechter.

Als partijen er niet samen uit kunnen komen, zal de rechter een beslissing nemen. Een rechter neemt hier gewoonlijk 6 weken de tijd voor en de uitspraak, het vonnis, wordt dan naar partijen toegestuurd. In het vonnis is opgenomen wat de rechter heeft besloten en wie wat moet betalen.

Het vonnis en de kosten

Bij een procedure moet u denken aan de volgende kosten:

  • Griffierecht: Vanaf de roldatum bent u, als eisende partij, het griffierecht verschuldigd. Griffierecht zijn de kosten die u moet betalen aan de rechtbank bij de start van uw procedure. De hoogte van deze kosten hangt af van het soort partij en de hoogte van de vordering. Krijgt u aan het einde van de procedure gelijk, dan moet de gedaagde deze kosten aan u terugbetalen.
  • Proceskosten: U betaalt proceskosten alleen als u in het ongelijk wordt gesteld. Krijgt u wel gelijk, dan moet de wederpartij u de proceskosten betalen. De proceskosten bestaan uit: het griffierecht, de deurwaarderskosten, een deel van de advocaatkosten en na kosten.
  • Kosten advocaat: Proceskosten dekken niet alle kosten van de advocaat. Daarom bent u bij een procedure ook altijd extra advocaatkosten kwijt. Simpele zaken kosten gemiddeld €2.000, complexere zaken kunnen al gauw meer gaan kosten.  

Conclusie dagvaardingsprocedure

Het is dus belangrijk om bovenstaande kosten en de onzekerheid van een procedure altijd af te wegen tegen uw belang. Hoe vervelend het ook is, loont het in veel gevallen niet om te procederen bij vorderingen onder €2.000. Vooral als de situatie complexer is dan het lijkt. Daarom is het altijd verstandig om advies in te winnen bij een advocaat binnen Blue Legal. Juist door onze ervaring in complexe zaken kunnen we ‘gewone’ zaken zoals incasso vorderingen ook heel goed en efficiënt afhandelen. Maar vooral ook voor u winnen!

Bent u op zoek naar meer informatie over het starten van een dagvaardingsprocedure? Of wilt u een gesprek met een van onze specialisten? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag met deze ‘boefjes’.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!