Out of the blue - Incasso? Onze advocaten truc je niet! - Blue Legal

Out of the blue – Incasso? Onze advocaten truc je niet!

Wij hadden afgelopen maand weer een interessante case bij Blue Legal. Onze incasso specialisten mochten een van onze clienten begeleiden met een uitdagend vraagstuk.

Onze client had in opdracht van een opdrachtgever diensten geleverd, namelijk het ontwerpen, bouwen en onderhouden van een complexe website. Op enig moment stopte de opdrachtgever met het betalen van de facturen van onze client. De opdrachtgever verkeerde in betalingsproblemen. Op dat moment werden wij ingeschakeld door onze client. Deze gaf ons de opdracht om de vordering op de opdrachtgever te incasseren.

De opdrachtgever wilde betalingsafspraken maken. Voor de opdrachtgever was het heel belangrijk dat onze client de website zou blijven onderhouden. De client wilde dat wel doen, mits zij de zekerheid had dat zij haar facturen betaald zou krijgen. Om die reden hebben wij onze client geadviseerd om een borgtochtovereenkomst te sluiten met de directeur van de opdrachtgever. De directeur van de opdrachtgever zou dan borg staan voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de organisatie. Met andere woorden: zou de organisatie de openstaande facturen niet kunnen betalen, dan had onze client het recht om bij de directeur aan te kloppen om de facturen betaald te krijgen. Deze extra veiligheid die wij hierin hebben ingebouwd bleek net dat extra stukje veiligheid waar behoefte aan was voor onze client. Om te zorgen dat onze client volledig gedekt was hebben wij de de overeenkomst van borgtocht opgesteld. De formulering van een overeenkomst van borgtocht luistert namelijk nauw en dient scherp te worden geformuleerd. Iets wat later in deze case zeer belangrijk bleek!

Het volgende gebeurde namelijk: de opdrachtgever betaalde niet, en onze client heeft de directeur aangesproken om de facturen te betalen. En toen ineens ontving onze client een brief van de echtgenote van de directeur: zij zou haar man nooit toestemming hebben gegeven om een overeenkomst van borgtocht te sluiten en om die reden vernietigde zij de overeenkomst. Een truc die wij natuurlijk al vaker hadden meegemaakt. Gelukkig hadden wij onze client hierop voorbereid en hebben wij direct de van te voren afgesproken vervolgacties gestart.

We startten namelijk direct een dagvaardingsprocedure. Tijdens die procedure waren de overeenkomst van borgtocht en het wel of niet nodig zijn van toestemming van de echtgenote twee belangrijk onderwerpen van discussie.

De conclusie was dat juist omdat wij de tekst van de overeenkomst van borgtocht zo scherp en zorgvuldig hadden opgesteld, de toestemming van de echtgenote niet nodig was. De overeenkomst van borgtocht was dus geldig en de betaling van de kosten gegarandeerd. De rechter verplichtte de directeur van de opdrachtgever dan ook om de gehele vordering aan onze client te betalen. Weer een bewijs dat goed advies en begeleiding tijdens een incassoproces het directe verschil kunnen maken tussen een factuur wel of niet betaald krijgen.

Ook een lastige incasso? Wij staan u graag met raad en daad bij met uw incassoprocedure!

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!