Werkgever controleert chatberichten personeel onder werktijd; geen inbreuk op privacy

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft onlangs voor het eerst geoordeeld dat een werkgever – binnen de perken van de redelijkheid- de chats van zijn personeel in de gaten mag houden.

De situatie

Een Roemeense werknemer werd ontslagen omdat hij met zijn zakelijke Yahoo Messenger-account privéberichten had gestuurd naar zijn vrouw en broer. Volgens de huisregels van het bedrijf is dat verboden en was de werknemer daarvan op de hoogte.

Nadat de rechter de werkgever in het gelijk had gesteld, stapte de werknemer naar het EHRM, omdat hij vond dat zijn privacy was geschonden. Het EHRM achtte het echter ‘niet onredelijk dat een werkgever nagaat of werknemers hun professionele taken volbrengen onder werktijd’. En voegde daaraan toe dat de werkgever de werknemer gewezen had op het feit dat de Yahoo-account professioneel was bedoeld en niet privé. Hierdoor schond de werkgever niet zijn privacy toen zij zich toegang verschafte tot zijn berichten.

Ook verdedigde het EHRM het gebruik van transcripties van privéchats in deze rechtszaak, omdat deze het bewijs vormden voor de misstappen. Het feit dat zijn contactpersonen anoniem bleven in de transcripties achtte het EHRM een voldoende waarborg van de privacy van de werknemer.

De voorwaarden

Deze uitspraak betekent niet dat een werkgever altijd en automatisch het chatverkeer van zijn personeel onder werktijd mag controleren. Meekijken in het chat- (en mailverkeer) is aan voorwaarden gebonden die de privacy van de werknemer beschermen. Zo moet er voor het controleren een duidelijke aanleiding zijn, zoals het downloaden van muziek, het bekijken van porno of het bekendmaken van bedrijfsgeheimen. Het meekijken mag ook niet over een langere periode gebeuren. Tot slot moet de werkgever goede afspraken maken met het personeel over wanneer het wel en wanneer het niet toegestaan is .

Deze uitspraak laat maar weer eens zien hoe belangrijk het is om in een personeelsreglement/protocol de afspraken omtrent het gebruik van internet (inclusief chatbox), e-mail en sociale media vast te leggen.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat
1
Heeft u zakelijke vragen? Neem contact met ons op.