vakantie en de coronacrisis

Vakantie en de coronacrisis: hoe zit dat nu precies?

Het recht op vakantie

De hoofdregel is dat iedere werknemer aanspraak maakt op een vakantie van ten minste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Ter illustratie: als een werknemer full time werkt, dan heeft hij recht op 20 wettelijke vakantiedagen. Daarnaast heeft een werknemer vaak recht op bovenwettelijke vakantiedagen. Maar wat als de coronacrisis roet in het eten gooit en de vakantie niet door kan gaan? Of de werknemer niet op tijd terug kan zijn? In dit artikel lees u alles over vakantie en de coronacrisis.

Vakantie en ziekte

Indien de werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie dan worden de dagen niet meer aangemerkt als vakantiedagen, maar als ziektedagen. Dit is echter anders indien de werknemer opzettelijk ziek is geworden. De lat voor de beoordeling of er sprake is van opzettelijk ziek worden, is erg hoog.

Vakantieplanning en Coronacrisis

Het vaststellen van de vakantiedagen moet worden gedaan op basis van de wensen van de werknemer. Indien een werknemer vakantie opneemt, maar per abuis niet meer op vakantie kan gaan door bijvoorbeeld een quarantaineverplichting, dan komt dit voor rekening en risico van de werknemer. Hij moet dan zijn aangevraagde vakantie alsnog genieten als u dat als werkgever zou willen.

De werkgever hoeft echter niet aan de wensen van de werknemer te voldoen indien de werkgever binnen twee weken schriftelijk een zwaarwichtige  reden te kennen geeft op basis waarvan niet kan worden voldaan aan het verzoek van de werkgever. Op het moment dat de werkgever eenzijdig de vakantiedagen wilt vaststellen is eveneens een zwaarwichtige reden vereist. De rechtbank heeft geoordeeld dat slechts een verwijzing naar de coronacrisis in dit kader onvoldoende is.

Het recht van vakantie kan trouwens niet zomaar beperkt worden door een werkgever, het is een zeer sterk recht dat niet zomaar ingeperkt kan worden doordat er bijvoorbeeld sprake is van een stuwmeer aan vakantiedagen.

Vakantie en kleurcode

De hoofdregel is dat de werknemer niet hoeft aan te geven wat de vakantiebestemming is. Indien de werkgever wel kennis heeft van de vakantiebestemming dan mag hij niet op basis daarvan de vakantieaanvraag wijzigen. Indien de werknemer naar een groen of geel gebied reist, dan is dit toegestaan. Op het moment dat de kleur tijdens de vakantie verandert naar oranje of rood, dan komt de quarantaineplicht op grond van goed werkgeverschap in beginsel voor rekening en risico van de werkgever.

Er kan echter verdedigd worden dat de quarantaineplicht voor rekening en risico komt van de werknemer indien hij willens en wetens toch naar een rood gebied op vakantie gaat. Over het algemeen kan immers worden verondersteld dat men bekend is met de kleurcodes. In dat geval heeft de werknemer geen recht op loon, en daarmee geen recht op opbouw van vakantiedagen.

Indien de werknemer vervolgens corona oploopt dan worden de dagen aangemerkt als ziektedagen. Tijdens ziekte heeft de werknemer in beginsel wel recht op loon en derhalve op vakantieopbouw. Dit is echter anders indien de werknemer opzettelijke ziek is geworden. Dit is in de praktijk lastig te bewijzen, omdat het opzet echt moet zien op het ziek worden.

Al met al is het van belang om goed te communiceren over de vakantie. Een open communicatie kan veel misstanden voorkomen. De planning voor wat betreft de vakantie mag dus aangepast worden als het u als werkgever ook goed uitkomt als een werknemer toch niet/wel weg gaat.

Heeft u na het lezen van dit artikel toch twijfels over uw eigen situatie? Aarzel dan niet om contact op te nemen en vrijblijvend uw vraag te stellen. Wij denken graag met u mee.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!