Thuiswerken, is het een arbeidsvoorwaarde?

Thuiswerken, is het een arbeidsvoorwaarde?

Sinds de coronapandemie is het hybride werken/ thuiswerken bijna niet meer weg te denken uit onze samenleving. Mensen werken steeds meer gedeeltelijk of geheel vanuit huis. Maar wat zijn de rechten en de plichten van een werknemer? Is een werkgever verplicht zijn werknemers thuis te laten werken als zij dit wensen? En hoe zat het ook alweer met de thuiswerkvergoeding?

Thuiswerken; Wet flexibel werken

Een werknemer heeft het recht om een verzoek in te dienen om (deels) thuis te werken. Hier zitten wel voorwaarden aan vast volgens de Wet flexibel werken. Zo moet een werknemer minimaal een halfjaar in dienst zijn en moet hij het verzoek schriftelijk indienen. Daarnaast moeten er minstens 10 mensen werkzaam zijn in de organisatie. In het schriftelijke verzoek wordt onderbouwd waarom de werknemer wilt thuiswerken, wanneer hij dat wilt en voor hoeveel uur.

Een werkgever hoeft hier niet altijd in mee te gaan. Een werkgever dient in overleg te gaan met de werknemer, maar mag zelf een beslissing nemen over het verzoek. Hij dient zijn beslissing wel schriftelijk onderbouwd mede te delen. De werkgever heeft dus erg veel ruimte, want hij kan het verzoek altijd afwijzen, zolang hij maar overlegt met de werknemer.

Wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’

Door de veranderingen in onze werkcultuur, is het wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer. Waar de werkgever eerst een verzoek op iedere grond kon afwijzen, zal de werkgever bij de nieuwe wet rekening moeten houden met een belangenafweging. De werkgever dient dan een verzoek toe te wijzen, tenzij het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van hem kan worden verwacht. Hierdoor wordt het recht van de werkgever om een verzoek af te wijzen, dus verder beperkt.

Thuiswerkbeleid

Wij raden werkgevers aan om altijd een thuiswerkbeleid te hanteren. Op het moment dat een werknemer een verzoek indient dat in strijd is met dat thuiswerkbeleid, zal dit voor de werkgever gunstig uitkomen bij de belangenafweging. In het thuiswerkbeleid kan de werkgever onder andere voorwaarden noemen wanneer en in welke omstandigheden werknemers kunnen werken vanuit locaties buiten kantoor. In het beleid is raadzaam om op te nemen dat een werkgever altijd kan besluiten om het thuiswerkbeleid aan te passen. Dat geeft de werkgever de vrijheid om aanpassingen gemakkelijker door te voeren.

In het thuiswerkbeleid kunt u ook regels opnemen over de thuiswerkvergoeding. Dit is een vergoeding voor de extra kosten die een werknemer maakt aan elektriciteit, gas en water doordat hij de hele dag thuis zit in plaats van op kantoor. In 2023 is de onbelaste thuiswerkvergoeding omhoog gegaan van €2,00 per dag naar €2,15 per dag. Een thuiswerkvergoeding is echter niet verplicht voor de werkgever. Kijk wel altijd goed of er een cao van toepassing is. In de cao kunnen namelijk andere regels staan die in dat geval in acht moeten worden genomen.

Conclusie thuiswerken

Momenteel is thuiswerken dus officieel geen recht voor een werknemer en dus ook geen arbeidsvoorwaarde. Het wordt pas een arbeidsvoorwaarde op het moment dat de werkgever en de werknemer al een overeenstemming hebben over thuiswerken. Op het moment dat de wet ‘Werken waar je wilt’ wordt aangenomen, dan zal de werkgever een verzwaarde motiveringsplicht hebben bij het afwijzen van een verzoek tot thuiswerken. Ook de thuiswerkvergoeding is niet verplicht, tenzij dit in de cao is afgesproken. Omdat steeds meer werknemers de flexibiliteit willen hebben van het deels thuiswerken, is het verstandig om een thuiswerkbeleid te hebben als organisatie. Op deze manier zijn de regels bij thuiswerken voor iedereen duidelijk.

Spelen er onduidelijkheden bij u over het thuiswerken/thuiswerkbeleid? Weet u niet goed wat u uw werknemers kunt bieden? Neem dan zeker contact met ons op. Onze Arbeidsrecht specialisten helpen u graag verder.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!