Spanningsveld tussen wettelijke herplaatsingsplicht en governance in de praktijk - Blue Legal

Spanningsveld tussen wettelijke herplaatsingsplicht en governance in de praktijk

In een recente uitspraak van het Gerechtshof Den Haag d.d. 19 september 2017 is gebleken dat er een spanningsveld kan zitten tussen toepassing van de wet en de praktische governance van grote concerns, met name als het gaat om toepassing  van de wettelijke herplaatsingsplicht.

In  voornoemde uitspraak was de herplaatsing van een ´expat´ van Shell aan de orde. Een expat is een werknemer die vanuit zijn ´Base Country´ (het land waar de werknemer in dienst is genomen bij het bedrijf) voor een beperkte periode wordt uitgezonden naar een ´Host Country´ om daar werkzaamheden te verrichten voor dat bedrijf. Nu geldt de herplaatsingsplicht niet voor alle expats, maar aangezien Nederlands recht van toepassing was op de arbeidsovereenkomst tussen de expat en Shell, was de herplaatsingsplicht van belang. De rechter beoordeelt dan bij toetsing van het ontslag of aan de herplaatsingstoets was voldaan. Wat houdt de herplaatsingstoets ook alweer in; bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst moet er sprake zijn van een redelijke grond én moet herplaatsing binnen een redelijke termijn in een passende functie niet mogelijk zijn.

Het hof overweegt in deze uitspraak wat de reikwijdte is van de herplaatsingsverplichting voor een werkgever ten aanzien van een expat. Een expat is immers vaak werkzaam voor een internationaal bedrijf die meerdere herplaatsingsmogelijkheden heeft. Op grond van de herplaatsingsplicht heeft de expat dan voorrang op externe sollicitanten binnen het concern. Maar binnen een internationaal concern is het zo dat er sprake is van een grotere mate van zelfstandigheid (en wellicht verschillen in beleid) per bedrijf binnen datzelfde concern. Om die reden kan de voorrangspositie van een expat op grond van de herplaatsingsplicht niet altijd gelden binnen concerns. Ook is het zo dat indien er binnen het concern geen passende herplaatsing mogelijk is,  dat al een toereikende grond is voor ontslag.

Uit het bovenstaande blijkt dat de herplaatsingsplicht ook kan gelden voor expats, echter zijn daar wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Daarnaast varieert wat als een passende herplaatsing voor een functie beschouwd kan worden en welke concernverhouding geacht wordt een herplaatsing en dus voorrang onmogelijk te maken.

Heeft u als werkgever of werknemer vragen over de herplaatsingsplicht en/of expats,  dan kunt u altijd contact leggen met mijn collega’s van de sectie arbeidsrecht.
Voor vragen met betrekking tot governance kunt u uiteraard bij mij terecht.  

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!