Is er sprake van detailhandel bij Domino’s Pizza?

Iedereen kent de pizzaketen Domino’s Pizza wel. Onlangs is deze pizzaketen in het nieuws geweest vanwege een procedure. Het ging om een verplichte deelname van de franchisenemers aan het bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel (Bpf Detailhandel). Het Hof heeft de vraag beantwoord: is er sprake van detailhandel bij deze pizzaketen?

Wanneer er inderdaad sprake is van een verplichte deelname aan het bedrijfstakpensioenfonds, dan is Domino’s Pizza verplicht om pensioenpremies af te dragen voor haar werknemers tot wel 20 jaar terug.

In deze procedure vorderen de franchisenemers  van de pizzaketen een verklaring voor recht dat zij niet verplicht kunnen worden om aan te sluiten bij Bpf Detailhandel. De franchisenemers stellen dat ze helemaal geen detailhandel uitoefenen in de zin van het verplichtstellingsbesluit omdat zij geen wederverkopers zijn,  pizza’s geen waren en hun vestigingen geen winkels zijn.

In de verplichtstelling van Bpf Detailhandel staat dat detailhandel wordt omschreven als ‘’het bedrijf van het kopen en aan particulieren verkopen van waren’’. Het geschil gaat er dus over of pizza’s waren zijn en of het dezelfde waren betreft tijdens de koop en verkoop.

In eerste aanleg komt de rechtbank tot de conclusie dat pizza’s inderdaad waren zijn. De reden daarvoor is dat in de taalkundige betekenis van het woord ‘waren’ ook ‘etenswaar’ valt te lezen . Daarbij zijn er in de regeling wel enkele gevallen genoemd die geen waren zijn, bijvoorbeeld benzine, maar etenswaar is niet uitdrukkelijk uitgesloten. Er is geen reden om aan te nemen dat pizza’s geen waren zijn.

Wat betreft de vraag of het om ‘dezelfde’ waren gaat tijdens de koop en verkoop, komt de rechtbank ook tot de conclusie dat dit het geval is. Hoewel de ingekochte ingrediënten nog geen pizza’s zijn bij de inkoop, doet dit er niet aan af dat het verkochte product uiteindelijk wel nagenoeg hetzelfde is. Daarbij ligt het zwaartepunt van de bedrijfsactiviteiten volgens de rechtbank bij de verkoop en bezorging van de pizza’s.

De franchisenemers gaan in hoger beroep tegen deze uitspraak van de rechtbank. De franchisenemers voeren wederom aan dat ze het woord ‘waren’ te onduidelijk geformuleerd vinden in de regeling maar het Hof gaat hier niet in mee en gebruikt zowel een taalkundige als de cao-norm ter interpretatie en komt ook tot de conclusie dat pizza’s waren zijn.

Uiteindelijk trekt Domino’s Pizza in dit geschil aan het kortste eind en is het bedrijf verplicht om haar werknemers aan te sluiten bij Bpf Detailhandel.

Deze uitspraak van het Hof laat stof opwaaien. Er zijn commentatoren die vinden dat de verplichtstelling van het pensioenfonds Detailhandel wel heel ver wordt opgerekt.

Anderzijds zijn er ook geluiden bekend van critici die de aansluiting terecht vinden: veel fastfoodketens zijn aangesloten bij Bpf Horeca, maar nu deze pizzaketen daar kennelijk niet onder valt door slimme aanpassingen in de activiteiten, ligt een ander pensioenfonds automatisch op de loer.  

Wilt u uw regelingen laten nakijken? Neem dan contact met ons op.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat
1
Heeft u zakelijke vragen? Neem contact met ons op.