De personeelsvennootschap minder aantrekkelijk door de WAB? - Blue Legal

De personeelsvennootschap minder aantrekkelijk door de WAB?

De WAB heeft grote consequenties voor payrollers. Naast de wijzigingen die per 1 januari 2020 zijn ingegaan, is de regelgeving over pensioen voor payrollers die is ingegaan op 1 januari 2021 een ingrijpende wijziging. De WAB raakt daarmee ook de personeelsvennootschappen, het intraconcern detacheren.

Voor de WAB bestond er geen wettelijk onderscheid tussen uitzenden en payrollen. Maar met de WAB is er wel degelijk een onderscheid. Er is sprake van payrollen indien er geen allocatiefunctie is en de relatie tussen de payrollwerknemer en de inlener exclusief is. De WAB beschermt de payrollwerknemers beter. Met als doel dat de kloof tussen vast en flexibel personeel kleiner wordt. Dit betekent o.a. gelijke arbeidsvoorwaarden en een adequaat pensioen. Die tweede eis is vanaf 1 januari 2021 ingegaan en daar heb ik eerder al over geschreven.

Veranderingen

Eerst gold voor uitzenden, detacheren en payrollen een verplichte deelneming in het StiPP. De personeelsvennootschappen waren hier expliciet van uitgezonderd. Zodat het wellicht betekent dat uw personeelsvennootschap niet verplicht bij het Stipp hoeft aan te melden. De werkingssfeer van de verplichtstelling van het StiPP is aangepast en ook payrollers vallen niet meer onder de verplichtstelling.

Onduidelijkheden WAB

Na de invoering van de WAB was het niet direct duidelijk of de personeelsvennootschap nog steeds niet onder de verplichtstelling van het StiPP zou vallen als de werkingssfeer wordt aangepast. Echter zijn er wel twee andere belangrijke effecten met de invoering van de WAB die direct duidelijk werden. 

Door de wetswijziging van de WAB heeft de personeelsvennootschap die niet als uitzender maar als payroller wordt gekwalificeerd, meer vrijheid om ook buiten het concern te detacheren. Sowieso wordt er al niet voldaan aan de verplichtstelling als er sprake is van payrollen. Het StiPP kan daartegen niet direct in actie komen.

Anderzijds betekent geen aansluiting bij het StiPP wellicht wel dat er sprake moet zijn van een adequate pensioenregeling voor het personeel. Volgens de WAB is het expliciet dat het aanbieden van adequaat pensioen ook geldt voor de situatie waarin bedrijfsmatig arbeidskrachten binnen het concern ter beschikking worden gesteld, aldus de Waadi. Mogelijk komt er dus in plaats van het StiPP een veel duurdere pensioenregeling om de hoek. Een adequaat pensioen betekent namelijk dat er een pensioen aan de werknemers aangeboden moet worden wat gelijk is aan het personeel van de inlener of een eigen regeling die voldoet aan wettelijke minimumeisen.

Personeelsvennootschap minder aantrekkelijk

Bij veel ondernemingen was het juist aantrekkelijk om een personeelsvennootschap op te zetten dat de werkgever zich niet strikt aan de regels hoefde houden voor wat betreft pensioen en de cao. Door de WAB is het intraconcern detacheren en de personeelsvennootschap in een minder aantrekkelijk daglicht komen te staan, alhoewel het nog steeds voordelen kent.

Wilt u weten hoe het nu precies zit? En of een personeelsvennootschap nu wel of niet onder de verplichtstelling van het StiPP valt door de WAB? En wat dit betekent voor uw onderneming? Neem dan gerust contac op met een van onze specialisten. Zij vertellen u daar graag meer over.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!