Pensioen voor Payrollers: Wat zijn mijn verplichtingen? - Blue Legal

Pensioen voor Payrollers: Wat zijn mijn verplichtingen?

Vast personeel moet aantrekkelijker worden en payrollers moeten niet gaan concurreren op arbeidsvoorwaarden met vaste werknemers. In de WAB is om deze redenen een pensioenmaatregel opgenomen. De maatregel houdt in dat alle payrollers een adequate pensioenopbouw toegekend krijgen. Wat is nu eigenlijk een ‘adequate pensioenregeling’ en hoe regel je dat?

Van een adequate pensioenregeling is in ieder geval sprake als de payrollwerknemer wordt ondergebracht in het pensioenfonds van de inlener. Als dit niet mogelijk is, of als de payrollwerkgever niet wil, moet de payrollwerkgever zelf een adequate voorziening treffen. Voor deze pensioenregeling van de payrollonderneming gelden een aantal minimumvoorwaarden:

Er mag geen wachttijd of drempelperiode zijn voordat de opbouw van het pensioen begint. Daarnaast moet er zowel een voorziening voor een ouderdomspensioen als een nabestaandenpensioen zijn. De premie die de payrollonderneming afdraagt, is groter of gelijk aan de gemiddelde werkgeverspremie bij Nederlandse pensioenfondsen. Voor 2020 is deze vastgesteld op 14,6% van de pensioengrondslag.

Aansluiting bij het pensioenfonds van de inlener is doorgaans niet mogelijk. We zien dat veel payrollers geweigerd worden bij het StiPP. Dan moet een payrollwerkgever zich aansluiten bij de verschillende basispensioenregelingen die bij de verschillende inleners gelden. Dit is administratief lastig als een payrollwerkgever payrollkrachten in verschillende sectoren werkzaam heeft.

Een groot deel van de payrollondernemingen bouwt nu al verplicht pensioen op bij het pensioenfonds StiPP. Deze regeling voldoet echter vaak niet aan de term adequate pensioenregeling. De payrollondernemingen die niet onder de verplichtstelling van het StiPP vallen en geen (adequate) pensioenregeling hebben toegezegd, zullen in ieder geval tijdig een nieuwe of aangepaste pensioenregeling moet treffen voor hun werknemers. De enige uitzondering die er bestaat is voor payrollers die worden ingeleend door een werkgever waarvoor voor de reguliere werknemers ook geen pensioenregeling van toepassing is.

De complexiteit van het pensioenonderdeel van de WAB was al bekend waardoor de datum een jaar naar achter is geschoven, 1 januari 2021. Dat is dichterbij dan je denkt.

 

 

 

 

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!