Opzeggen duurovereenkomst

Adviseren, en natuurlijk ook procederen, over totstandkomen en beëindigen van overeenkomsten is altijd een grote factor in onze praktijk geweest. Een bijzondere en altijd lastige variant is de duurovereenkomst. Ook u heeft er vele afgesloten, vaak zonder dat zo bewust te zijn. Zolang alles goed gaat, is er nooit discussie. Maar wat als de zaken anders komen te liggen?

De duurovereenkomst is ‘een overeenkomst tussen partijen waarin zij zich tot een voortdurende prestatie hebben verbonden over een langere periode’. Er zijn verschillende varianten. De duurovereenkomst kan gelden voor bepaalde tijd, maar ook voor onbepaalde tijd. Voorbeelden van duurovereenkomsten zijn onder andere service-, arbeids-, huur-, agentuur-, en distributieovereenkomsten. Een duurovereenkomst wordt op eenzelfde wijze gesloten als iedere andere overeenkomst, maar heeft als kenmerk dat deze een lange looptijd heeft. Overigens kan een ‘normale’ overeenkomst voor bijvoorbeeld het leveren van goederen ook een duurovereenkomst worden als deze overeenkomst gedurende langere tijd loopt en er telkens opnieuw wordt geleverd en betaald zonder dat één van de partijen zich hiertegen verzet. Er is dan sprake van een bestendige handelsrelatie.

Het is zoals blijkt uit het bovenstaande niet moeilijk om een duurovereenkomst aan te gaan. Maar hoe komt u er weer vanaf als u hierover niets hebt opgenomen in de overeenkomst of in uw algemene voorwaarden?

Recent heeft de Hoge Raad enkele belangrijke uitspraken gedaan over de opzegging van de duurovereenkomst. Volgens de Hoge Raad kan een duurovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan worden opgezegd als partijen niets zijn overeengekomen over wijze van opzegging van de duurovereenkomst. Dus in beginsel is het mogelijk een duurovereenkomst (voor onbepaalde tijd) op te zeggen.

Uiteraard spelen redelijkheid en billijkheid bij de opzegging een belangrijke rol. Er moet voor de opzegging een voldoende zwaarwegende grond zijn die de opzegging rechtvaardigt. Daarnaast moet er een redelijke opzegtermijn in acht worden genomen. Ook kan het zo zijn dat de partij die de overeenkomst opzegt aan de andere partij schadevergoeding moet betalen. Dit hangt uiteraard af van de omstandigheden, maar dit kan het geval zijn als er een te korte opzegtermijn in acht is genomen.

Let dus bij de opzegging van een duurovereenkomst op de reden van opzegging en de opzegtermijn. Dit om te voorkomen dat u een schadevergoeding aan de andere contractspartij moet betalen als u tegen een te korte termijn opzegt.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!