ongewenst gedrag en arbeidsconflicten

De kracht van een goed stappenplan voor ongewenst gedrag, arbeidsconflicten en misstanden

Geen enkele werkgever zit erop te wachten. Gelukkig komt het ook nog weinig voor, maar het neemt wel toe: grensoverschrijdend gedrag op het werk. De wereld verhardt, de invloed van de populistische soundbites van sociale media is groot, de diversiteit neemt toe en bovendien worden we nog steeds productiever en assertiever. Dat blijkt een goed recept voor uitbarstingen. Vaak kortstondig, vaak emotioneel gedreven, vaak ‘niet zo bedoeld’, etc., maar dan nog steeds rijst de vraag: hoe ga je daar als werkgever mee om? 

In de dynamische wereld van modern ondernemerschap spelen ethische, juridische en interpersoonlijke vraagstukken een sleutelrol. Werkgevers stuiten steeds vaker op uitdagingen zoals ongewenst gedrag, arbeidsconflicten en misstanden binnen hun bedrijf.

Het creëren van een protocol tegen ongewenst gedrag en arbeidsconflicten is hierbij niet alleen een slimme zet voor een betere bedrijfscultuur, maar ook essentieel om te voldoen aan wettelijke eisen, zoals de Wet Huis voor Klokkenluiders en de Arbeidsomstandighedenwet voorschrijven. De recente wetgeving over de rol van de vertrouwenspersoon benadrukt het belang van zulke protocollen des te meer.

1. Wettelijke kaders en werkgeversverantwoordelijkheid

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om een veilige werkomgeving te creëren. De Wet Huis voor Klokkenluiders vereist dat organisaties procedures hebben voor het rapporteren en afhandelen van misstanden. De Arbeidsomstandighedenwet legt nadruk op de preventie van psychosociale arbeidsbelasting, waaronder ongewenst gedrag valt. De rol van de vertrouwenspersoon, versterkt door recente wetgeving, is cruciaal in het bieden van een veilige haven voor werknemers die te maken hebben met dergelijke kwesties.

2. Voordelen van een duidelijk protocol ongewenst gedrag en arbeidsconflicten

Een duidelijk protocol biedt vele voordelen voor werkgevers:

 • Risicobeperking: Het helpt juridische risico’s en mogelijke schade aan de reputatie van de organisatie te minimaliseren.
 • Vertrouwen en tevredenheid van werknemers: Een duidelijk beleid draagt bij aan een positieve werkomgeving, wat de tevredenheid en het vertrouwen van werknemers verhoogt.
 • Duidelijke communicatie en verwachtingen: Het schept helderheid over wat onaanvaardbaar gedrag is en wat de gevolgen zijn.

3. Elementen van een effectief stappenplan

Een effectief stappenplan, heel belangrijk! Hieronder de belangrijkste elementen:

 • Vroege identificatie: Richtlijnen voor het herkennen en melden van vroege tekenen van ongewenst gedrag of conflicten.
 • Meldingsprocedure: Informatie over de kanalen en processen voor het indienen van klachten of zorgen.
 • Rol van de vertrouwenspersoon: Uitgebreide toelichting op de rol en taken van de vertrouwenspersoon, inclusief hun beschikbaarheid en benaderbaarheid.
 • Onderzoek: Gedetailleerde procedures voor het onderzoeken van meldingen, waarbij rechtvaardigheid, objectiviteit en vertrouwelijkheid voorop staan.
 • Besluitvorming en actie: Richtlijnen voor het nemen van passende acties, inclusief disciplinaire maatregelen, indien nodig.
 • Nazorg en preventie: Aandacht voor de nazorg van betrokken partijen en stappen voor preventie van herhaling.

4. Implementatie en bewustwording

Het succes van een protocol hangt af van de effectieve implementatie en bewustwording binnen de organisatie:

 • Training en onderwijs: Regelmatige trainingssessies en workshops voor werknemers en leidinggevenden over het herkennen en omgaan met ongewenst gedrag en misstanden.
 • Open communicatie: Het stimuleren van een cultuur waarin openheid en transparantie de norm zijn.
 • Monitoring en evaluatie: Het periodiek herzien en aanpassen van het protocol om de effectiviteit ervan te waarborgen.

5. Rol van leiderschap en juridische overwegingen

Leiderschap is essentieel voor de effectieve uitvoering van het protocol binnen een organisatie. Leiders dienen het protocol niet alleen te onderstrepen, maar ook als rolmodel te fungeren in de naleving ervan. Ze moeten benaderbaar en attent zijn op de zorgen en meldingen van werknemers.

Kort gezegd: een sterk protocol is een schild voor de werkgever. Het toont aan dat u er alles aan doet om problemen adequaat op te lossen, uw leidinggevenden en HR-afdeling te ondersteunen, en duidelijkheid te bieden aan uw personeel.

Protocol ongewenst gedrag en arbeidsconflicten; voor iedereen van belang!

Een helder protocol voor ongewenst gedrag, arbeidsconflicten en misstanden is cruciaal in elke hedendaagse onderneming. Het beschermt niet alleen tegen juridische problemen, maar zorgt ook voor een gezondere en productievere werksfeer. Met een uitgekiend stappenplan, en speciale aandacht voor de rol van de vertrouwenspersoon, kunnen werkgevers effectief omgaan met ingewikkelde situaties en tegelijkertijd een veilige, respectvolle werkomgeving creëren.

Bij Blue Legal is dit onderdeel van alle regelgeving voor de werkvloer. Vaak leggen we dat vast in het personeelshandboek. Vaak is dat opgenomen in een interne regeling of portaal. Wij raden aan omdat veel toegankelijker te maken, zodat het ook echt een goed instrument is om de organisatie mee te sturen.

Meer weten? Wij vertellen u er graag meer over!

Neem contact met onze specialisten als u meer vragen heeft over onze service. Onze specialisten staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!