Nieuwe wet betaald ouderschapsverlof: wat verandert er?

Het ouderschapsverlof is momenteel geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Per 1 augustus 2022 treedt een nieuwe wet in werking: de Wet betaald ouderschapsverlof. De achterliggende gedachte van de nieuwe wet is de implementatie van een Europese richtlijn in Nederlands recht die de verhouding tussen werk- en privéleven wil verbeteren. Nederland zal zijn recht moeten aanpassen om aan deze richtlijn te voldoen. Precies daar is deze nieuwe wet voor. Welke veranderingen brengt deze nieuwe wet met zich mee en wat betekenen deze veranderingen voor de werkgever en werknemer?

Wat gaat er veranderen per 1 augustus 2022?

De oude regeling betreffende het ouderschapsverlof stelt dat ouders tot het achtste levensjaar van hun kind recht hebben op onbetaald ouderschapsverlof. Het ouderschapsverlof mag maximaal 26 keer het aantal uur van hun werkweek zijn. In een 40-urige werkweek mag dus 1.040 uur aan ouderschapsverlof opgenomen worden.

De nieuwe regeling stelt dat ouders nog steeds recht hebben op onbetaald ouderschapsverlof tot het achtste levensjaar van hun kind, maar ook dat voor de duur van 9 weken een betaald verlof mag worden aangevraagd bij UWV. In de 40-urige werkweek zouden dus 360 van de 1.040 uur worden uitgekeerd aan de werknemer. Als voorwaarde wordt hierbij gesteld dat deze betaalde 9 weken binnen het eerste levensjaar van het kind moeten worden opgenomen. De hoogte van het betaalde verlof wordt gesteld op maximaal 70% van hun maximum dagloon. Het doel van deze nieuwe wet is nieuwe ouders de mogelijkheid bieden zich samen aan te passen aan de nieuwe gezinssituatie.

Mijn kind is geboren vóór intreding van de nieuwe regeling:

Er wordt ook een uitzondering geboden aan ouders met een kind geboren vóór intreding van de nieuwe wet. Als het kind tijdens intreding van de nieuwe wet jonger is dan één jaar en de ouders nog niet het volledige verlof hebben opgenomen, geldt de nieuwe regeling ook voor deze ouders. Zij hebben dan het recht om 9 weken betaald ouderschapsverlof aan te vragen bij het UWV, tot de dag dat het kind één jaar oud wordt.

Hoe dient ouderschapsverlof aangevraagd te worden?

Het ouderschapsverlof dient de werknemer 2 maanden voorafgaande aan de start van het verlof schriftelijk aan te vragen. Het betaalde ouderschapsverlof dient de werkgever aan te vragen bij UWV. De werkgever dient dit verzoek pas in wanneer de werknemer het betaalde verlof heeft opgenomen. De werkgever mag de aanvraag op ouderschapsverlof niet afwijzen. Wel mag de werkgever de wijze van verdeling van de verlofuren afwijzen als deze verdeling een ernstige belemmering voor het bedrijf zou vormen. Stelt u zich maar eens voor dat een paar collega’s tegelijk gebruik willen maken van de nieuwe verlofregeling, dan zal wellicht gepuzzeld moet worden op de afdeling.

Verlof?

Een werknemer bouwt tijdens het betaald verlof vakantiedagen en vakantiegeld op. Bij onbetaald verlof is dit niet het geval. Tenzij hier tussen werkgever en werknemer andere afspraken over zijn gemaakt.
Of pensioen wordt opgebouwd tijdens het verlof is volledig afhankelijk van onderlinge afspraken tussen werkgever en werknemer. Daar wordt wettelijk verder niets over geregeld. Ons advies is dus om daar als werkgever over na te denken en dit op te nemen in het personeelshandboek als dat nog niet het geval is.

Wij houden u graag up-to-date over de nieuwste wetten/ regelgevingen. Neem contact op met een van onze specialisten op gebied van arbeidsrecht om nog meer te weten te komen!

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!