Niets nieuws

Niets nieuws, maar wel goed nieuws!

Het wetsvoorstel “Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte” is op 10 juli 2018 door de Eerste Kamer en op 5 juli 2018 door de Tweede Kamer aangenomen. Het is de bedoeling dat de wet per 1 april 2020 in werking treedt. Werkgevers die een transitievergoeding moeten betalen nadat een werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid uit dienst gaat, krijgt deze terug van het UWV. Dit geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015.

Waar betaalt het UWV dit van? De uniforme premie voor het Algemeen Werkgeversfonds (Awf) zal wel worden verhoogd.

Werkgevers die tot op heden niet bereid c.q. in staat waren om na twee jaar ziekte van een werknemer de transitievergoeding te betalen, kozen er tot nu toe veelal voor om het dienstverband slapend te houden. De arbeidsovereenkomst was dan een lege huls.

Wel kleefden wat risico’s aan het slapend houden van een dienstverband, aangezien de re-integratieverplichtingen in de eigen organisatie doorlopen en een werkgever in de toekomst geconfronteerd zou kunnen worden met een tewerkstellings- en loonvordering van de werknemer die, hoewel voor de werkgever uit beeld, nog wel op de loonlijst vermeld staat omdat hij weer hersteld was. Daarnaast lopen mogelijk ook verzekeringen door en loopt ook de hoogte van een op enig moment wel te betalen alleen maar verder transitievergoeding op.

De wijze waarop de arbeidsovereenkomst tot een einde is gekomen, maakt voor de regeling niet uit. Zolang de reden van de beëindiging maar is gelegen in de langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

De vergoeding van het UWV is gelijk aan de transitievergoeding die betaald zou moeten worden als direct aansluitend na twee jaar ziekte zou zijn opgezegd, waarbij de afgetrokken transitiekosten ook worden vergoed. Het laten doorlopen van de arbeidsovereenkomst na een periode van twee jaar ziekte, kost de werkgever dus geld. Dat deel van de transitievergoeding wordt niet vergoed door het UWV.

Daarnaast bedraagt de compensatie nooit meer dan de hoogte van het loon dat tijdens ziekte is doorbetaald.Compensatie van “oude” transitievergoedingen in de periode 1 juli 2015 tot 1 april 2020 kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2020 worden ingediend. Bij de aanvraag, dienen de volgende bewijsstukken te worden verstrekt, (belangrijk om deze stukken dus goed te bewaren!):

• de arbeidsovereenkomst
• de toestemming van het UWV dan wel de vaststellingsovereenkomst
• bewijsstukken dat eventuele transitiekosten in mindering zijn gebracht op de transitievergoeding
• een verklaring van de bedrijfsarts
• bewijsstukken waaruit blijkt vanaf wanneer de werknemer arbeidsongeschikt is
• bewijsstukken van het betaalde loon tijdens ziekte
• bewijs van betaling van de transitievergoeding.

Vooralsnog ziet het er naar uit dat de compensatie voor alle werkgevers gaat gelden. Er zijn nog wel vragen gesteld of de compensatie voor alle werkgevers geldt of dat er een grens is aan de omvang van een werkgever om voor deze compensatie in aanmerking te komen.

Het is niet nieuws, maar wel fijn dat de plannen eindelijk definitief zijn geworden en de datum bekend is!

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat
1
Heeft u zakelijke vragen? Neem contact met ons op.