Regeling internationaal handelsverkeer - Blue Legal

Regeling internationaal handelsverkeer

Op 1 juli 2017 is de regeling internationaal handelsverkeer in werking getreden. De regeling is een opvolger van de pilot kennisindustrie die per 1 juli jl. is vervallen en geeft het internationale bedrijfsleven de mogelijkheid om flexibel arbeidskrachten tijdelijk naar Nederland te laten komen (zonder werkvergunning).

Geen werkvergunning, dat klinkt aantrekkelijk! Maar dan moet de regeling van toepassing zijn op het traject en zal het bedrijf aan de overige vereisten moeten voldoen. Hieronder een opsomming van de belangrijkste aandachtspunten:

  • De werkzaamheden die een buitenlandse arbeidskracht komt verrichten moet geen concurrentie opleveren met het arbeidsaanbod in Nederland en de EU. Het moet bijvoorbeeld gaan om werknemers die getraind worden in het werken met nieuwe machines of het geven van trainingen aan werknemers van een klant in het buitenland van het Nederlandse bedrijf.
  • Daarnaast moeten bedrijven eerst bij het UWV een verzoek indienen om toelating van een traject met bijbehorende werkzaamheden.
  • De werkzaamheden moeten voldoen aan artikel 1k van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (BuWav).
  • Het bedrijf kan de arbeidskracht vervolgens aanmelden bij het UWV, een tewerkstellingsvergunning is niet meer nodig.
  • Arbeidskrachten die langer dan drie maanden blijven voor hun werk, moeten een verblijfsvergunning aanvragen. De IND zal deze verlenen indien het traject is toegelaten tot de regeling. De verblijfsvergunning is kan dan voor ten hoogste een jaar worden verleend en verlengd.
  • Er zitten aan deze regeling geen salarisvereisten. Wel geldt het Nederlands minimumloon.
  • Bedrijven met een boeteverleden worden ook toegelaten tot de regeling. Wel weegt het UWV het boeteverleden mee bij de beslissing, maar een bedrijf wordt niet direct uitgesloten.

Het aanmelden van een traject duurt ongeveer 5 weken. Mocht u vragen hebben over de regeling? Neem dan contact op met Blue Legal.

 

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!