Hoe de wet auteurs contractenrecht muzikanten bescherming biedt.

It’s only rock and roll
De muzikantenwereld is boordevol getalenteerde, enthousiaste muzikanten, wachtend op hun definitieve doorbraak. Het aanbod is groot en de concurrentie moordend. Dit maakt dat het voor exploitanten in de muziekbranche lange tijd bijzonder aantrekkelijk was acts met potentie tot grootse daden te strikken met wurgcontracten. Door middel van de Wet Auteurscontractenrecht, inmiddels al weer anderhalf jaar oud, is geprobeerd die trend een halt toe te roepen. Een wet die overigens niet enkel gericht is op muzikanten, maar ook bijvoorbeeld op schrijvers en beeldend kunstenaars. In deze blog gaat het echter enkel om de muziek.

Rockin’ in the free world!
De wet, per juli 2015 in werking getreden, heeft als doel de steeds verder scheefgegroeide onderhandelingspositie tussen exploitanten en componisten/muzikanten te nivelleren.

Een platenmaatschappij is over het algemeen veel machtiger dan de individuele muzikant. Op de tweede plaats ontbreekt het die muzikant vaak aan kennis van het auteursrecht, het naburig recht of het contractenrecht. In de kleine lettertjes van uitgavecontracten of licentieovereenkomsten staan helaas vaak de meest verstikkende bepalingen.

Met de nieuwe wet nu wordt de positie van auteurs en uitvoerende kunstenaars ten opzichte van de exploitanten van hun werk verbeterd.

De voorwaarden voor verlening van een exclusieve licentie wordt gelijkgetrokken met de voorwaarden voor overdracht van het auteursrecht. Hierdoor is zowel voor de overdracht van rechten als voor de exclusieve licentieverlening een akte vereist.

Voorts krijgen hitmakers(-in-spe) door de nieuwe wet recht op een redelijke vergoeding voor verlening van het recht om een werk toegankelijk te maken voor het publiek. De hoogte van deze vergoeding kan op verzoek door de minister worden vastgesteld evenals een aanvullende redelijke vergoeding wanneer zich een groot verschil gaat voordoen tussen de vergoeding en de opbrengsten van de exploitatie van het werk (de zogeheten bestseller-bepaling).

Ten slotte krijgt de maker het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst met de exploitant als die het werk onvoldoende exploiteert.

Long live rock and roll?

De wet levert echter een aantal problemen op bij het opstellen van (licentie-)contracten ‘nieuwe stijl’. De invulling van begrippen als “billijke vergoeding” en “wanneer een werk niet in voldoende mate wordt geëxploiteerd” is lastig.

We will rock you!

Het is dan ook van belang al bij het opstellen van het contract hierover na te denken en het eens te worden over de concrete invulling van de diverse ‘vage’ begrippen. Gedegen juridisch advies is daarbij geen overbodige luxe!

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!