Deeltijdpensioen - Blue Legal

Deeltijdpensioen

Mensen werken steeds langer door en het is logisch dat er naar manieren wordt gezocht om dit ook vol te kunnen houden. Niet iedere werknemer kan met fulltime werken de pensioengerechtigde leeftijd halen. Deeltijdpensioen kan daarvoor een mooie oplossing zijn. Deeltijdpensioen houdt in dat een werknemer minder dagen gaat werken. Het salaris gaat hierdoor omlaag, maar dat word gecompenseerd door al een deel van het pensioen uit te keren. Inkomensachteruitgang wordt hierdoor beperkt en de pensioenschade valt ook nog mee. Daarnaast is het voor veel werknemers aantrekkelijker om geleidelijk met pensioen te gaan dan in eens volledig te stoppen met werken. Werkgevers behouden door het deeltijdpensioen de kennis en ervaring van deze groep werknemers.

Er bestaat voor deeltijdpensioen geen wettelijke definitie. Het gaat in principe om twee stappen: de omvang van de overeengekomen arbeidsuren wordt teruggebracht (1) en voor het verminderde arbeidsdeel gaat het aanvullende pensioen (vervroegd) in (2). Bij vrijwel alle pensioenregelingen is een deeltijdpensioen mogelijk. Bij sommige regelingen kan dat al vanaf 55 jaar, bij andere vanaf 60 jaar. Vaak wordt de regeling bij pensioenfondsen de vitaliteitsregeling genoemd.

Het gebruik van deeltijdpensioen groeit langzaam. Werknemers zijn er vaak onbekend mee, maar de bekendheid wordt steeds groter. Het gebruik van deeltijdpensioen zal vanaf nu echter sneller toenemen. Vroeger bestond er bijvoorbeeld de VUT en het flexpensioen die ervoor zorgden dat werknemers eerder met pensioen konden. Die zijn afgeschaft en de overgangsregelingen die toen golden zijn nu bijna allemaal definitief voorbij, daardoor wordt er gekeken naar andere opties.

Onder andere een voordeel van het deeltijdpensioen is dat de fysieke/mentale belasting omlaag gaat voor de werknemer waardoor de overige werktijd efficiënter benut kan worden. Werknemers houden het werk langer vol en de risico’s op arbeidsongeschiktheid gaan omlaag. De regelingen die er vroeger waren om ouderen te ontzien waren er niet voor niets. Financiële gevolgen voor de werknemer kunnen meevallen omdat het salaris wordt aangevuld met pensioen en er hoeft minder belasting betaald te worden. Doordat er nog wel gewerkt wordt, stopt de pensioenopbouw niet volledig. Later vult de AOW het pensioen aan.

Wie alleen naar de directe personeelskosten kijkt, wordt misschien niet meteen warm van het deeltijdpensioen. Ook niet ieder bedrijf zit erop te wachten dat werknemers bijvoorbeeld nog maar twee dagen per week komen, dit hangt erg van de functie af. Echter is een van de grootste voordelen van het deeltijdpensioen het (langer) behoud van menselijk kapitaal voor de organisatie. Daarnaast biedt de belangstelling in Nederland voor deeltijdpensioen hoop voor een arbeidsmarkt die over een paar jaar in een aantal branches krapper gaat worden of krap zal blijven. Ouderen die willen doorwerken zijn dan hard nodig. Een bijkomend voordeel van het deeltijdpensioen voor de werkgever kan zijn dat de instroom in de WIA en WW wordt teruggedrongen doordat mensen langer gezond kunnen doorwerken. Daardoor gaan de premies voor werkgevers omlaag.

Tevens is het mooie aan deeltijdpensioen, dat de belastingdienst deels meebetaalt aan de verschillende regelingen. Zo bestaat er de 50-70-100 regeling: 50% blijven werken, 70% salaris uitbetalen en 100% pensioen blijven opbouwen. Voor de pensioenopbouw geldt een bijzondere faciliteit in de belastingwetgeving die het mogelijk maakt dat als iemand 50% blijft werken, het pensioen mag blijven opbouwen over het oude hogere (voltijdse) salaris. Deze mogelijkheid geldt ook indien er sprake is van demotie. Vereist voor deze regeling is dat werknemer maximaal 10 jaar voor hun pensioen zitten. Let daarbij op wat het pensioenfonds als pensioeningangsdatum beschouwt: indien dit 67 jaar is en u heeft een regeling voor 55-jarige werknemers, dan kan dit alsnog door de belastingdienst als onzuiver beschouwd worden.

Ben als werkgever dus voorbereid op de mogelijkheden die er zijn voor het vitaal behoud van oudere werknemers. Ook indien u niet heel warm wordt van het deeltijdpensioen, is het misschien wel een tool om andere werkgeversrisico’s te verkleinen. Mocht u naar aanleiding van ons verhaal vragen of opmerkingen hebben, dan zijn wij daarvoor uiteraard bereikbaar.

 

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!