pensioen

Deel 1: Bestuurdersaansprakelijkheid bij bedrijfstakpensioenfondsen

Iedere werkgever is verplicht om de uitvoering van een pensioenovereenkomst onder te brengen bij een pensioenuitvoerder. Dit houdt in dat de werkgever iedere maand premie aan de pensioenuitvoerder betaalt, waarna de pensioenuitvoerder na pensionering het pensioen uitkeert aan de werknemer. In Nederland onderscheiden we twee verschillende soorten pensioenuitvoerders, namelijk een bedrijfstakpensioenfonds en de pensioenverzekeraar.

Maar wat gebeurt er als de werkgever nalaat om de premie af te dragen? Staat de werknemer dan met lege handen? Of kan de werknemer dan de bestuurders aansprakelijk stellen? Dit laatste blijkt het geval te zijn.

Deze reeks artikelen gaat in op beide mogelijkheden tot bestuurdersaansprakelijk die voortvloeit uit het niet betalen van de premie gericht op de twee pensioenaanbieders. In deze blog bespreken we de situatie wanneer werkgevers geen premies wordt betalen aan de pensioenfondsen.  

Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000

Met de inwerkingtreding van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (hierna: Wet Bpf) heeft de werkgever een wettelijke verplichting om deel te nemen in een bedrijfstakpensioenfonds indien hij onder de werkingssfeer past. Dit maakt dat de verhouding tussen de werkgever en het pensioenfonds in beginsel voor onbeperkte duur is. Bovendien is de verhouding niet gebaseerd op een contractuele relatie, maar op de wet.

Geen premie, geen pensioen toch pensioen!

In beginsel in het adagium: ‘geen premie, geen pensioen’. In het pensioenreglement van pensioenfondsen staat echter dat het recht op pensioenuitkering niet afhankelijk mag zijn van de premiebetaling. Dit impliceert dat het uitgangspunt is: ‘geen premie, toch pensioen’. Op het moment dat de werkgever geen premies heeft afgedragen dan is het pensioenfonds alsnog gehouden met het pensioen uit te keren.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Indien het pensioenfonds het pensioen heeft moeten uitkeren dan kan het pensioenfonds dit op de bestuurders verhalen. De wet Bpf bepaalt namelijk dat iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk is, indien het bedrijf de pensioenpremies niet afdraagt. Hiervoor is wel vereist dat het pensioenfonds de bestuurders een schriftelijke mededeling heeft verschaft van de wanbetaling. Indien het pensioenfonds dit nalaat dan kan niet men deze niet rechtsgeldig aansprakelijk stellen.

Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn rondom het pensioenrecht dat op uw organisatie van toepassing is. Voorkomen is ten slotte altijd beter dan genezen. Laat u daarom adviseren door een van onze specialisten op het gebied van pensioenrecht.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat
1
Heeft u zakelijke vragen? Neem contact met ons op.