De Brexit: een grote uitdaging voor HR. - Blue Legal

De Brexit: een grote uitdaging voor HR.

Hoewel de precieze gevolgen van de Brexit nog mistig zijn en het onduidelijk is wat Groot-Brittannië van de Europese wetten wil behouden, is één ding kraakhelder: de gevolgen zijn ook merkbaar voor de HR-afdeling van een onderneming. Veel ondernemers bereiden zich nog niet voor, omdat het onderwerp Brexit hen gewoon (nog) niet interesseert. Toch is de impact van de Brexit voor het Europese bedrijfsleven en de bijbehorende HR-afdelingen groot en het is daarom raadzaam om actief te gaan voorbereiden op de mogelijke scenario’s.  

De gevolgen van de Brexit zijn groot voor Europese werkgevers die werknemers uitzenden naar Groot-Brittannië en andersom: werknemers uit Groot-Brittannië die in Europa willen werken of te werk worden gesteld. Voor EU-ingezetenen geldt namelijk het vrije verkeer van personen. Door de uittreding van Groot-Brittannië zal die gelijke behandeling naar nationaliteit eindigen. Dit heeft als gevolg dat EU-ingezetenen niet meer zo vrij zijn om in Groot-Brittannië te werken en omgekeerd. Bepaalde Europese werknemers hebben niet permanent werknemers naar Groot Brittannië gedetacheerd of uitgezonden, maar sturen bijvoorbeeld wel een werknemer mee bij de aflevering of installatie van een machine. Ook in die gevallen heeft de Brexit een ingrijpende invloed.

Groot-Brittannië kent tot aan de dag van vandaag al een streng toelatingssysteem voor werknemers die van buiten de EU komen en de verwachting is dat de eisen voor EU-ingezetenen, de werknemers uit Nederland bijvoorbeeld, nu ook hoger gaan worden. Ook op het gebied van sociale verzekeringen, arbeidsvoorwaarden en pensioenen zal er veel gaan veranderen. Alle geharmoniseerde EU-wetgeving is straks niet meer van toepassing. Zo zal bijvoorbeeld de Europese Sociale Zekerheidsverordening niet langer toepasbaar zijn. Mogelijk komt er een Sociaal Zekerheidsverdrag tussen Nederland en Groot-Brittannië, daar is nog onzekerheid over. 

De Europese afspraken over het werken met gedetacheerde werknemers in de EU en de pensioenrichtlijn zullen ook niet langer toepasbaar zijn. Dit leidt ertoe dat dubbele deelname en de daaraan verbonden kosten aan de orde kunnen zijn omdat de pensioenrichtlijn nu nog een extra aansluiting uitsluit wanneer men in het eigen land reeds deelneemt aan een aanvullende pensioenregeling.   

Hoe kan HR zich voorbereiden?
Om te beginnen met een inventarisatie: breng de werknemerspopulatie in kaart en kijk hoeveel Britten er in dienst zijn of hoeveel Nederlanders er in Groot-Brittannië werken. En praktisch: Bij het sluiten van een nieuw expatcontract met een potentiële werknemer uit Groot-Brittannië, neem dat een bepaling op dat de voorwaarden na de Brexit kunnen worden aangepast. 

Uit het Unieverdrag vloeit een overgangstermijn van twee jaar voort waarin de huidige Europese regelgeving gecontinueerd wordt. Deze termijn is ingegaan op 29 maart 2017. Op 31 maart 2020 neemt de EU afscheid van Groot-Brittannië.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!