concurrentiebeding manager

Concurrentiebeding in de managementovereenkomst: is de niet meegetekend manager gebonden?

Het komt vaak voor dat de managementtaken van een grote onderneming worden uitgevoerd door een externe partij. Degene die de managementtaken uitvoert voor de onderneming sluit dan een managementovereenkomst. Dit kan niet getypeerd worden als een arbeidsovereenkomst, maar als een overeenkomst van opdracht.

Het is niet ongebruikelijk dat in dit soort overeenkomsten een concurrentiebeding is opgenomen. Immers, degene die de managementtaken uitvoert, kan na beëindiging van het contract een nieuwe onderneming gaan leiden en de opgedane kennis van het vorige bedrijf voor eigen gewin gebruiken. Die kennis en knowhow van een bedrijf is concurrentiegevoelig en verdient daarom bescherming.

Concurrentiebeding en de manager

Stelt u zich de volgende situatie eens voor: de manager tekent, namens het bedrijf gaat hij managen, een managementovereenkomst waarin een concurrentiebeding is opgenomen. Vervolgens wil de manager buiten deze rechtspersoon om bij een concurrent van het bedrijf aan de bak. De manager heeft het concurrentiebeding niet persoonlijk ondertekend, maar heeft feitelijk wel het bedrijf gemanaged en bezit daarom ook concurrentiegevoelige informatie. Hier wringt het rechtsgevoel. Is de manager niet toch aan te spreken op het concurrentiebeding ondanks dat hij niet persoonlijk heeft meegetekend?

Het contractrecht

In het contractenrecht geldt dat iemand die geen partij is bij het sluiten van de overeenkomst ook niet kan worden gehouden aan deze overeenkomst. Het zou nogal vreemd zijn als je met je zus afspreekt dat je broer het vuilnis buiten zet en hij nergens van af weet waardoor hij niet heeft kunnen onderhandelen over zijn positie. Het zou onrechtvaardig en onwerkbaar zijn om iemand aan een afspraak te houden waarbij hij zelf geen partij is. Het “vuilnisbak”-voorbeeld is ook van toepassing op ons concurrentiebedingvraagstuk. De rechtspersoon waarvoor de manager werkt heeft getekend voor het concurrentiebeding en daarmee afgesproken niet voor een concurrent te gaan werken. De manager heeft niet als natuurlijk persoon getekend, en is daarom niet als natuurlijk persoon gebonden aan de overeenkomst. De manager tekent in hoedanigheid van bestuurder/enig aandeelhouder van de b.v. die de opdracht aangaat.

In veel gevallen zijn de manager en degene die namens de rechtspersoon de managementovereenkomst tekent dezelfde persoon. Toch geldt hetzelfde principe. De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat het uitgangspunt blijft dat een overeenkomst alleen partijen bindt.

Een contractueel beding dat doorwerkt in een daarmee samenhangende rechtsverhouding moet specifiek zijn gemotiveerd. De manager is de enige eigenaar van de rechtspersoon die de managementovereenkomst tekent. De enkele omstandigheid dat er een samenhang bestaat tussen de manager en de getekende rechtspersoon betekent niet automatisch dat dit steeds van belang is voor de beoordeling van de rechtsverhouding tussen de daarbij betrokken partijen.

Conclusie

Als je met je bedrijf een managementovereenkomst sluit met een rechtspersoon, dan moet je ervoor zorgen dat ook de uiteindelijke manager gebonden is aan het concurrentiebeding door zowel de manager zelf als zijn b.v. te laten meetekenen. Als dit niet gebeurt stelt het concurrentiebeding weinig voor en is het gemakkelijk te omzeilen.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2013:BY9671

Op zoek naar een specialist die u meer kan vertellen over dit onderwerp? Neem dan zeker contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!