Camera’s op de werkvloer

Werkgevers weten graag wat hun werknemers doen op de werkvloer en zeker wanneer er geld of spullen verdwijnen. Het is dan makkelijk als dit op beeld is vastgelegd. Een werkgever kan deze beelden gebruiken als bijvoorbeeld de ontslagzaak voor de rechter komt. Maar is dit in alle gevallen zo? En met welke regels heeft een werkgever rekening te houden?

Inbreuk op privacy – Privacy Autoriteit

Als er camera’s op de werkvloer worden opgehangen, levert dit een inbreuk op de privacy van werknemers en soms ook bezoekers (klanten) op. Daarom mogen werkgevers alleen camera’s ophangen als zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moeten zij ervoor zorgen dat de inbreuk op de privacy zo klein mogelijk is. Daarnaast is de werkgever verplicht bij gebruik van digitale opnameapparatuur dit te melden bij de Privacy Autoriteit (voorheen: College Bescherming Persoonsgegevens).

Het belang van een werkgever bij het ophangen van de camera’s moet aantoonbaar zijn. Denk hierbij aan het tegengaan van diefstal en het beschermen van de veiligheid van werknemers en bezoekers. Ook moet er een noodzaak zijn. Het doel waarom de camera’s worden opgehangen moet niet op een andere (minder ingrijpende manier) te bereiken zijn. De werkgever weegt de eigen belangen af tegen de (privacy) belangen van de werknemers en bezoekers.

Gebruik camera’s OR heeft instemmingsrecht

Belangrijk is dat een werkgever de plannen om camera’s op te hangen op voorhand met de ondernemingsraad moet bespreken. In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat dat de OR een instemmingsrecht heeft over een besluit om gebruik te maken van camera’s en andere systemen. De OR kan onder meer nadere afspraken maken en een privacy protocol verlangen. Als er geen OR is, moeten de werknemers worden voorgelicht over de mogelijkheid van het gebruik van camera’s.

Gebruik beelden  en privacy

Als een werkgever geen instemming van de OR heeft, de werknemers niet heeft geïnformeerd en/of er geen melding is gedaan bij de Privacy Autoriteit, dan is er sprake van heimelijk cameratoezicht. Normaal gesproken mag van deze heimelijk gemaakte beelden geen gebruik worden gemaakt. De praktijk leert dat rechters dit niet altijd nauw nemen. Ze hebben de beelden immers al gezien en kunnen dit dan lastig buiten beschouwing laten.

Maar, met de recente aandacht voor privacy en privacy rechten van werknemers kan dit wel eens anders worden. Let er als werkgever dus goed op dat de regels worden gevolgd. Het zou zonde zijn als er bewijs voor handen is, maar dit niet gebruikt mag worden!

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat
1
Heeft u zakelijke vragen? Neem contact met ons op.