Beloningsbeleid financiële ondernemingen aan banden

Eind januari 2015 is de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) aangenomen door de Eerste Kamer. De belangrijkste maatregel is dat het niet langer mogelijk is om bonussen hoger dan 20% van het vaste salaris uit te keren. Ook wordt de hoogte van vertrekvergoedingen gemaximeerd tot 100% van het vaste salaris en zijn gegarandeerde variabele beloningen niet langer mogelijk.

Doel

Het doel van de wet is het tegengaan van ‘perverse beloningsprikkels’ die kunnen leiden tot het nemen van extreme risico’s’. Volgens de wetgever is dit de veroorzaker van de financiële crisis waar wij ons in bevinden. De risico’s die in de financiële sector werden genomen, moeten niet langer afgewenteld worden op de samenleving. De Wbfo dwingt financiële ondernemingen dan ook om op korte termijn hun beloningsbeleid in kaart te brengen. In veel gevallen betekent dit dat de bonussen van werknemers naar beneden bijgesteld worden. Daarnaast schrijft de wet voor dat de prestatiecriteria, gekoppeld aan de variabele beloning, voor tenminste de helft uit niet-financiële criteria moet bestaan.

Toepasselijkheid

De Wbfo is met name van toepassing op financiële ondernemingen die in Nederland zijn gevestigd. En geldt dus voor alle werknemers van in Nederland gevestigde financiële ondernemingen.

Uitzonderingen

Volgens de wetgever wordt het doel van de wet bereikt door een plafond van 20% aan variabele beloning in te stellen. Toch zijn er ook een aantal afwijkingsmogelijkheden opgenomen. Deze zijn met name van toepassing op personen die voor meer dan de helft buiten Nederland werken. Want wordt er met name buiten Nederland, maar binnen de EER gewerkt, dan geldt een maximum van 100% aan variabele beloning. Wordt er veelal buiten de EER gewerkt, dan geldt een maximum van 200%. Voor werknemers in Nederland is ook een kleine uitzondering opgenomen. Indien er op de beloning geen of gedeeltelijk cao van toepassing is, geldt hier een maximum van 100% op de vaste beloning. Het gemiddelde van de variabele beloning binnen het bedrijf moet wel 20% zijn.

Aanpassen variabele beloning

Hoe zit het nu met het aanpassen van de variabele beloning waar een werknemer op grond van een overeenkomst al jaren aanspraak op kon maken? Als financiële onderneming zult u aan de nieuwe wet moeten voldoen. Het belangrijkste is dat aan de werknemer een compensatie aangeboden moet worden. De Wbfo laat hier de mogelijkheid open om het verlies aan variabele beloningsmogelijkheden te compenseren door bijvoorbeeld het toekennen van een hogere vaste beloning.

De datum waarop de wet in werking zal treden is nog niet bekend. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!