ABU en de inlenersbeloning

De ‘inlenersbeloning’ is een term uit de CAO voor uitzendkrachten (ABU CAO). Voorheen had het uitzendbureau de eerste 26 weken bij een plaatsing de keuze welke beloning zij hanteerde. Hetzij de beloning volgens de ABU-CAO werd voor de eerste 26 weken toegepast hetzij de inlenersbeloning werd vanaf dag 1 gehanteerd.

Vanaf 30 maart 2015 is de uitzendondernemer verplicht om vanaf dag één de inlenersbeloning te betalen.

Inlenersbeloning

Onder de inlenersbeloning wordt verstaan: de beloning waar de werknemer van de opdrachtgever recht op heeft en die werkzaam is in een gelijkwaardige functie als de uitzendkracht. Op deze beloning heeft ook de uitzendkracht recht.

De volgende aspecten vallen onder de inlenersbeloning:

  • Brutoloon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld;
  • ATV / ADV;
  • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren;
  • Initiële loonsverhogingen, zoals bij inlener bepaald;
  • Onkostenvergoedingen;
  • Periodieken.

Interessant vraagstuk

Indien er sprake is van een doorleenconstructie, op welke inlenersbeloning kan de uitzendkracht dan aanspraak maken?

Is dat de beloning die geldt bij de opdrachtgever van het uitzendbureau, in het geval van de doorleenconstructie de doorlener. Of is dat de beloning die geldt bij die partij waar de uitzendkracht feitelijk zijn werkzaamheden verricht, de opdrachtgever van de doorlener dus?

De tekst m.b.t. de inlenersbeloning in de ABU CAO duidt er op dat de inlenersbeloning betrekking heeft op de beloning die geldt bij de opdrachtgever van het uitzendbureau. In dat geval zou de werknemer dus recht hebben op de beloning die geldt bij de doorlener en niet de beloning die geldt bij de onderneming waar de werknemer uiteindelijk feitelijk werkt.

En hier wringt nou juist de schoen. Dit effect wat wordt bereikt door het toepassen van een doorleenconstructie zal toch immers niet beoogd zijn door de partijen die betrokken zijn bij de ABU CAO. De ratio van de inlenersbeloning is immers het voorkomen van een ongelijke beloning tussen vast en flex personeel voor dezelfde werkzaamheden.

Een schone taak voor de ABU om hier duidelijkheid over te verschaffen.

Uitzendondernemingen dienen in elk geval goede afspraken te maken dat de juiste beloning van de uitzendwerknemer wordt gewaarborgd.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat
1
Heeft u zakelijke vragen? Neem contact met ons op.