WHOA hoop voor bedrijven in financiële nood

WHOA: Nieuwe hoop voor bedrijven in financiële nood

De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) is op 1 januari 2021 in werking getreden. Deze wet biedt bedrijven de mogelijkheid om schulden te herstructureren. Dit door middel van een bindend akkoord voor alle schuldeisers en aandeelhouders. Voorheen was het voor ondernemingen moeilijk om buiten faillissement of surseance van betaling schulden te saneren. Zelfs één tegenstribbelende crediteur kon een herstructurering in de weg staan. Het via kort geding overhalen van dergelijke crediteuren bood ook geen enkele garantie van succes. Om het reorganisatievermogen van bedrijven te vergroten is de WHOA ingevoerd.

Toepassingsgebied van de WHOA

De WHOA kan worden gebruikt door bedrijven in zowel de profit- als de non-profitsector, ongeacht hun rechtsvorm. Het doel van de WHOA is om ondernemingen de mogelijkheid te geven om zich buiten faillissement voort te zetten. Of af te wikkelen als voortzetting niet mogelijk is. Het uitgangspunt is dat een onderneming buiten faillissement meer waarde heeft, die kan worden gebruikt om schuldeisers te betalen.

Een belangrijke voorwaarde voor het gebruik van de WHOA is dat er sprake moet zijn van een dreigend faillissement. Het moet aannemelijk zijn dat de onderneming insolvent zal worden als er geen maatregelen worden genomen. Dit kan ook het geval zijn wanneer een uitstaande lening binnenkort zal worden opgeëist en de onderneming niet over voldoende middelen beschikt om de lening af te lossen.

Werknemersrechten en praktische uitdagingen onder de WHOA

De WHOA neemt de rechten van werknemers in acht. Deze kan niet worden gebruikt om het personeelsbestand te verkleinen of salarissen te verlagen. Er zijn ook praktische belemmeringen bij het gebruik van de WHOA. De procedure duurt naar verwachting enkele maanden. De onderneming moet dus voldoende werkkapitaal hebben om gedurende die tijd te kunnen blijven functioneren. Bovendien zijn er kosten verbonden aan het inschakelen van experts zoals accountants, waarderingsdeskundigen en advocaten, en deze kosten moeten door de onderneming kunnen worden gedragen.

Procedurele stappen en kosten

Het opstarten van een WHOA-procedure is vrij eenvoudig: u begint door een startverklaring in te dienen bij de griffie van de rechtbank. Daarna kunt u als ondernemer zelf een akkoord opstellen. Mocht u ondersteuning nodig hebben, dan kunt u de rechtbank vragen om een herstructureringsdeskundige aan te wijzen. Deze deskundige staat zowel uw belangen als die van de schuldeisers neutraal bij en kan helpen om de schuldeisers over te halen het akkoord te steunen.

In het opstellen van het akkoord wordt zorgvuldig gekeken naar de uiteenlopende belangen van de schuldeisers. Dit varieert van financiers met zekerheden zoals pand- of hypotheekrechten, tot financiers met achtergestelde leningen, leveranciers die goederen hebben geleverd onder eigendomsvoorbehoud, en de reguliere crediteuren.

De opbouw van een akkoord

Daarnaast wordt tijdens de WHOA-procedure een afkoelingsperiode ingesteld. Dit betekent dat gedurende een bepaalde periode geen beslagen mogen worden gelegd op goederen van de onderneming en geen nieuwe procedures gestart mogen worden tegen de onderneming. Deze periode biedt de onderneming de mogelijkheid om in alle rust het akkoord voor te bereiden en de schulden te herstructureren.

Een ander belangrijk aspect van de WHOA is de mogelijkheid om dwangakkoorden op te leggen aan niet-instemmende schuldeisers. Wanneer een meerderheid van de schuldeisers instemt met het akkoord, kan de rechtbank dit akkoord bindend verklaren voor alle schuldeisers, inclusief de niet-instemmers. Dit betekent dat zelfs een dwarsliggende crediteur gedwongen kan worden om het akkoord te accepteren, waardoor de herstructurering van de schulden mogelijk wordt gemaakt.

De herstructureringsdeskundige: Brug tussen partijen

Tot slot biedt de WHOA ook mogelijkheden voor de aanstelling van een herstructureringsdeskundige. Deze deskundige kan de belangen van zowel de onderneming als de schuldeisers behartigen en fungeert als een onafhankelijke partij. De herstructureringsdeskundige kan een belangrijke rol spelen bij het overtuigen van schuldeisers om in te stemmen met het akkoord.

Hoewel de WHOA veel nieuwe mogelijkheden biedt voor bedrijven om hun schulden te herstructureren en faillissement te voorkomen, zijn er ook enkele beperkingen en uitdagingen. Zo moet er sprake zijn van een dreigend faillissement en moeten de kosten van de WHOA-procedure gedragen kunnen worden door de onderneming. Daarnaast moeten eventuele nieuwe financieringen de belangen van de schuldeisers niet wezenlijk schaden.

Conclusie: WHOA als kans voor herstructurering

De WHOA is een krachtige tool voor bedrijven die kampen met financiële problemen en hun schuldenlast willen verminderen. Met deze wet kunnen bedrijven via een bindend akkoord met alle schuldeisers en aandeelhouders hun voortbestaan buiten faillissement veiligstellen of op een beheerste manier hun zaken afhandelen. De WHOA opent de deuren naar een verbeterd herstructureringsproces, vergroot de kans op een succesvolle herstructurering en versterkt daarmee het herstelvermogen van ondernemingen.

Een WHOA-akkoord voorbereiden en opstellen is maatwerk. Dit is wat onze specialisten voor u uit handen kunnen nemen. Vragen? Benieuwd waar wij u mee kunnen helpen? Neem dan snel contact op met één van onze specialisten!

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!