Wat is je bedrijf waard op de beurs? - Blue Legal

Wat is je bedrijf waard op de beurs?

Het vaststellen van de introductieprijs voor een aandeel bij een beursgang geschiedt meestal via ‘bookbuilding’. Bookbuilding wil zeggen dat de markt de introductieprijs bepaalt voordat de notering heeft plaatsgevonden. In de aanloop daartoe bepaalt het bankensyndicaat een prijsrange die in het prospectus wordt opgenomen.

Bookbuilding geschiedt doordat beleggers worden uitgenodigd om in te schrijven op de te noteren aandelen. Aan de hand daarvan wordt het ‘boek’ opgebouwd.

Tijdens de inschrijvingsperiode vindt de zogeheten ‘roadshow’ plaats met presentaties door de onderneming voor potentiële institutionele beleggers en analisten waarin uitleg wordt gegeven over de onderneming en de beursgang. Elke mededeling die tijdens de roadshow en daarbuiten wordt gedaan dient in overeenstemming te zijn met de informatie die in het prospectus is opgenomen, zo is in de Wet financieel toezicht bepaald.

Tijdens de inschrijvingsperiode worden institutionele beleggers uitgenodigd om in te schrijven op de aandelen onder opgave van het aantal te kopen aandelen en de prijs die zij daarvoor willen betalen. Particuliere beleggers worden alleen uitgenodigd om bij hun inschrijving het aantal te kopen aandelen op te geven.

Om een aanbieding door middel van bookbuilding in de praktijk mogelijk te maken kan het prospectus door de AFM worden goedgekeurd zonder dat daarin de definitieve introductieprijs en het aantal aandelen dat zal worden aangeboden zijn opgenomen. In het prospectus moeten dan wel de criteria of voorwaarden worden vermeld aan de hand waarvan de prijs en het aantal zullen worden vastgesteld. Tevens moet een maximumprijs per aandeel zijn vermeld.

Na de inschrijvingsperiode wordt het boek gesloten. Op basis van de inschrijvingen worden na overleg tussen het syndicaat en de onderneming de definitieve introductieprijs en het aantal aan te bieden aandelen vastgesteld. Zodra de prijs en het aantal vaststaan, worden die door de onderneming bekendgemaakt in een persbericht. Het persbericht met daarin de “pricing statement” moet ook bij de AFM worden ingediend.

Na het vaststellen van de prijs wordt de toewijzing van de aandelen onder de inschrijvers bepaald. Het is mogelijk dat beleggers niet het aantal aandelen toegewezen krijgen waarvoor ze hebben ingeschreven. Door de onderneming wordt vastgesteld hoeveel aandelen beschikbaar worden voor institutionele beleggers, voor particuliere beleggers en wellicht voor bijvoorbeeld werknemers van de onderneming.

Daarna vindt dan eindelijk de daadwerkelijke beursgang plaats.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!