Wat is de invloed van de Brexit op lopende en nieuwe handelscontracten?

In juni 2016 heeft het Verenigd Koninkrijk (“VK”) in een referendum besloten om uit de Europese Unie te stappen (“Brexit”). Het zal nog even duren voordat de Brexit een feit is, maar het is wel belangrijk voor u om te bekijken of de Brexit gevolgen voor u, en specifieker voor uw handelscontracten, heeft. Door de Brexit verandert er niet veel aan het juridisch klimaat van het VK, maar er rust een potentieel gevaar in de verhoudingen tussen het VK en de EU. In deze blog komen enkele belangrijke aandachtspunten aan bod, en worden tips en trics gegeven.

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden van een contract kunnen wijzigen door de Brexit. De financiële markten zullen reageren op de Brexit en hierdoor zal de euro of de pond sterk in waarde kunnen stijgen of dalen. Door een koersdaling van de afgesproken valuta wordt een contract minder waard. Dit is gunstig voor de kopende partij en ongunstig voor de verkopende partij. Bij een koersstijging geldt het andersom: een contract wordt meer waard, wat gunstig is voor de verkopende partij, maar ongunstig voor de kopende.

Change of control

Een voorbeeld: het bedrijf Company Ltd. wilt door de Brexit haar hoofdvestiging in de EU hebben. Zij richt daarvoor Company GmbH op. Wanneer Company Ltd. contracten heeft gesloten waarin een change of control-clausule is opgenomen (d.w.z. een bepaling die een partij bescherming biedt als het eigendom van de andere partij verandert), kan het zo zijn dat de andere contractspartij het recht heeft om de overeenkomst te wijzigen of zelfs eenzijdig op te zeggen.

Data

De meeste ondernemingen maken zich klaar voor de nieuwe Europese privacyverordening. Wanneer de Brexit heeft plaatsgevonden, is het VK niet langer een partij hierbij. De Britse wetgever zal dan dus een alternatieve wet dienen te maken die juridisch toereikend is om de veiligheid van dataoverdracht van het VK naar de EU te waarborgen.

Outsourcing

Werknemers van bedrijven uit het VK kunnen nu nog in heel de EU wonen en werken door het vrij verkeer van goederen en diensten. Wanneer een volledige ‘exit’ plaatsvindt (zowel uit de EU als het opzeggen van het lidmaatschap van de Europese Economische Ruimte), dan wordt het lastiger om werknemers te outsourcen. Dit wordt natuurlijk weer anders als er alternatieve handelsverdragen tot stand komen, maar zo lang dat niet het geval is, zal er een visum aangevraagd moeten worden voor werknemers uit het VK die in de EU willen werken.

Overmachts- en frustratieclausules

Of er succesvol een beroep op een overmachtsclausule of een frustratieclausule (d.w.z. beëindiging van het contract door de onmogelijkheid om te presteren) kan worden gedaan wanneer de Brexit plaatsvindt, is niet duidelijk. Hierover zal de rechtspraak zich moeten buigen wanneer er post-Brexit over een dergelijke clausule wordt geprocedeerd.

Tenuitvoerlegging VK-vonnissen in EU en vice versa

Het kan post-Brexit lastiger worden om uitspraken van een Engelse rechter in de EU (en vice versa) af te dwingen wanneer er geen geharmoniseerd rechtsstelsel wordt overeengekomen tussen het VK en de EU. Een mogelijke oplossing is een arbitrageclausule op te nemen, hoewel dit niet in elke overeenkomst passend is.

Tips & trics nieuwe contracten:

  • Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rond de Brexit en anticipeer op mogelijke gevolgen van de Brexit op uw commerciële contracten;
  • Ga met uw contractspartij rond de tafel zitten om vast te leggen wie welk risico draagt bij een Brexit;
  • Om geschillen over overmachts- en frustratieclausules te voorkomen kan er in dergelijke clausules worden gedefinieerd of een Brexit wel of geen grond is om een beroep te doen op de desbetreffende clausule;
  • Er kan een arbitrageclausule worden opgenomen in contracten om geschillen over de bevoegde rechter te voorkomen;
  • In sommige gevallen is het verstandig om een ‘change of control’-bepaling en een mogelijkheid om de overeenkomst te beëindigen bij een Brexit op te nemen.Kijk naar uw belangrijkste contracten en bepaal het risico dat wordt gelopen bij een Brexit. Bij een hoog risico kunt u overwegen om over het contract te heronderhandelen of te beëindigen (indien commercieel en rechtsgeldig mogelijk);
  • Vergeet niet om bestaande contracten en alle bijbehorende overeenkomsten te vernieuwen en eventueel ‘Brexitproof’ te maken.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!