Wat betekent de meldingsplicht voor buitenlandse detachering? - Blue Legal

Wat betekent de meldingsplicht voor buitenlandse detachering?

Buitenlandse dienstverrichters uit de Europese Economische Ruimte  zijn verplicht om tijdelijke opdrachten in Nederland aan te kondigen via een online meldloket bij de SVB. Werkzaamheden die op of na 1 maart 2020 in Nederland starten moeten gemeld worden via dit loket.

Voor wie?

De meldingsplicht zal gaan gelden voor buitenlandse werkgevers en meldingsplichtige zelfstandigen die tijdelijk hun werkzaamheden in Nederland gaan verrichten. Deze meldingsplicht volgt uit de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie.

Een werkgever is een dienstverrichter wanneer hij als buitenlandse werkgever tijdelijk:

    met eigen personeel naar Nederland komt om werkzaamheden te verrichten;
    vanuit een multinationale onderneming medewerkers detacheert naar een eigen vestiging in Nederland; of
    als buitenlandse uitzendondernemer uitzendkrachten ter beschikking stelt voor werkzaamheden in Nederland.

Ook zelfstandige ondernemers die tijdelijk in Nederland komen werken, moeten zich in enkele gevallen melden. De meldingsplicht geldt alleen als ze werkzaam zijn in specifieke sectoren zoals land- en tuinbouw, metaal, bouw, transport, schoonmaak, glazenwasserij, voedingsindustrie en zorg.
 

Waarom?

De eerder genoemde wet bevat een harde kern van arbeidsvoorwaarden waarop de buitenlandse werknemers recht hebben. Deze wet verplicht bedrijven om zich te houden aan de belangrijkste arbeidsvoorwaarden die gelden in Nederland om zo oneerlijke concurrentie te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het recht op minimumloon, het minimumaantal betaalde vakantiedagen, voldoende rusttijden en gelijke behandeling van mannen en vrouwen. De Inspectie SZW controleert op deze regelgeving. Samen met de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft de Inspectie direct inzage in alle meldingen.

 

Welke gegevens moeten worden gemeld?

De buitenlandse werkgever moet voorafgaand aan de detachering bepaalde gegevens aan de Inspectie SZW melden. Voor het melden is een online meldloket beschikbaar. Daar moet onder meer worden aangegeven welke werkzaamheden zullen worden verricht, in welke periode en bij welke dienstontvanger. Bovendien moet de duur van de werkzaamheden worden aangegeven en welke werknemers worden gedetacheerd.

Voor zelfstandigen en sommige kleine werkgevers met maximaal 9 werknemers geldt dat zij onder voorwaarden een jaarmelding kunnen doen.
 

Dienstontvanger

De dienstontvanger is degene voor wie de werkzaamheden worden verricht en met wie een contract is gesloten. Dit kan een servicecontract zijn, een aannemingsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht. Op de Nederlandse opdrachtgever waar de buitenlandse werknemers worden gedetacheerd, rust een controleplicht.

De dienstontvanger heeft de verplichting te controleren of de buitenlandse werknemers zijn gemeld en of de werknemers die worden gedetacheerd overeenkomen met de bij de melding opgegeven personen. Daarnaast dient zij te controleren of de door de buitenlandse werkgever opgegeven aard en duur van de werkzaamheden en het werkadres juist zijn. Bij onjuistheden moet de dienstontvanger dit aanpassen in het online meldloket.
 

Boete

De Inspectie SZW controleert de naleving van de meldingsplicht en kan een boete opleggen bij het niet naleven van de verplichtingen. De boete is standaard €12.000 per overtreding en kan onder omstandigheden gematigd of verhoogd worden. Onder andere zal voor een natuurlijk persoon de boete met 50% worden verlaagd.

De Nederlandse dienstontvanger kan eveneens een boete krijgen als hij zijn controleplicht niet na is gekomen, onjuistheden niet heeft doorgegeven of geen afschrift van de melding heeft. Het doorgeven van onjuistheden of ontbrekende stukken, vrijwaart de dienstontvanger van een sanctie. Opletten dus!

 

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!