Wanneer gelden uw algemene voorwaarden? - Blue Legal

Wanneer gelden uw algemene voorwaarden?

Wanneer u bij het sluiten van een overeenkomst daadwerkelijk een papiertje ontvangt met algemene voorwaarden is dat eerder uitzondering dan regel. Vaker komt het voor dat bij de offerte of in een mail verwezen wordt naar algemene voorwaarden op een website. Maar zijn algemene voorwaarden eigenlijk wel geldig in dat laatste geval?

Allereerst geldt dat een gebruiker van algemene voorwaarden zijn contractspartner van het bestaan -en de toepasselijkheid op de overeenkomst- van die algemene voorwaarden op de hoogte moet stellen. Dit kan bijvoorbeeld door in de offerte te vermelden dat de algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zullen zijn.

De contractspartij dient de toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden uitdrukkelijk of stilzwijgend te aanvaarden. Uitdrukkelijke aanvaarding is ook het meest duidelijk. Dat kan door de wederpartij voor akkoord met de algemene voorwaarden te laten tekenen, of -zoals zeer gebruikelijk in de huidige digitale tijd- via het plaatsen van een vinkje voor akkoord in de daarvoor bedoelde cross-box via internet.

Soms is uitdrukkelijke aanvaarding zelfs een voorwaarde voor toepasselijkheid van de algemene voorwaarden, zo bleek uit een recente uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden, terug te vinden onder ECLI:NL:GHARL:2018:5138. Het bijzondere aan deze kwestie was dat de gehele overeenkomst in de algemene voorwaarden was vastgelegd. Het hof oordeelde dat de algemene voorwaarden niet van toepassing waren, omdat de toepasselijkheid daarvan in dit geval uitdrukkelijk had moeten worden aanvaard en dat was niet gebeurd.

Wat als de contractspartij de algemene voorwaarden niet aanvaard en bovendien naar zijn eigen algemene voorwaarden verwijst? In dat geval geldt dat de verwijzing naar de algemene voorwaarden van de wederpartij géén gevolg heeft, tenzij de wederpartij uitdrukkelijk aangeeft niet akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de eerste contractspartij.

In dat geval is ook weer uitdrukkelijke actie van de kant van de eerste contractpartij geboden. Wanneer zonder op de mededeling van de wederpartij te reageren overgegaan wordt tot het sluiten van de overeenkomst, dan zijn op die overeenkomst de algemene voorwaarden van de tweede contractspartij van toepassing. Zelfs wanneer in de eigen algemene voorwaarden een uitsluiting van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van iedere ander staat. Die noodzakelijke uitdrukkelijke aanvaarding kan dus onder omstandigheden tot een langdurig heen en weer tennissen van algemene voorwaarden leiden wanneer beide partijen aan hun eigen algemene voorwaarden willen vast blijven houden.

Een andere voorwaarde voor toepasselijkheid van algemene voorwaarden houdt de informatieplicht in. Deze informatieplicht houdt in dat een gebruiker van de algemene voorwaarden aan de wederpartij een redelijke mogelijkheid moet bieden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Gebeurt dit niet, dan zijn de algemene voorwaarden, op een paar wettelijke uitzonderingen na, vernietigbaar. Aan de informatieplicht is in elk geval voldaan wanneer de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de contractspartner worden ter hand gesteld. Dat is uiteraard via internet het gemakkelijkst, zeker bij gebruikmaking van de hiervoor genoemde cross-box. Daarbij is echter wel van belang dat de contractspartij de mogelijkheid moet hebben de algemene voorwaarden op te slaan dat de algemene voorwaarden ook op een later tijdstip nog door de contractspartij geraadpleegd kunnen worden. Stuur ze dus het beste met de offerte als pdf-bestand mee.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!