Overgangsregeling Franchisewet bijna over tijd

Uw franchiseovereenkomst is toe aan vernieuwing! Anderhalf jaar geleden is de nieuwe Franchisewet in werking getreden. De Franchisewet heeft ook gevolgen voor bestaande franchiseovereenkomsten van voor 1 januari 2021. De bestaande franchiseovereenkomsten dienen voor 1 januari 2023 aangepast te worden. Na die datum dienen alle franchiseovereenkomsten aan de Franchisewet voldoen. Wij adviseren u nu met de onderhandelingen te beginnen om er het beste contract uit te halen voor u. Met nog een aantal weken in het vooruitzicht, is dat nu het juiste moment!

Voor bestaande franchiseovereenkomsten zijn een aantal bepalingen extra belangrijk, zoals de postcontractuele bepalingen waaronder het non-concurrentiebeding en de goodwill-bepaling. In dit blog zullen wij dieper ingaan op het non-concurrentiebeding.

Concurrentieverbod Franchisewet

De contractsvrijheid rondom het concurrentieverbod is beperkt met de inwerkingtreding van de Franchisewet. Zo mag de duur van het concurrentieverbod bijvoorbeeld voortaan niet langer zijn dan één jaar. Ook mag het concurrentieverbod niet te algemeen omschreven zijn en dient het concurrentieverbod voortaan gespecificeerd te worden naar de goederen of diensten van de desbetreffende franchiseformule. Voor de franchisegever is het concurrentieverbod cruciaal om knowhow te kunnen beschermen. Bovendien lijkt het erop dat de aanwezigheid van knowhow en de bescherming daarvan een cruciaal onderdeel wordt voor de werking van sommige postcontractuele bedingen.

Belang van knowhow

In het licht van de nieuwe Franchisewet overweegt Rechtbank Overijssel dat het non-concurrentiebeding en het relatiebeding als doel hebben om de knowhow van de franchisegever te beschermen. De franchisegever is door deze postcontractuele bepalingen in staat zijn knowhow aan de franchisenemer over te dragen, zonder het risico te lopen dat die knowhow direct of indirect aan concurrenten ten goede komen. Indien er geen sprake is van knowhow, houden de postcontractuele bepalingen geen stand blijkt uit deze uitspraak. Toch, niemand komt een rechtsvordering toe zonder voldoende belang krachtens artikel 3:303 BW. Zo is knowhow voortaan gedefinieerd in de wet en dient beoordeeld te worden of er ook echt sprake is van overdracht van knowhow.

Artikel 7:911 lid 2, onder sub a, onder 2 BW definieert knowhow als volgt:
zijnde een geheel van niet door een intellectueel eigendomsrecht beschermde praktische informatie, voortvloeiend uit de ervaring van de franchisegever en uit de door hem uitgevoerde onderzoeken, welke informatie geheim, wezenlijk en geïdentificeerd is”

In de Memorie van Toelichting wordt opgemerkt dat knowhow geheim, wezenlijk en geïdentificeerd dient te zijn. Zo dient de knowhow niet algemeen bekend of gemakkelijk verkrijgbaar te zijn, dient de knowhow voor de franchisenemer belangrijk en nuttig te zijn voor de exploitatie van de franchiseonderneming en dient de knowhow zo volledig beschreven te zijn, dat kan worden nagegaan of deze aan de criteria (geheim en wezenlijk) voldoet. De wetgever heeft daarbij besloten om aan te sluiten aan op de in de praktijk gangbare terminologie en uitleg van knowhow, waarbij ook is gekeken naar de definitie in de EU.
De franchisegever bleek in deze zaak niet voldoende aangetoond te hebben dat er sprake was van knowhow. Hierdoor is de franchisegever niet-ontvankelijk verklaard wegens het ontbreken van een belang.

Het ligt echter in de lijn van verwachting dat er meer uitspraken zullen volgen waarbij concurrentiebedingen ter zijde worden geschoven indien de franchisegever niet kan aantonen dat er sprake is van knowhow. Des te belangrijker is het om kritisch te kijken naar de definitie van de desbetreffende knowhow bij het opstellen en wijzigen van de franchiseovereenkomsten. Er is tenslotte bepaald dat knowhow naast geheim en wezenlijk, ook geïdentificeerd dient te zijn.

Wilt u er als franchisegever zeker van zijn dat het non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst stand houdt? Of wilt u als franchisenemer advies over de onderhandelingen voor een nieuwe franchiseovereenkomst? Wij hebben veel ervaring met beide kanten!

Bij vragen zijn wij altijd te bereiken! Neem vooral contact op met ons. Al onze Ondernemingsrecht specialisten zijn er om uw vragen te antwoorden.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!