Opzegging overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever: mag dat zomaar?

Veel ZZP’ers maken gebruik van een overeenkomst van opdracht om afspraken met een opdrachtgever vast te leggen. Het kan voorkomen dat zo’n overeenkomst plotseling wordt opgezegd door de opdrachtgever. Kan een opdrachtgever zomaar de opdracht opzeggen en welke rechten heb je als ZZP’er in dat geval?

Bij het aangaan van een overeenkomst van opdracht zijn ZZP’ers zich als opdrachtnemer niet altijd bewust van het feit dat zo’n overeenkomst altijd kan worden opgezegd. De wettelijke hoofdregel is namelijk dat de opdrachtgever te allen tijde de overeenkomst kan opzeggen, ook wanneer de opdrachtgever een particulier is. In dat laatste geval kun je eventuele schade die je hebt geleden ook niet verhalen. Wel kun je een redelijke vergoeding vragen voor het werk dat je al verricht hebt.

Sluit je als ZZP’er een overeenkomst van opdracht met een professionele opdrachtgever? Dan kun je afwijkende afspraken maken over de opzegging. In de overeenkomst van opdracht of in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst, kun je opnemen dat de opdrachtgever de overeenkomst niet tussentijds kan opzeggen. Ook kun je afspreken dat er bij opzegging een redelijke opzegtermijn in acht moet worden genomen.

Uit de wet volgt daarnaast dat een opdrachtnemer bij vroegtijdige opzegging wel aanspraak kan maken op vergoeding van eventuele schade, onkosten en een redelijke vergoeding. Bij het bepalen de hoogte van een redelijke vergoeding wordt onder andere rekening gehouden met het werk dat al uitgevoerd is, de reden waarom de opdrachtgever de overeenkomst heeft opgezegd en de inkomsten die de opdrachtnemer hierdoor misloopt. Of je als ZZP’er aanspraak kunt maken op de volledige vergoeding die bij voortzetting van de overeenkomst zou zijn betaald, hangt af van de vraag of betaling van de volledige vergoeding redelijk zou zijn en in hoeverre het aan de opdrachtgever is toe te rekenen dat de overeenkomst is beëindigd.

Als opdrachtnemer doe je er dus goed aan om van tevoren uit te zoeken hoe het zit met de opzegging en hierover eventueel afspraken over te maken met een professionele opdrachtgever. Zo kun je voorkomen dat je verrast wordt door een plotselinge opzegging van de overeenkomst.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat
1
Heeft u zakelijke vragen? Neem contact met ons op.