Ontbinding van uw BV

Bent u met uw BV niet langer in staat om aan uw financiële verplichtingen te voldoen of kunt u geen koper voor uw onderneming vinden? Dan kunt u besluiten om de onderneming failliet te laten gaan of u kunt beslissen om uw bedrijf zelf te beëindigen. Dit laatste wordt liquidatie genoemd.

Er kan pas tot liquidatie worden overgegaan als de ontbinding van uw onderneming rond is. Tot ontbinding van de BV kan alleen worden besloten in een algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). In de statuten staat met welke hoeveelheid stemmen kan worden beslist tot ontbinding. Let er wel op dat de ontbinding vanaf dat moment van kracht is, dan wel vanaf de vastgelegde datum in de AVA. Een BV met terugwerkende kracht is niet mogelijk. Zorg dus dat de aandeelhouders tijdig bijeen worden geroepen voor de AVA. Als het besluit eenmaal genomen is dan moet dit gemeld worden bij het Handelsregister (Kamer van Koophandel).

Liquidatie

Na de melding bij de KvK moeten vervolgens de lopende activiteiten worden gestaakt. Contracten worden opgezegd en de openstaande vorderingen/schulden worden geïnd, dan wel betaald. Dit gedeelte van de beëindiging wordt liquidatie genoemd.

Om de liquidatie goed te laten verlopen worden vaak één of meerdere vereffenaars benoemd. Dit kan de eigen directie zijn, maar ook personen van buitenaf kunnen vereffenaar zijn. Hiervoor dienen zij wel benoemd te worden. Een dergelijke mogelijkheid staat in de statuten of het ontbindingsbesluit.

Zolang er nog bedrijfsactiviteiten zijn, dan wel schulden/vorderingen of lopende contracten, dan is de BV nog in de liquidatiefase. De BV blijft bestaan zolang er zaken niet afgewikkeld zijn. Als u nog onderneemt met uw BV dan dient u de afkorting i.l. (in liquidatie) toe te voegen aan de bedrijfsnaam.

Er kunnen zich twee situaties voordoen in de liquidatie.

  •     U hebt voldoende financiële middelen om de openstaande schulden te betalen

Dit leidt niet tot problemen. Alle schulden kunnen voldaan worden. De vereffenaar zorgt voor een overzicht van het vermogen en de betalingen. Ook stelt hij een plan van de verdeling van het vermogen op. Als er geld overblijft dan kan dit (als de statuten dit toestaan) worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Alle documenten moeten aan de Kamer van Koophandel worden toegezonden. Tot slot moet er een advertentie in een (landelijke) krant worden geplaatst, waarin kennis wordt gegeven van de liquidatie. Ook staat hierin vermeld waar de stukken ter inzage liggen. Na de advertentie hebben belanghebbenden twee maanden de tijd om tegen de verdeling bezwaar te maken. Pas daarna mogen de vereffenaars volgens het plan van verdeling het overgebleven vermogen uitkeren. Na afloop van de liquidatie, moeten de boeken van het bedrijf nog zeven jaar worden bewaard. De statuten of de AVA bepalen wie daarvoor zorg draagt. In de meeste gevallen is dit de vereffenaar.

  •     U hebt onvoldoende financiële middelen om de openstaande schulden te betalen

Als de schulden groter zijn dan de inkomsten, doet de vereffenaar aangifte tot faillietverklaring. Vanaf dat moment gelden de gewone regels van het faillissementsrecht.

In een enkel geval blijkt de BV na de afronding toch nog schulden of inkomsten te hebben. Hierdoor komt de BV weer even tot leven tot deze schulden zijn betaald, dan wel de inkomsten geïnd.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!